Kur'an

Pucanje neba i propast univerzuma na Sudnjem danu / Sura Takvir (Umotavanje i Sura Infitar (Pucanje)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Sura Takvir

Imena sure:

Et-Tekwir – umotavanje, jer Allah opisuje umotavanje Sunca na početku sure.

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Brza promjena svemira kao znak početka Sudnjeg dana.

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Uzvišeni spominje 12 priloških odredbi za vrijeme koje ukazuju na brzinu uništenja koje će uslijediti na Sudnjem danu.

2. Zakletva svemirskim fenomenima i njihovom harmonijom i ravnotežom kao potvrda istinitosti Objave i Poslanika, sallallahu alejhi we sellem.

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje brzinom propasti univerzuma, a završava se potvrdom apsolutne Allahove volje i htjenja.

Povezanost imena i intencije sure:

Sura govori o propasti univerzuma, pa nosi naziv po skupljanju Sunca i gubljenju sjaja, ili zato što je ovo prvi događaj nestanka harmonije univerzuma, ili jer je najveći, ili oboje.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Sura Infitar

Imena sure:

Elinfitar – pucanje i otvaranje, jer govori o pucanju neba na Sudnjem danu na početku sure.

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Zastrašivanje “Danom obračuna”.

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Uzvišeni zastrašuje Sudnjim danom.

2. Prijekor poricatelja uz pojašnjenje konačnice vjernika i nevjernika na Danu obračuna.

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje sa 4 priloške odredbe za vrijeme radi zastrašivanja Sudnjim danom, a završava potvrdom date intencije.

Povezanost imena sure i intencija:

Naziv “Pucanje i otvaranje” se potpuno uklapa u intencije.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta