Aktuelno

Partiet Nyans – nova nada za prava manjina u Kraljevini Švedskoj

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Demokratija se povećava učešćem većeg broja partija u političkom životu i većom participacijom građana koji žele imati svoje reprezentante u zakonodavnim i upravnim organima. Zato su ambicije Partiet Nyans velike, jer očekuju povjerenje članova i simpatizera koji se osjećaju izigrano od strane drugih partija, jer se politika nacizma zaoštrava i u ovoj zemlji. Vizija Partiet Nyans je doprinos multikulturalnosti Švedske i poštovanje ljudskih prava i sloboda svih građana.

Stranka Nijanse je osnovana 2019. godine, kao posljedica jačanja desničarske politike, prisutne čak i u ljevičaraskim partijama, koje sve više koriste desničarsku retoriku zaplašivanja i time građane tjeraju na biranje manjeg zla.

Islamofobija, afrofobija, kao i generalno demoniziranje stranaca (koje je sve jače i u Evropi) zahtijeva političko djelovanje, kao demokratski put očuvanja ljudskih prava. Ova partija, sa velikim brojem aktivnih kandidata porijeklom sa Balkana, učestvovat će na predstojećim izborima u Švedskoj 11. septembra i očekuje se dobar rezultat i zastupljenost na svim nivoima prema dosadašnjem odazivu na glasanje.

Predsjednik stranke je Mykail Yuksel, ranije aktivan u Central Partiet, a njegova potpredsjednica je bošnjačkog porijekla, Adisa Hadžihalilović. Odbor ove stranke čine četiri člana porijeklom iz Bosne i Hercegovine, dvije Šveđanke, kao i ljudi porijeklom iz Azije i Afrike. Vođstvo ove stranke je pokazatelj da je multietničnost vrlina za izgradnju civilizovanog društva jednikih. Svakako da je spaljivanje religijskih knjiga pod izgovorom slobodnog izražavanja, pod nadzorom i zaštitom policije (koja se finansira od poreza koji i mi plaćamo) pokazatelj političke volje većine. U zemlji koja je prepoznata kao ekološka sa razvijenim sistemom za reciklažu je nedopustivo spaljivati bilo šta na ulici, osim kada su u pitanju vjerske knjige radi namjernog izazivanja nereda – kao reakcije na taj čin, koji se žele iskoristiti u predizborne svrhe.

 

ADISA HADŽIHALILOVIĆ, potpredsjednica partije i psihoterapeut, bosanskog porijekla (Banja Luka), ovu funkciju vrši od Kongresa 2020. Kandidat je za Parlament i region. Adisa je političko iskustvo stekla u Socijaldemokratiskoj partiji od 2015. godine, gdje je bila kandidat za Opštinske izbore. Početkom 2019. napušta stranku i priključuje se radu Partiet Nyans. Njeno djelovanje i rad je propraćeno od strane medija i javnog mnjenja. Pitanja islamofobije i afrofobije, kao i socijalna pitanja su posebno važna za nju. Prema njenim riječima Partiet Nyans je aktivno učestvovala u sprječavanju odluke o zabrani nošenja hidžaba u švedskim skolama i drugim institucijama kao i obaveznom rukovanju u toku rada sa sastrankama, jer bi to predstavljalo direktni atak na religijska prava i slobode.

SEAD BUSULADŽIĆ, redovni član odbora, porijeklom iz Trebinja, jedan je od kandidata na sveopćim izborima u Švedskoj. Sead je otac troje djece i radi kao inžinjer; studirao je političke nauke, odakle je počeo njegov interes za politiku. Sead je kandidat u opštini Landskrona, regiji Skåne i za državni Parlament.
Jačanje desnice u Švedskoj, kao i ideološke promjene stranaka koje su se ranije zalagale za prava manjina su ga motivisale da se uključi u politiku. Loši prijedlozi koji sve češće dolaze od stranke Socijaldemokrata, koja je važila kao najčešći izbor stranaca, kao i zatvaranje privatnih religijskih škola, neki su od razloga zašto je odlučio da se pridruži novoosnovanoj stranci.

ELVIR BEGIĆ, redovni član odbora, rođen 1978. u Bosanskoj Dubici. U Švedskoj živi od 1993. godine, autor je knjige “S druge strane zida” koja je izdata 1999. Akademik je smjera socijalnih nauka od 2005. godine. Oženjen je i otac četvero djece. Živi i radi u Kalmarlänu i kandidat je ispred Partiet Nyans na sva tri nivoa. Politički se angažovao zbog društvenih promjena u posljednjih 10 godina, koje u sve većem omjeru diskriminiraju strance na skoro svim nivoima društva, a posebno muslimane koji se napretkom nacionalističke desnice (sa SD na čelu) demoniziraju sve više. Oduvijek je mrzio nepravdu i vještačko pravljenje razlike među ljudima u društvu na osnovu njihove vjere, nacionalnosti ili druge vrste različitosti. Njegov politički aktivizam je reakcija na retoričku podjelu na “mi i oni” u političkom i javnom životu. Partiet Nyans vidi kao početak političkog osvješćivanja stranaca, kako bi mogli opstati i sačuvati svoja osnovna, Ustavom zagarantovana, ljudska prava. Ističe da je ponosan što je dio ove važne inicijative i očekuje političku podršku prije svega stranaca, kako bi lažna slika o njima kao društvena prijetnja nestala.

MEHMED HAMZIĆ, redovni član odbora, dolazi iz Višegrada (Bosna i Hercegovina), a u Švedskoj živi od 1993. godine. Oženjen je i ima petoro djece, četiri kćerke i jednog sina. Radi u nevladinoj organizaciji NBV Öst, koja ima za cilj borbu protiv upotrebe droga i alkohola, a nude i podršku u jačanju demokratije. Slobodno vrijeme ulaže u konsultacije sa nevladinim udruženjima u zajedničke aktivnosti za bolju integraciju u švedsko društvo širom ove zemlje; ali je najviše prisutan u regiji Östergotland. Predsjednik je Udruženja roditelja koje za cilj ima davanje smjernica djeci za aktivan i društveno koristan život bez poroka, koji svoje aktivnosti najčeće ima vikendom. Vjeruje da je navažnija promjena rad na sebi ali i da ne smijemo čekati na druge da preuzmu odgovornost i da se bore za naša prava. Vjeruje u demokratski sistem i njegova borba je težnja ka blagostanju, jednakosti i miru u Švedsoj ali i na Balkanu.

 

MIRELA AVDIĆ je nositeljica naše liste u Helsingborgu i kandidatkinja za Region Skåne (porijekolom iz Rožaja). Po struci je magistrica političkih nauka i međunarodnih odnosa. Školovala se u Nišu i Istanbulu, a sada studira Višu školu za tehniku pakovanja u Helsingborgu. U Švedskoj živi šest godina, a odluka za politički angažman došla joj je kao prirodna reakcija na lošu integracionu politiku koju sprovode etablirane političke partije i njihove elite. Prema njenim riječima, političke partije za svoju nemarnost i neefikasnost krive žrtve tog i takvom sistema, gdje se umjesto integracije želi sprovesti asimilacija i negiranja drugih i drugačijih vrijednosti. Posebna polja njenog interesovanja su ljudska i manjinska prava, kulturna zaštita i napredak, održivi razvoj i cirkularna ekonomija kao i unapređenje zdravstva i školstva. Ima bogato radno iskustvo u nevladinim organizacijama, politici, novinarstvu i lokalnoj samoupravi. Udata je i majka petogodišnje Emine.

AMEL OLEVIĆ rođen je 1979. u Plavu, kandidat za Uppllands-Väsby. Oženjen i otac četrvero djece, po struci teolog. Fakultet je završio u Siriji a postdiplomske studije u Bejrutu (Liban). Po dolasku u Stockholm radio je kao vjeroučitelj u osnovoj školi Al-Azhar u Vällingby. Nakon toga je radio i kao profesor na Kistafolkhögskola, gdje je podučavao odrasle švedskom i arapskom jeziku. Od decembra 2021. na poziv osnivača Partet Nyans, Mikail Yuksel-a priključuje se partiji i kandidat je na sva tri nivoa na izborima. Partiet Nyans vidi kao jedinu partiju koja se istinski bavi pitanjima manjina u Švedskoj. Etablirane partije u kojima je i sam bio član u posljednje vrijeme uzimaju i ono malo prava što su imali; zatvaraju religijske škole, olako odvajaju djecu od svojih roditelja, a i prijete slobodnom upražnjavanju religijskih obaveza. Politički zaokret je takav kao da se političke partije natječu koja će više štete nanijeti manjinama i uskratiti im međunarodno garantovana prava. Vjeruje da je postojanje ovakve partije demokratska pobjeda jer gaji želju kao i svi ostali da će uticati na stvaranje društva gdje ime i prezime neće bit teret djeci, već da će bez obzira na svoje porijeklo imati iste mogućnosti da se ostvare kao ljudi, naučnici i znalci u svom poslu i porodičnom životu.

 

MINELA RAHIĆ je medicinska sestra i majka dvoje djece, kandidatkinja je za općinu Linköping i okrug Östergötland. Ima 37 godina, a u ovu zemlju je došla iz Sarajeva sa 7 godina. Svoje osnovno, srednje i fakultetsko znanje stekla je u Švedskoj. U početku je željela biti samo aktivna članica Partiet Nyans ali je zbog očiglednih društvenih promjene željela preduzeti veću političku odgovornost i odlučila se na kandidaturu. Borba za veća prava manjina i ispitivanje slučajeva bespravnog oduzimanja djece stranog porijekla, kao i poboljšanjanje uslova u zdravstvu je njeno posebno polje angažovanja.

 

ALMA ZVEROTIĆ (38 godina), porijekolom iz Novog Pazara, u Švedskoj živi od 2000.godine i kandidatkinja je na sva tri nivoa. Po zanimanju je viša medicinska sestra sa specijalizacijom na više polja u medicini. Radi na općoj praksi već 12 godina. Kao uposlenica bila je izložena različitim oblicima rasizama i diskriminacije, što od strane pacijenata, što od kolega, kao i u svakodnevnim aktivnostima. To je očito posebno prema ženama sa hidžabom t.j. mahramom. Zbog struke, a i ličnih ubjeđenja je borkinja za demokratsku svijest. Aktivna je u Ženskoj mreži BKZ Landskrona (Bošnjačka kulturna zajednica) koja ima niz aktivnosti i edukacije na različite teme kao i zaštitu našeg identiteta. U ovoj partiji je aktivna zbog Programa i kolega koji sve rade volonterski, ne očekujući materijlanu satisfakciju, već promjene. Alma je udata i ima četvoro djece.

 

BELMA BISANOVIĆ, 42 godine, nositeljica liste i kandidatkinja za općinu Landskrona. Po struci je pomoćna medicinska sestra, školovala se u Malmö ali se još uvijek usavršava u svom poslu na Višoj školi u Boråsu.
Za političke vode se odlučila nakon posmatranja u kojem smjeru politička elita želi odvesti švedsko društvo. Borba za državno garantovanu i obezbijeđenu sigurnost i poštovanje ljudskih prava i sloboda joj daje snagu za politički aktivizam. Jednaka prava ljudi bez obzira na rasu, religijsku pripadnost, pol ili različite afinitete i opredjeljenja, još uvijek je san i u Švedskoj, bez obzira na njen demokratski ugled u svijetu. Svakodnevna diskriminacija ljudi koje poznaje je samo još jedan podsticaj na političku reakciju. Obzirom da se ostvarila u ulozi majke, jer ima sina od 20 godina, svjesna je i svoje uloge u planiranju budućnosti onima koji ostaju, kao i borbu za obezbjeđenje društva pravde i jednakih uslova za sve. Posebno je aktivna kad su u pitanju ljudska i manjinska prava, integracija, poboljšanje uslova u zdravstvu i povećanje ličnih primanja zdravstvenih radnika. Belma ima avanturistički duh, voli putovanja i vožnju biciklom, a slobodno vrijeme provodi u krugu porodice i prijatelja.

BEKIM LUKAČ, porijeklom iz Bijelo Polje, kandidat je u Kristianstadu i Skåne regionu. Pored mnogobrojnih razloga za politički aktivizam ističe društvenu netoleranciju i otvoreno neprijateljstvo prema manjinama, kao podsticaj tome. Švedska kao jedna od vodećih sekularnih i demokratskih država u svijetu je ipak konceptualno homogena država koja nije podnijela na najbolji način proces integracije jer je koncept zapravo bio asimilacija stranaca. Pod pritiskom EU i javnog mnjenja stranci su dolazili u Švedsku ali je njihov sistem bio prilično zatvoren i teško im je nositi se sa mnoštvom različitosti koji iziskuju i drugačije principe i pristupe rješavanju novonastale situacije. Na tome moramo raditi zajedno, rješenje tih probleme ne leži u okrivljivanju drugog i u krutim naredbama koje ne doprinose demokratizaciji.

Partiet Nynas ima precizno definisan program i ciljeve ali smo koncenzusom donijeli odluku da istaknemo šest najvažnijih:

• Borba protiv islamofobije i afrofobije;
• Uspostaviti sankcije Izraelu;
• Besplatan kolektivni saobraćaj;
• Bolja nadgledanje rada Socijalne uprave i sprječavanje zloubotrebe zakona o zaštiti prava djeteta;
• Izgradnja stambenih objekata sa jeftinijim kirijama i zamrzavanje njenog iznosa na pet godina;
• Plaćeni radni dani za vrijeme vjerskih praznika manjina.

Bošnjaci.Net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta