Za sestre

Propisi o hajzu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Postoje mnogi propisi o hajzu, njih više od dvadeset, ali mi ćemo navesti nekoliko najbitnijih:

• Ženi koja ima menstruaciju nije dozvoljeno da klanja, ni obavezne i dobrovoljne, a ukoliko bi klanjala, njen namaz ne bi bio ispravan.

Kada je riječ o spominjanju Uzvišenog Allaha, izgovaranju zikra, bismille prije jela, čitanju hadisa i fikhskih djela, učenju dove, izgovaranju “amin” i slušanju Kur’ana, sve to dozvoljeno je ženama tokom mjesečnog ciklusa. Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, stavljao je glavu u moje krilo i učio Kur’an, a ja sam imala menstruaciju.” (Buhari, broj 297)

Što se tiče učenja Kur’ana, ženama je dozvoljeno da uče Kur’an tokom mjesečnog ciklusa gledajući u Mushaf ili da uče u sebi, ne izgovarajući harfove naglas. U pogledu učenja Kur’ana naglas postoji jako razilaženje učenjaka, pa je tako preče da se izbjegne razilaženje, osim u slučaju potrebe, kao kad je u pitanju muhafiza, koja prilikom podučavanja učenica mora da izgovara harfove ili prilikom ispitivanja mora da izgovori harfove i slično tome.

• Ženi koja ima menstruaciju nije dozvoljeno da posti ni obavezni ni dobrovoljni post, a ukoliko bi postila, njen post ne bi bio ispravan, ali je dužna da naposti propuštene dane obaveznog posta. Ako zaposti, pa u toku dana dobije menstruaciju, prekinut će post i taj dan dužna je da naposti. Ako tokom posta osjeti menstrualne bolove prije akšama, ali se krv pojavi tek poslije akšama, njen post je potpun i nije pokvaren. Ukoliko bi ujutro ustala, poslije zore, i primijetila da je menstruacija prestala, pa se okupala i zapostila, njen post toga dana neće biti ispravan, ali ako bi joj hajz prestao prije nastupanja zore, pa zatim zapostila, njen post će biti ispravan, pa makar se ne okupala prije nastupanja sabahskog vremena.

• Ženi koja ima menstruaciju zabranjeno je da tavafi oko Kabe, svejedno radilo se o obaveznom tavafu ili dobrovoljnom, a ukoliko bi tavafila, njen tavaf ne bi bio ispravan, zbog hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Radi sve ono što rade hadžije osim obilaska oko Kabe – tavafa.” (Muslim)

Što se tiče ostalih obreda hadža i umre, ženi u toku mjesečnog ciklusa dozvoljeno je da ih obavlja. Prema tome, ukoliko bi žena dobila menstruaciju odmah poslije tavafa ili tokom obavljanja sa’ja, tavaf bi joj bio ispravan, kao i sa’j.

• Ukoliko bi žena upotpunila hadžske i umranske obrede, zatim dobila menstruaciju prije napuštanja Meke i menstruacija potrajala do vremena kada treba napustiti Meku, u tom slučaju izaći će iz Meke bez obavljanja oproštajnog tavafa, zbog hadisa Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, koji kaže: “Ljudima je naređeno da posljednja njihova obaveza bude tavaf oko Kabe, samo što je to olakšano (neobavezno) osobi koja ima menstruaciju.”

• Ženi koja ima menstruaciju zabranjeno je da boravi u džamiji ili mesdžidu.

• U vremenu kada žena ima menstruaciju, zabranjeno je imati intimni odnos s njom. Uzvišeni Allah kaže: “I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: ‘To je neprijatnost.’ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju.” (El-Bekara, 222)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Radite sve osim spolnog odnosa.” (Muslim)

Imam Šafija rekao je: “Onaj ko sa ženom koja ima menstruaciju stupi u intimni odnos, počinio je veliki grijeh.” (El-Muhezzeb)

• Mužu nije dozvoljeno da ženi koja je u mjesečnom ciklusu dadne razvod braka. Uzvišeni Allah kaže: “O Vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite…” (Et-Talak, 1)

Ukoliko bi ženi koja ima menstruaciju dao razvod braka, u tom slučaju bio bi grješan i dužan je da se pokaje Uzvišenom Allahu.

Također, dozvoljena je “hula“ tokom mjesečnog pranja. Hula je razvod uz nadoknadu od žene.

Što se tiče sklapanja bračnog ugovora, dozvoljeno je sklopiti bračni ugovor sa ženom u vrijeme dok ima menstruaciju, jer je osnova dozvoljenost toga, a za zabranu spomenutog ne postoji dokaz.

• Ukoliko bi muž razveo ženu s kojom je imao spolni odnos ili se osamio sa njom, žena je dužna da u iddetu provede vrijeme od tri potpuna mjesečna pranja, ukoliko je žena kod koje se pojavljuje hajz i nije trudna, zbog govora Uzvišenog Allaha: “Raspuštenice neka čekaju tri mjesečna pranja…” (El-Bekara, 228), a ukoliko je trudnica, njen iddet ističe sa porođajem, bez obzira na dužinu čekanja, zbog govora Uzvišenog Allaha: “Trudne žene čekaju sve dok ne rode” (Et-Talak, 4), dok za žene koje su prestale dobivati menstruaciju iddet traje tri mjeseca: “A one žene vaše koje su nadu u mjesečno pranje izgubile i one koje ga nisu ni dobile, one trebaju čekati tri mjeseca…” (Et-Talak, 4). Žene koje su privremeno prestale dobivati menstruaciju zbog neke bolesti ili dojenja, bit će u iddetu i čekat će da dobij menstruaciju, kako bi na osnovu nje računala svoj iddet. Ukoliko bi žena ozdravila ili završila sa dojenjem, a menstruaciju i dalje ne bi dobila, čekat će čitavu godinu dana, shodno preferirajućem mišljenju islamskih učenjaka.

Žena koju muž razvede poslije sklapanja bračnog ugovora, a prije spolnog odnosa ili osamljivanja, neće čekati iddet. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, kad se vjernicama oženite, a onda ih, prije stupanja u bračni odnos, pustite, one nisu dužne čekati određeno vrijeme koje ćete vi brojati, već ih darujte i lijepo ih otpremite.” (El-Ahzab, 49)

• Utvrđivanje da žena nije trudna. U nekim slučajevima potrebno je potvrditi da žena nije trudna i tad se čeka da dobije menstruaciju, pa ukoliko i dobije menstruaciju, tada se utvrđuje da nije trudna.

• Kada ženi prestane menstruacija, dužna je da uzme gusul, tj. da se okupa, tako što će oprati čitavo tijelo. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Fatimi bint Ebu Hubejš: “Kad ti počne menstruacija, nemoj klanjati sve dok ne prestane, a kada prestane, okupaj se i klanjaj!” (Buhari)

Ako ženi prestane menstruacija u toku nekog namaskog vremena, dužna je požuriti da se okupa kako bi namaz klanjala na vrijeme, a ako bi bila na putovanju i ne bi imala vode ili imala vodu, ali se bojala da će joj naštetiti ukoliko bi je koristila, ili ukoliko bi bila bolesna tako da joj voda šteti, uzet će tejemum umjesto gusula, a kada se ukloni razlog koji sprečava uzimanje gusula, tada će se okupati.

Iz teksta: https://el-asr.com/tekstovi/propisi-o-hajzu-istihazi-i-nifasu/

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta