Kur'an
man in white dress shirt reading book

Pripremanje dobrim djelima za susret sa Allahom / Sura El-Gašijeh (Teška nevolja) i sura El-Fedžr (Zora)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Sura El-Gašijeh

Imena sure:

El-Gašijeh – Ona koja prekriva i obuhvata, jer govori o Sudnjem danu, od čijih je imena El-Gašijeh.

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Strahote Sudnjeg dana koje će obuhvatiti i prekriti ljude.

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah spominje strašne prizore Sudnjeg dana, koji će prekriti ljude.

2. Racionalni dokazi potvrde proživljenja.

3. Zaključak koji pojašnjava da je obaveza Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, dostavljanje objave, a na Allahu je da svede obračun.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje zastrašivanjem Sudnjim danom, i završava istom intencijom prijetnjom nevjernicima da ih čeka najveća kazna.

Povezanost imena sure i intencija:

Sura govori o strahotama koje će prekriti ljude na Sudnjem danu, pa nosi naziv po imenu Sudnjeg dana koje se uklapa sa tematikom.


Sura El-Fedžr

Imena sure:

El-Fedžr – zora, jer se Allah zaklinje zorom na početku sure.

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Poziv u korištenje vremena, a posebno vremena u kojima je bereket za pripremanje dobrim djelima za susret sa Allahom.

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem se Uzvišeni kune vremenima u kojima je spustio bereket, a cilj zakletve je potvrda Sudnjeg dana.

2. Konačnica poricatelja uz smjernice iz njihovih kazivanja.

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje zakletvom vremenima koja u sebi nose bereket kako bi se vjernici u njima posvetili dobrim djelima radi susreta sa Uzvišenim Allahom, a završava spominjanjem onih koji su iskoristili priliku i sreli njihovog Gospodara, On zadovoljan njima i oni Njime.

Povezanost imena i intencije sure:

Sura sadrži potvrdu Sudnjeg dana u sebi, a zora je kao novo proživljenje nakon smrti i nova šansa da čovjek iskoristi ovo bereketno vrijeme za pripremu za susret sa Uzvišenim, pa sura nosi naziv po zori.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta