Lijepi islam

Radosne vijesti vjernicima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Postač u čijem se prisustvu jede (djeca, bolesnici, žene u hajzu, nepokorni muslimani i sl.) ima veliku nagradu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Doista, na postača, u čijem se prisustvu jede, meleci…

donose salavate.” Tj. mole Allaha da mu oprosti grijehe. Hadis su zabilježili Ahmed, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme, Ibn Hibban i drugi s vjerodostojnim lancem prenosilaca, kako to tvrde Tirmizi, Ibn Huzejme, Ibn Hibban i drugi.
_______________________

“Poslodavac traži od tebe minimalno osam sati dnevnog rada da ti isplati platu, a Uzvišeni Stvoritelj, koji tvoje srce održava da kuca i pluća da dišu, traži pola sahata dnevno da izdvojiš za namaz. Pa imaš li obraza ne odazvati se?” (hfz. Kenan Musić)
________________________

Prenose Ibn Abbas i Enes, radijallahu anhum, da je Resullah, sallallahu alejhi ve sellem, jednom upitao svoje drugove: “Koji vas najviše zadivljuju vjerovanjem (imanom)?” “Meleki”, odgovoriše oni. “Kako da ne vjeruju kad su kod Gospodara svog?” Onda ashabi rekoše: “Vjerovjesnici.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Kako da ne vjeruju kad im se dostavlja objava?” Onda oni rekoše: “Pa, mi.” Ili su rekli: “Ashabi”. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Šta vam je, kako da ne vjerujete a ja sam među vama?” (Ashabi su s poslanicima pa kako da ne vjeruju?!) No, najviše zadivljuje vjerovanje ljudi koji će doći poslije mene (ili: poslije vas). Naći će Knjigu objave te u nju povjerovati i slijediti je. To su ljudi čije vjerovanje najviše zadivljuje.”

U nekim rivajetima stoji da je rekao: “Vjerovat će u mene, a nisu me vidjeli. To su moja istinska braća.” (Pogledati: “El-Mudžem el-kebir”, 12/88, od Taberanija, hadis br. 12560, i “El-Sahiha”, šejha Albanija, hadis br. 3215, i “El-Istizkar”, 1/188, imama Ibn Abdul-Berra)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta