Odgovori

Pet pitanja i odgovora – dr Safet Kuduzović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ženidba nepokrivene žene i svadba na šerijatski način

PITANJE: Djevojka koju ću, ako Bog da, uskoro oženiti nije pokrivena, ali se nadam da će se pokriti. Kakvu svadbu da napravim, a da ne narušim opće šetijatske norme?

ODGOVOR: Odabir adekvatnog životnog saputnika treba biti primarnicilj svakog muslimana. Ljudi sklapaju bračne veze iz raznih pobuda. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ženu udaju četiri stvari: imetak, ljepota, porijeklo i vjera, a ti odaberi vjernicu, Allah ti dao dobro!” (Buharija i Muslim)

Po hadisu, obaveza je oženiti vjernicu, odnosno, vjera treba· biti osnovni kriterij prilikom izbora bračnog druga. Pokrivanje žena je obligatna obaveza. Razgolićavanje je jedan od najvećih grijeha, a grijesi imaju negativne posljedice na ovome budućem svijetu. Stoga savjetujemo bratu da ne ženi djevojku koja nije pokrivena, jer se veoma često desi da se djevojke koje su, naizgled, spremne na pokrivanje, nakon udaje nikada ne pokriju.

Obično se pravdaju govoreći: takvu si me oženio, meni treba vremena, u vjeri nema prisile, želim očistiti namjeru… Nerijetko se dešava da nakon kratkog vremena vjernik zažali zbog sklopljene bračne veze, ali …
_________

Također, ako vjernici budu ženili otkrivene djevojke, ko će ženiti pokrivene vjernice koje su svoje vjerovanje potvrdile prije samog braka?! Muslimanke treba podsticati na pokrivanje time što će mladići tražiti samo pokrivene djevojke. Bitno je napomenuti da je muž odgovoran za ženu koja izlazi pred strance otkrivena. Abdullah b. Omer prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio: “Svi ste vi pastiri, i svi ćete biti pitani za ono što vam je povjereno: vladar je pastir svojih podanika, i bit će pitan za njih; čovjek je pastir u svojoj kući, i bit će pitan za svoju porodicu…” (Buharija i Muslim)

Brojni su hadisi koji ukazuju na opasnost razgolićavanja. Imam Muslim zabilježio je preko Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dvije skupine stanovnika Vatre još nisam vidio: ljude koji imaju bičeve poput kravljih repova kojima tuku ljude i žene pokrivene a otkrivene čije glave izgledaju kao grbe horasanskih deva.” U jednoj verziji ovog hadisa koju prenosi Abdullah b. Amr stoji dodatak: “Kunite ih jer one su zaista proklete.” (Ahmed)

Također je kazao: “Najbolje žene jesu ljupke, koje obraduju, blage, nježne, koje podstiču muževe na pokornost, ali ako su bogobojazne, a najgore žene jesu one razgolićene…” (Bejheki) U drugom predanju stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Za status tri kategorije ljudi uopće ne pitaj: za čovjeka koji posije smutnju među muslimanima i bude nepokoran vladaru, za roba ili robinju koji odbjegnu pa umru, i za ženu čiji je muž odsutan a ona opskrbljena pa se nakon toga razgoliti – za njihov status ne pitaj!” (Hakim, Ahmed Taberani i dr.)
____________

Svadba na kojoj ne bude miješanja muškaraca i žena, upotrebe muzičkih instrumenata, konzumiranja alkohola i drugih poroka ispunila je šerijatske uvjete. Lijepo je, po mogućnosti, na svadbenoj proslavi napraviti ručak za prisutne, jer je tako učinio i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada se ženio Zejnebom, radijallahu anha. (Buharija i Muslim) Kada se ženio Abdurrahman b. Avf, radijallahu anhu, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio mu je: “Zakolji makar jednu ovcu!” (Buharija) A Allah najbolje zna.
_________________________________________

Namaz osobe koja nosi hamajliju

PITANJE: Da li je ispravan namaz čovjeka koji na sebi nosi hamajliju?

ODGOVOR: Islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju da vješanje hamajlija na kojima je ispisano nešto osim kur’anskih ajeta ili hadiskih dova nije dozvoljeno. Kada je riječ o hamajlijama na kojima su ispisani ajeti i vjerodostojne dove iz sunneta, njih je, po preferirajućem mišljenju, zabranjeno nositi, na osnovu općenite zabrane i preventivnog sankcioniranja (sedduz-zeria). Na ovu našu konstataciju ukazuje izjava Ibrahima Nehaija: “Ashabi i tabiini prezirali su vješanje svih vrsta hamajlija, čak i onih na kojima su ispisani ajeti ili bilo šta drugo.” Svemogući Allah rekao je: “Ako te Allah nekakvom nevoljom pogodi, pa, niko je osim Njega ne može otkloniti…” (El-Enam, 17) Dakle, vješanje hamajlija zabranjeno je, ali i pored toga ne znam da postoji dokaz na osnovu kojeg se može kazati da je namaz čovjeka koji nosi hamajliju neispravan, a Allah najbolje zna.
_____________________________________________________________

Namaz za imamom koji čini velike grijehe

PITANJE: Da li je ispravan namaz za imamom koji upražnjava hazardne igre, prisustvuje igrankama, sjedi na mjestima gdje se toči alkohol, hvata djevojke za ruke, žena mu nije pokrivena… Znam da malikijski autoriteti ne dopuštaju klanjanje za imamom čija je žena razgolićena. Allah nas sačuvao svakog zla!

ODGOVOR: Obaveza je imamet povjeriti samo bogobojaznim osobama, koje imaju ispravno vjerovanje (akaid). Ovo je zato jer imam ima isuviše važnu ulogu u društvu: predvodi muslimane u najvažnijem obredu, poučava ih vjeri, izdaje pravna rješenja o određenim vjerskim pitanjima itd. Otuda mora biti bogobojazan, učen, pronicljiv, snalažljiv, mudar, mora posjedovati vrhunski kodeks islamskog ponašanja kako bi na adekvatan način mogao obavljati povjerenu mu dužnost. S tim u vezi imam Ahmed kaže: “Pravo i obaveza muslimana jeste da ih predvode najbogobojazniji i najučeniji.” Neispravno je povjeriti imamet osobi koja čini makar jedan od spomenutih poroka, a kako ga onda povjeriti onome ko čini sve te poroke! Obaveza je takve “imame” prijaviti nadležnim vjerskim institucijama kako bi bili sankcionirani lišenjem imamske dužnosti.

Ipak, po većini islamskih učenjaka namaz iza takvog imama ispravan je. Mišljenje da je taj namaz ispravan zastupa većina učenjaka ehli-sunnetskog usmjerenja. Ebu Zerr pripovijedao je da ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom upitao: “Kako ćeš postupiti ako imami jednoga dana budu odgađali namaz!” “Šta mi predlažeš, Allahov Poslaniče?”, upita on, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori mu: “Klanjaj namaz u njegovom vremenu, a ako stigneš, klanjaj i s njima u džematu, to će ti biti upisano kao dobrovoljni namaz.” (Muslim)

Ovaj hadis ukazuje nam da je namaz za velikim grješnicima koji ne klanjaju namaze u propisanom vremenu – ispravan, a odgađanje namaza svakako je jedan od najvećih grijeha nakon nevjerstva. Upitan: “Da li je ispravno džuma i bajram-namaz klanjati za velikim grješnicima”, imam Ahmed odgovorio je: “Jeste.” Međutim, islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju da je za takvim ljudima pokuđeno klanjati. Kada je riječ o hadisima koji govore o imamima iza kojih se namaz ne prima, njih ima nekoliko, ali svi su slabi i ne mogu se uzeti kao dokaz. Namaz nije primljen iza imama koji je počinio nevjerstvo u srcu, riječima ili djelom, ako to muktedije znaju, u protivnom njihov je namaz valjan, a Allah najbolje zna.
__________________________________________________________

Istihara-namaz

PITANJE: Je li istihara-namaz obavezan, i da li je čovjek grješan ako ne klanja ovaj namaz? Kako postupiti kada treba donijeti važnu odluku u životu?

ODGOVOR: Istihara-namaz je sunnet, a nije obaveza. Lijepo je klanjati ovaj namaz za svaku stvar, naročito za ono što je od vitalnog značaja u životu: ženidba, udaja, kupovina objekta, prijevoznog sredstva, izbor radnog mjesta, mjesta prebivališta, prilikom poduzimanja dalekih putovanja itd. Opterećenje je klanjati istihara-namaz za stvari koje se često ili svakodnevno ponavljaju, a onome ko i to može, bolje je i tako će zaslužiti nagradu.

PITANJE: Koliko rekata ima istihara-namaz, i koja se dova uči tom prilikom?

ODGOVOR: Istihara-namaz je zaseban namaz, i sastoji iz dva rekata. Klanja se kao sabahski farz, odnosno sunnet. Nakon namaza treba proučiti dovu: “Allahumme, inni estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike…” koja se može pronaći i u knjizi Put pravog muslimana, 1/343. Bitno je naglasiti da nakon istihara-namaza ne treba čekati nekakav poseban znak, san i sl., već se treba osloniti na Allaha i učiniti ono šta čovjek smatra najispravnijim po određenom pitanju, a Allah najbolje zna.
________________________________________________________________

Udaja za muškarca koji ne klanja

PITANJE: Da li se žena privržena islamu može udati za muškarca koji, kako kaže, poštuje vjeru, ali ne klanja iz, kako tvrdi, “opravdanih razloga”?

ODGOVOR: Namaz je stub vjere. Ko prakticira namaz, zapravo prakticira vjeru, a ko ga zanemari, zanemario je dini-islam. Udjel muslimana u islamu određuje se prema namazu; nakon ostavljanja namaza nema islama. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je: “Islam će nestajati jedan po jedan dio, kad se god koji dio izgubi, ljudi će se hvatati za sljedeći. Prvo što će nestati od islama jeste islamska vlast, a zadnje što će ostati od vjere jeste namaz.” (Ibn Hibban, Ahmed i dr.)

U drugom hadisu stoji: “Prvo što će nestati među ljudima jeste povjerenje, a zadnje što će ostati od vjere jeste namaz.” (Sahihul-džamia) Prvo za šta će čovjek biti upitan na Kijametskom danu jeste namaz: ako namaz bude ispravan, bit će ispravna i primljena ostala djela; ako namaz ne bude ispravan, neće biti primljena ni ostala djela, makar ih bilo mnogo kao morske pjene.

Upozoravajući na opasnost ostavljanja namaza, s jedne, i ukazujući na njegovo mjesto u islamu, s druge strane, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ono što odvaja vjerovanje od nevjerstva jeste obavljanje namaza.” (Muslim) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također je upozorio: “Granica između nas i licemjera jeste namaz, pa ko ga ostavi, učinio je nevjerstvo.” (Nesai, Tirmizi i dr.) Imam Ibn Hazm konstatirao je: “Od širka nema većeg grijeha od toga da čovjek izostavi namaz ne klanjavši ga dok ne istekne njegovo vrijeme.” Šejhul-islam Ibn Tejmijje govorio je: “Onaj ko izostavlja namaz gori je od kradljivca, bludnika i onoga ko konzumira alkohol i drogu.”

Također je zapisao i ovo: “Ko ne obavi dnevni namaz do zalaska sunca, bilo zbog zauzetosti poslom, lovom ili služenjem učitelju i odbije pokajanje, takav se ubija, po većini islamskih učenjaka.” Imam Zehebi tvrdi: “Ko izostavi namaz isti je kao onaj koji konzumira alkohol i čini nemoral (…) Ko ustraje na izostavljanju namaza veliki je nesretnik, propalica i prijestupnik.”

Nakon navedenih, ali i brojnih drugih argumenata i izjava islamskih učenjaka vidimo u kakvoj se nevolji nalazi čovjek koji ne obavlja namaz. Stoga, muslimanka se ni u kom slučaju i ni pod kakvim okolnostima ne smije udati za čovjeka koji ne klanja. Lijepo je i obavezno poštovati vjeru, ali to nije dovoljno. Dobro srce i lijepa duša ne mogu nadomjestiti praktično ispoljavanje islama, već se njihova ispravnost vrednuje prema izvršavanju propisanih obredoslovlja. U islamu ne postoji razlog zbog kojeg je dopušteno svjesno izostaviti namaz. Ako borba na bojnom polju nije valjan razlog za ostavljanje namaza, onda za to ne postoji validan i razuman razlog. Međutim, šejtan neke ljude veoma vješto obmane i zavede, pa se pozivaju na nekakve “opravdane razloge”, a Allah najbolje zna.

Pitanja i odgovori su preuzeti iz knjige “Fetve – pravne decizije (pitanja i odgovori)” – knjiga u kojoj su sabrani odgovori od dr. Safeta Kuduzovića

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta