Smrt i sudnji dan

Obračun i vaganje djela

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Otpočinje obračun! Otpočinje nagrađivanje i kažnjavanje za počinjena djela. Počinje prozivanje: „Gdje je taj i taj, sin/kćerka tog i tog?“ Čekaš da te prozovu! Kosa ti polahko sijedi! Srce ti se pokreće iz grudi, odlazi prema grlu i zastaje! Gledaš meleke kako prilaze ljudima oko tebe i vode sve jednog po jednog!

Nakon proživljenja i iskupljanja na Mahšeru, dugog stojanja ispod vrlo blizu spuštenog Sunca – kada će ih Sunce pržiti – ljudi će izgubiti strpljenje. Čekanje je potrajalo. Znoj se povećava. Nekima je stigao čak i do njihovih usta. Neki od njih gušit će se u znoju. Nekom od njih vatra će izgarati stomak.

Nekom od njih odjeća od katrana pržit će kožu. Izgubit će strpljenje. Jedni drugima će reći: „Zar ne vidite u čemu se nalazite?! Zar ne vidite u kakvom ste stanju?! Zar nećete potražiti čovjeka koji će se zauzimati za vas kod vašega Gospodara, koji će se zauzimati da obračun i suđenje otpočnu?!“ Reći će: „Vaš otac je Adem! Nema drugog! Idite Ademu!“

Doći će Ademu, ‘alejhisselam, i reći: „O Ademe, ti si naš otac! Ti si otac svih ljudi! Zar ne vidiš u čemu se nalazimo, u kakvom smo stanju?! Zauzimaj se za nas kod svoga Gospodara!“ Adem, ‘alejhisselam, će reći: „Uistinu, moj Gospodar se danas mnogo rasrdio. Nikada prije nije se rasrdio kao danas niti će se ikada poslije rasrditi kao što se danas rasrdio!“ Zatim će spomenuti svoj slučaj i reći: „Allah mi je zabranio drvo, a ja sam Mu bio nepokoran! Moja duša! Moja duša! –tj. Samo da se ja danas spasim! Idite nekome drugom.

Idite Nuhu!“ Doći će Nuhu, ‘alejhisselam, prvom poslaniku i reći: „O Nuhu, ti si prvi poslanik na Zemlji, Allah te je nazvao zahvalnim robom! Zauzimaj se za nas kod svoga Gospodara! Zar ne vidiš u čemu smo, do čega smo dospjeli?!“ Nuh, ‘alejhisselam će reći: „Moj Gospodar se danas rasrdio kako se nikada prije nije rasrdio i kako se nikada poslije neće rasrditi! Ja sam imao molbu kojom sam molio protiv svoga naroda, iskoristio sam je na Dunjaluku! Moja duša! Moja duša! Idite nekome drugom. Idite Ibrahimu!

Otići će do Ibrahima, ‘alejhisselam, ali i on će im odgovoriti: „Moja duša! Moja duša! Idite Musau!“ Musa, ‘alejhisselam, će im reći: „Moja duša! Moja duša! Idite Isau!“ Doći će Isau, ‘alejhisselam, i reći: „O Isa, ti si Allahov Poslanik i Njegova riječ koju je poslao Merjemi, duša koju je Allah stvorio i iz počasti prema tebi pripisao ju je Sebi Uzvišeni! Zalaži se za nas kod svoga Gospodara! Zar ne vidiš u čemu smo?! Zar ne vidiš u kakvom smo stanju?!“ Isa, ‘alejhisselam, će reći: „Moj Gospodar se danas rasrdio kako se nikada prije nije rasrdio i kako se nikada poslije neće tako rasrditi! Idite nekome drugom. Idite Muhammedu, sallallahu ‘alejhi ve sellem!“

Doći se Muhammedu, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i reći: „Muhammede, ti si Allahov Poslanik i pečat svih vjerovjesnika i poslanika! Allah ti je oprostio sve prethodne i buduće grijehe! Zalaži se za nas kod svoga Gospodara! Zar ne vidiš u kakvom smo stanju?! Zar ne vidiš do čega smo dospjeli?!“ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, neće reći: „Moja duša! Moja duša!“ Neće reći ništa, već će ustati i doći pod Arš.

Past će na sedždu svome Gospodaru. Allah će mu otvoriti i nadahnuti ga pa će hvaliti i spominjati Allaha kako Ga nikada niko prije toga nije hvalio i spominjao. Ostat će na sedždi, slaviti i veličati Allaha, zahvaljivati Mu se sve dok se ne kaže: „O Muhammede! Podigni glavu i reci, slušat ćeš se! Traži, dat će ti se! Zalaži se, tvoje zalaganje će biti primljeno!“ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, će reći: „Gospodaru moj, moj narod! Gospodaru moj, moj narod!“ Nikoga drugog tog dana Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, se neće sjetiti.

Svaki poslanik je imao dovu koja se prima i svaki je iskoristio svoju dovu na Dunjaluku osim Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem. On ju je ostavio za ovaj dan! Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, se zauzima i obračun otpočinje! Ljudi se pripremaju! O ljudi! Pripremite se, otpočinje se sa obračunom! „A na Dan kada se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi i kada se meleki sigurno spuste!“ (Prijevod značenja El-Furkan, 25.)

Meleki počinju da se spuštaju! Šta se to dešava?! O ljudi, dolazi vaš Gospodar! „I meleki će na krajevima njegovim stajati; a Arš će Gospodara tvoga toga Dana iznad njih osmorica držati!“ (Prijevod značenja El-Hakka, 17.) „A ne valja tako! Kada se Zemlja u komadiće zdrobi i kada dođe tvoj Gospodar, a meleki budu sve red do reda!“ (Prijevod značenja El-Hidžr, 21-22.) „Toga Dana vi ćete biti ispitivani!“ (Prijevod značenja El-Hakka, 18.)

O ljudi obračun se približio. Neka se svaki narod usmjeri ka mjestu obračuna. „Svaki narod bit će prozvan prema svojoj knjizi: ‘Danas ćete biti nagrađeni prema tome kako ste postupali‘.“ (Prijevod značenja El-Džasija, 28.)

Ovoga dana, ovog trenutka, čovjek, žena, svi će se sjetiti svojih postupaka na Dunjaluku. Čovjek će se sjetiti svojih putovanja, svojih neprospavanih noći i zapostavljenih dana. Sjetit će se svojih drugova na Dunjaluku koji su ga odvratili od Allahove Knjige od Sunneta Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, od Allahove upute nakon što ju je prihvatio. Sjetit će se svojih pogleda, svojih osmijeha.

A i ona, i ona će se sjetiti svojih noći provedenih u grijehu prema Allahu, Gospodaru Koji će joj sada sviđati račun, obračunavati njena djela. Sjetit će se svojih postupaka, svojih pokreta, svoje odjeće. Sve će im prolaziti kroz glavu. Svega će se sjećati. „Tada će se čovjek sjetiti – a na šta mu je sjećanje?! Reći će: ‘Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio!’“ (Prijevod značenja El-Fedžr, 23-24.)

Kamo sreće da sam vjerovao u ovaj Dan i pripremao se za njega! Kamo sreće da sam klanjao, kamo sreće da sam postio i da sam izdvajao zekat. Kamo sreće, kamo sreće! Međutim, sada je kasno za sve. Sada se gubi svaka nada. Ljudi će izgledati poniženo! Klečat će na svojim koljenima! Glas im se neće čuti! „Pred Gospodarom tvojim bit će u redove poredani: ‘Došli ste Nam onako kako smo vas prvi put stvorili‘…“ (Prijevod značenja El-Kehf, 48.)

Trenutak!!! Knjige se dijele! Knjige ljudskih djela počinju se dijeliti. Razmišljaj o ovim trenutcima! Razmišljaj kako očekuješ Knjigu svojih djela. Hoće li ti Knjiga tvojih djela biti data u tvoju desnu ruku, pa da kažeš: „O ljudi: ‘Evo vam, čitajte knjigu moju, ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati‘.“ (Prijevod značenja El-Hakka, 19-20.)

Čitajte ljudi, vidjet ćete: namaz, post, naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, džihad… Očekuješ knjigu svojih djela. Hoćeš li je dobiti na ovakav način, ili … ili ćeš je dobiti u svoju lijevu ruku pa ćeš reći: “Kamo sreće da mi moja knjiga ni data nije i da ni saznao nisam za obračun svoj! Kamo sreće da me je smrt dokrajčila, bogatstvo moje mi nije od koristi, snage moje nema više!“ (Prijevod značenja El-Hakka, 25-29.)

Toga dana svaki će se čovjek samo o sebi brinuti, i najbitnija stvar tog momenta će mu biti u koju ruku će dobiti svoju knjigu. Svaki čovjek će naći sve i jedno svoje djelo koje je uradio na Dunjaluku, malo ili veliko. Blago li se onome ko u svojoj knjizi nađe dobra djela, nađe namaz, post, zekat, dobročinstvo prema roditeljima, naređivanje na dobro i odvraćanje od zla i druga dobra djela, a teško li se onome koji u svojoj knjizi ne nađe ništa od ovoga, već nađe samo grijehe.

Takvom će se reći: „Držite ga i u okove okujte, zatim ga samo u vatri pržite, a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite, jer, on, uistinu, u Allaha Velikog nije vjerovao!“ (Prijevod značenja El-Hakka, 30-33.)

Otpočinje obračun! Otpočinje nagrađivanje i kažnjavanje za počinjena djela. Počinje prozivanje: „Gdje je taj i taj, sin/kćerka tog i tog?“ Čekaš da te prozovu! Kosa ti polahko sijedi! Srce ti se pokreće iz grudi, odlazi prema grlu i zastaje! Gledaš meleke kako prilaze ljudima oko tebe i vode sve jednog po jednog! Vode ih sve jednog po jednog do Silnog i Uzvišenog na obračun!

Vidiš kako se mnogima noge vuku po zemlji! Oni ne bi htjeli da polažu račun, ali nemaju izbora. Pokušavaš da u svojoj knjizi pronađeš djelo na koje bi se mogao/mogla oslonuti, koje bi ti moglo toga dana pomoći! Listaš! Tražiš! Ja Rabb, ako nam Ti ne pomogneš, mi drugog mimo Tebe pomagača nemamo!

„Gdje je taj i taj?“ – neko povika. Ko? Koga su to prozvali? Koga traže? Čije je ime spomenuto? Na koga je došao red? Na tebe! Ti si na redu. Ti, trebaš da polažeš račun za svoja djela!

Zato, brate, sestro, obračunavajmo svoje duše prije nego li nam bude obračunavano! Pripremajmo se za ovaj Dan prije nego li nastupi! Iskoristimo plemeniti mjesec Ramazan da preispitamo svoje duše, da izvagamo svoja dosadašnja djela. Nastojmo da mjesec Ramazan što više provedemo u ibadetu: postu, namazu, učenju Kur’ana, zikru, pripremanja iftara za postače, sadaki; moleći Allaha, subhanehu ve te’ala, da nam se smiluje, oprosti nam grijehe i oslobodi nas džehennemske vatre!

Gospodaru naš, Ti si Onaj Koji oprašta, voliš opraštanje, pa oprosti i nama! Neka je Tebi svaka zahvala na početku i na kraju! Neka je salavat i selam na Tvoga Poslanika, Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, njegovu porodicu, sve ashabe i sve muslimane do Sudnjeg dana!

Hajruddin Tahir Ahmetović, prof. – casopis “El-Asr”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta