Knjige

Odgovori na zablude o islamu / Poligamija – dr. Zakir Naik

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

I. POLIGAMIJA

Zašto je muslimanu dozvoljeno imati više od jedne žene? Drugim riječima, zašto je poligamija islamom dozvoljena?

DEFINICIJA POLIGAMIJE

Poligamija je brak u kome jedan čovjek ima više od jedne žene. Za razliku od poligamije, poliandrija je tip braka u kome žena ima više supruga. U islamu, poligamija je dozvoljena, a poliandrija apsolutno zabranjena. Sada da pređemo na postavljeno pitanje: Zašto jedan čovjek može oženiti više žena?

KUR’AN JE JEDINA RELIGIJSKA KNJIGA NA SVIJETU KOJA KAŽE: OŽENITE SAMO JEDNU ŽENU!

Kur’an je jedina vjerska knjiga na kugli zemaljskoj koja sadrži frazu: “Oženite se samo jednom ženom!” Ni jedna religijska knjiga na svijetu ne preporučuje ljudima da se ožene samo jednom ženom. Ni u jednoj drugoj religijskoj knjizi (u Vedama, Ramajanima, Mahabharati, Giti, Talmudu i Bibliji) nećete naći ograničenje po pitanju broja žena u jednom braku! Po ovim knjigama, čovjek može oženiti neograničeno mnogo žena. Mnogo kasnije su hindu svećenici i kršćanska crkva ograničili broj žena na jednu.

Mnoge ličnosti iz hinduizma su imale više žena odjednom, tako stoji u njihovim vjerskim knjigama. Kralj Dašrat, Ramain otac, imao je više od jedne žene. Krišna je imao nekoliko žena. Nekada je kršćanima bilo dozvoljeno oženiti koliko god žele žena, jer im Biblija ničim to ne ograničava. Tek prije nekoliko stoljeća je kršćanska crkva posebnim aktom ograničila broj žena na jednu. Višeženstvo je dozvoljeno kod Jevreja. U Talmudu ćete naći da je Abraham imao tri, a Solomon na stotine žena. Ta praksa je nastavljena sve dok rabin Geršom binJehudah ( 960 – 1030 ) nije objavio poseban akt protiv višeženstva.

Jeste li čuli za izvještaj Hindusti su naklonjeniji višeženstvu nego muslimani?

Komisija za utvrđivanje položaja žene u islamu, u svom izvještaju, objavljenom 1975. godine, na stranicama 66. i 67. navodi da je 1951 – 1961. godine u poligamijskom braku živjelo 5.06% hindusta i samo 4.31% muslimana u Indiji.
Prema indijskom zakonu, svakom nemuslimanu je zabranjeno višeženstvo. Uprkos tome, više hindusta je živjelo u takvom braku nego muslimana. Nekada ni njima nije bio ograničen broj žena. Tek je 1954. godine posebnim zakonom hindusima zabranjeno višeženstvo. Dakle, indijski zakon hindusima zabranjuje višeženstvo, a ne njihove vjerske knjige. Hajdemo sad vidjeti zašto islam dozvoljava ženidbu sa više od jedne žene.

KUR’AN JE OGRANIČIO VIŠEŽENSTVO

Kao što sam već napomenuo, Kur’an je jedina vjerska knjiga na svijetu koja kaže: “Oženite samo jednu ženu”. Citirana fraza se nalazi u sljedećem kur’anskom ajetu iz sure En-Nisa: “Ženite se onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri! A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo jednom”. (Kur’an, sura: En-Nisa’, ajet 3.)

Prije nego što je Kur’an objavljen, nije postojala gornja granica za broj žena u jednom braku. Mnogi Arapi su prosto skupljali žene, neki su ih imali na stotine! Islam je postavio gornju granicu od četiri žene. Islam je dozvolio muslimanu da ima dvije, tri ili četiri žene, ali pod uvjetom da prema svima njima bude pravedan. Kur’an kaže u suri En-Nisa’: “Vi nećete moći potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli.” (Kur’an, sura: En-Nisa’, ajet 129.)
Zbog toga, višeženstvo u islamu nije pravilo već izuzetak!
Mnogo ljudi misli da je višeženstvo jedna od obaveza u islamu. Uopćeno, u islamu postoji pet kategorija djela:

  • Farz – stroga obaveza;
  • Mustehab – poželjno djelo;
  • mubah – dozvoljeno, niti naređeno niti zabranjeno;
  • mekruh – ne preporučuje se;
  • haram -strogo zabranjeno djelo.

Višeženstvo spada u kategoriju dozvoljenog, mubah.
To nikada ne može biti znak da je musliman koji ima dvije, tri ili četiri žene bolji od muslimana koji ima samo jednu.

PROSJEČAN ŽIVOTNI VIJEK ŽENA JE VEĆI NEGO MUŠKARACA

Odnos između broja novoređene muške i ženske djece je isti. Međutim, ženska djeca imaju bolji imunitet od muške. Žensko dijete se lakše izbori sa bolestima. Zbog toga je, u pedijatrijskom periodu, veći broj smrtnih slučajeva među dječacima, nego među djevojčicama. Tokom ratova, mnogo više muškaraca bude ubijeno. Mnogo više muškaraca umre u raznim nesrećama i od raznih bolesti. Prosječan životni vijek žene je veći od prosječnog životnog vijeka muškarca. Bilo gdje u svijetu ćete naći više udovica nego udovaca.

U INDIJI JE VIŠE MUŠKARACA NEGO ŽENA ZBOG UBISTVA FETUSA I MALIH DJEVOJČICA

Indija je jedna od malobrojnih zemalja, zajedno sa svojim susjedima, koja ima više muške populacije nego ženske. Razlog tome je visok nivo ubijanja ženske djece, kao i činjenica da se u Indiji godišnje, kroz abortuse, ubije preko milion beba za koje se utvrdi da su djevojčice! Ako se ovaj šejtanski običaj zaustavi, Indija će, također, imati više žena nego muškaraca.

U SVIJETU JE BROJ ŽENA VEĆI NEGO BROJ MUŠKARACA

U Sjedinjenim Američkim Državama žene su brojnije od muškaraca za 7.8 miliona. Sam Njujork ima milion žena više nego muškaraca, a od ukupnog broja muškaraca
njih trećina su homoseksualci. U cijeloj SAD ima ukupno 25 miliona homoseksualaca! To znači da svi ti ljudi nemaju namjeru sklopiti brak sa ženom. U Velikoj Britaniji broj žena je veći od broja muškaraca za 4 miliona. Njemačka ima 5 miliona žena više nego muškaraca. U Rusiji je broj žena veći za 9 miliona od broja muškaraca. Samo Allah zna koliko je u čitavom svijetu više žena nego muškaraca!

OGRANIČAVANJE MUŠKARACA DA SE ŽENE SAMO JEDNOM ŽENOM NIJE PRAKTIČNO

Čak i da se svaki muškarac oženi sa po jednom ženom, opet bi samo u SAD-u bilo preko 30 miliona žena koje ne bi mogle naći muža (u obzir smo uzeli da u SAD-u ima 25 miliona homoseksualaca). Ostalo bi 4 miliona žena u Velikoj Britaniji, 5 miliona žena u Njemačkoj i 9 miliona žena u Rusiji koje bi ostale neudate. Pretpostavimo da je moja ili tvoja sestra ostala među neudatima u Americi. Njoj preostaju samo dva moguća rješenja: ili se udati za čovjeka koji je već oženjen ili postati “javna svojina”. Ne postoji treća varijanta! Svaka čestita žena bi odabrala prvo rješenje. Većina muslimanki ne bi željela svog muža dijeliti sa drugom ženom. Ali, u islamu, bolje je da se pretrpi manji lični gubitak, nego da se izazove veća šteta puštanjem sestre muslimanke da postane . .. “Javna svojina.”

UDATI SE ZA OŽENJENOG ČOVJEKA BOLJE JE NEGO POSTATI ,JAVNA SVOJINA”

U zapadnim društvima je uobičajeno da muškarac ima ljubavnicu ili nekoliko vanbračnih veza. Time se žena dovodi u nezaštićen i zapostavljen položaj. Ista ta društva, međutim, ne mogu prihvatiti da čovjek ima više od jedne supruge, čime bi se ona zaštitila i živjela častan i uredan život. Napominjem da pred ženom koja ostane neudata postoje samo dva izlaza: da se uda za oženjenog čovjeka ili da postane “javna svojina”. Islam je spasio čast žene dozvoljavajući joj udati se za oženjenog čovjeka, a zabranjujući joj ovu drugu opciju.

Il. POLIANDRIJA

Ako je muškarcu dozvoljeno imati više od jedne žene, zašto islam zabranjuje ženi imati više od jednog muža?

Mnogo je ljudi, uključujući i neke muslimane, koji dovode u pitanje logiku dozvoljavanja muškarcu ženidbe sa dvije, tri ili četiri žene, a zabranjivanja istog “prava” ženama.
Najprije razjasnimo nešto: Islam teži pravednom društvu, u kome su prava jednaka. Allah je muškarca i ženu stvorio jednakima, ali sa različitim sposobnostima i odgovornostima. Muškarac i žena se razlikuju i fizički i psihički. Njihove odgovornosti i obaveze su, također, drugačije. Pred islamskim zakonom, čovjek i žena su jednaki, ali nisu identični. U suri En-Nisa’ od 22. do 24. ajeta daje se spisak žena koje muškarac ne smije oženiti, a u 24. ajetu stoji još: “I udate žene.”

Dopustite mi da nabrojim razloge zabrane poliandrije u islamu:

1. Ako čovjek ima više od jedne supruge, oba roditelja novorođene djece su dobro poznata. I otac i majka se lahko mogu identificirati.
U zajednici žene sa više muževa, samo bi se mogla identificirati majka, a ne i otac.
U islamu je jako bitno znati oba djetetova roditelja.
Psiholozi nam kažu da djeca koja ne znaju ko su im roditelji, naročito ako ne znaju ko im je otac, prolaze kroz mnoge traume i mentalne potrese. Njihovo djetinjstvo je vrlo često nesretno. Zato djeca prostitutki nemaju normalan život.
Kada bi došlo vrijeme upisa djeteta u školu, kad upitaju majku za ime oca tog djeteta, majka bi morala dati dva ili više imena. Ja sam svjestan da su posljednja naučna dostignuća omogućila lahku identifikaciju oba roditelja, pomoću genetskih testova. Zato će neki reći da je ova tačka važila u prošlosti.
2. Po prirodi i urođenom nagonu, čovjek je sposobniji za poligamiju, nego što je žena sposobna za poliandriju.
3. Sa biološke strane gledano, lakše je čovjeku obavljati svoje dužnosti supružnika, čak i ako ima više žena. Žena, međutim, ako ima nekoliko muževa neće biti ustanju obavljati svoje dužnosti kao supruga. Žena prolazi kroz nekoliko psiholoških faza tokom menstrualnog ciklusa.
4. Žena koja ima više muževa ima više seksualnih partnera istovremeno i time je podložnija veneričnim i seksualno prenosivim bolestima, koje se opet, mogu prenijeti na njene muževe, čak i ako niko od njih nema ni jednu vanbračnu vezu. Ništa od ovoga se ne događa kada čovjek ima više žena i ni jedan bračni partner ne upražnjava vanbračne odnose.
Navedeni razlozi se vrlo lahko uočavaju i u skladu su sa logikom. Najvjerovatnije postoji još razloga zbog kojih je Uzvišeni Allah, Koji zna sve, zabranio ženi da ima više muževa.

dr. Zakir Naik

Pripremio: Senad Redžepović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta