Pokajnici

Odabrao sam islam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Dru, hrišćanin do srži, iz vjerske porodice, otac i djed su bili učitelj u nedjeljnoj školi, a brat mu je bio u horu u crkvi:

Otac mi je rekao da je islam vjera šejtana i da je sve u Kur’anu “mač”. Sve u islamu je mačem, širenje vjere mačem i osvajanje svijeta mačem, krvoprolićem i nasiljem. Ali radoznalost me je navela da pročitam Kur’an. U njemu nisam našao ništa od onoga o čemu mi je otac pričao. Ono što sam otkrio bilo je prirodno i kompatibilno sa svim mojim mislima.

Snažno sam vjerovao u hrišćanstvo i u Boga, ali moj um je odbijao da prihvati Hristovo božanstvo i vidio sam ga kao jednog od velikih Božijih poslanika. Shvatio sam da ono što smo naučili u crkvi nije istina i pomislio sam da je moguće da je Biblija na neki način iskrivljena.

Mislio sam da je Kur’an zao i da je od šejtana jer mi je o tome pričao moj otac, ali dok sam istraživao islam nisam mogao razumjeti kako ova zla vjera izgleda tako logična. Suočio sam svog oca sa onim što sam našao u islamu, a on mi je rekao: “Ova vjera je zlo, ovo je od šejtana”, pa sam suočio svoju baku sa onim u šta muslimani vjeruju i rekao joj: “Ne vjerujem da je Isus Bog.”

Ostavio sam sve porodične misli i uvjerenja i okrenuo se Kur’anu. Otišao sam u džamiju i postavio sva svoja pitanja, a moja porodica mi je prijetila da je islam strogi vjerski sistem i da ne mogu ostati kod kuće ako pruhvatim islam kao svoju vjeru.

Nastavio sam da čitam i naišao na ajet: “Allah im je zbog nevjerovanja njihova srca zapečatio, pa ih je samo malo vjerovalo – i zbog nevjerovanja njihova i zbog iznošenja teških kleveta protiv Merjeme, i zbog riječi njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!” A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi – A Allah je silan i mudar.” (4:156-158)

Baš to sam htio da čujem, u to sam vjerovao svo vrijeme. Izgovorio sam dva svjedočanstva vjere (šehadet), ubjeđen da je to prava stvar. U islamu nisam pronašao bilo kakav problem, naprotiv, islam je bio kompatibilan sa svime u šta sam vjerovao.
____________________

Otišao sam kući i rekao: “Oče, majko, postao sam musliman.” Moj otac se naljutio i spalio mi serdžadu, pa sam sakrio prevode značenja Kur’ana jer sam se bojao da će i njih spaliti.

Kasnije sam posjetio starijeg brata u njegovoj kući, a sa njim su bili i moji djed i baka. Pitao me o razlozima mog prelaska na islam i o mojim namazima na radnom mjestu. Rekao mi je: “Samo pročitaj Bibliju da budeš hrišćanin”, pa sam mu rekao: “To sam i uradio. Čitao sam Bibliju da bih postao bolji hrišćanin! Odgovore na moja pitanja smatrao sam nelogičnim, dok nisam pronašao islam.”

On se jako naljutio i počeo da viče, pokazao mi je na mog djeda i baku, pogledao me i rekao: “Hajde, reci im da je sve što su te naučili pogrešno.” Umalo me nije udario. Rekao sam djedu i baki: “Oprostite, ali nije bilo tačno ono što ste me naučili. Pokušali ste da me naučite religiji, ali ste u tome zalutali.” Brat je ljutito vikao na mene i izbacio me iz svoje kuće.

Ali sve je vrijedilo i ono što sam uradio bila je ispravna stvar. Islam je Pravi put i dovim Allahu da moj brat jednog dana vidi isto. Odabrao sam islam nasuprot svoje porodice jer nije ovaj život ono o čemu brinem. Ovaj život nije ništa do test, neki uspijevaju neki ne, a ja želim da uspijem. Za mene je najvažnije da ugodim Bogu. Hvala Bogu što sam musliman i želim da to budem sve do do dana kada ću napustiti ovaj dunjaluk.

Ako nisi musliman onda je ovo nešto o čemu bi stvarno trebao razmišljati. Svi su mi rekli da je islam zao, ali nije tako. Vjerujem u islam sto posto i vjerujem da je on Pravi put. To je zato što sam odvojio vrijeme da ga pronađem.

Dru iz Njufaundlenda, Kanada
Prevod: N-UM portal

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta