Lijepi islam

Ramazanski vodič za žene u hajzu i nifasu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Dok su drugi zauzeti postom, ibadetom, namazom, čitanjem Kur’ana, itd., većina žena će provesti dio ramazana u hajzu (ili nifasu) što ih onemogućava da učestvuju u navedenim aktivnostima

Nije lahko ostati pozitivan tokom ovog perioda, naročito kada vidimo one oko nas kako žure u džamije na teravih- namaz, provode vrijeme u itikafu ili uče Kur’an. Ovo može dovesti do osjećaja uskraćenosti nagrade obećane u ovom mjesecu i često ovaj osjećaj završi smanjenjem imana umjesto da ga poveća.

Naš menstrualni ciklus/ hajz (ili postnatalno krvarenje/ nifas) su dio Allahovog, s.v.t., stvaranja i nešto što je On, s.v.t., odredio. Allah, s.v.t., nam kaže u Kur’anu: Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem. (Et-Tin, 4) Također nam je rečeno da je Allah ‘svemu već rok odredio‘ (Et-Talak, 2-3). Dakle, žaliti se bilo bi dovođenje u pitanje Allahove, s.v.t., mudrosti. Ovo nije nešto zbog čega bi trebale biti tužne ili se osjećati neugodno, već ga treba prihvatiti kao dio Božanske mudrosti.
Istu poruku nam je prenijela i Aiša, r.a., preko hadisa Poslanika, s.a.v.s.

Aiša, r.a., prenosi: “Krenuli smo obaviti hadž i kada smo stigli u Sarif, moj hajz je počeo. Poslanik, s.a.v.s. je došao do mene dok sam plakala i upitao me: “Šta je s tobom? Da li je počeo tvoj hajz?”, Odgovorila sam: “Da”. On reče: “To je nešto što je Allah odredio Ademovim kćerkama” (El-Hakim)

Islam je pravi put koji vodi zadovoljstvu Allaha, s.v.t., i konačni uspjeh na Ahiretu. Međutim, hvala Allahu, put islama je širok, odnosno postoji veliki izbor dobrih djela koja se mogu uraditi da bi se približili Allahu, s.v.t. Isto tako, postoje i mnogi drugi načini da se postigne duhovnost dok smo u periodu hajza ili nifasa osim namaza, posta ili itikafa. Ovo nam je pokazano kroz praksu supruga Poslanika, s.a.v.s.

Priča Memnuna, supruga Poslanika, s.a.v.s.: Tokom mog hajza, nikada nisam klanjala, ali sam uobičavala da sjedim na prostirci pored džamije Allahovog Poslanika….” (Buhari)

Ovdje je nekoliko praktičnih savjeta za dobra djela koje muslimanke mogu obavljati u stanju hajza ili nifasa.

U vrijeme ezana

  • Ponavljajte za mujezinom
  • Učite dovu za šefat Poslanika, s.a.v.s., nakon ezana:

Allahumme Rabbe hazihi-d-da veti-t-tammeti ve-s-salati-l-kaimeti ‘ati Muhammedeni-l-vessilete-l-fadilete ve-b-ashu mekamen mahmudeni-l-lezi ve‘ad tehu.

Allahu moj, Gospodaru ovog savršenog poziva i namaza koji se upravo uspostavlja, podari Muhammedu veliki stepen u Džennetu i svako dobro, uzdigni ga na uzvišeno mjesto, koje si mu obećao. (Buhari)

  • Učite dovu između ezana i ikameta. Dova tokom ovog perioda se ne odbija.

Kada se probudite

  • El-hamdu li-l-Lahi-llezi ahjana ba’de ma ematena ve ilejhi-nnušuru.

Hvala Allahu, Koji nas oživi nakon što nas umrtvi, i Njemu se, konačno, sve vraća. (Buhari)

  • La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu, ve huve’ ala kulli šej’in kadir. Subhanellahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil-alijil-azim. Rabi-gfir li.

Nema boga osim Allaha Jedinoga, koji Sebi ravnoga nema. Njemu vlast pripada i Njemu je zahvalnost svaka. Njegova je moć iznad svake druge moći, neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala: nema boga osim Allaha. Allah je najveći. Nema moći i sile osim Allahove, Moćnog i Velikog. Gospodaru moj, oprosti mi. (Buhari)

U jutarnjim satima (nakon sabah- namaza)/ navečer (prije akšam namaza)

Allahu la ilahe illa hu. El-hajju-l-kajjum. La te’huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fi-s-semavati ve ma fi-l-erd. Men ze-l-lezi ješfe‘u ‘indehu illa bi iznih. Ja‘lemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve la juhitune bi šej-in min ‘ilmihi illa bima ša’. Vesi‘a kursijjuhu-s-semavati ve-l-erd. Ve la je-uduhu hifzuhuma ve huvel-‘alijjul-‘azim.

Allah je, nema boga osim Njega, Živi i Vječni! Održavatelj! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati bez Njegovog dopuštenja?! On zna šta je bilo prije i šta će biti poslije njih i oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga znanja osim koliko On želi! Njegov Prijesto obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu nije teško održavati ih! On je Svevišnji i Veličanstveni!” (El-Bekare, 255)

Proučte suru el- Ihlas, el-Felek i en-Nas svaku po tri puta ujutro i naveče. (Ebu Davud i et-Tirmizi)

Pročitajte pola džuza prijevoda Kur’ana nakon sabah- namaza i pola džuza prijevoda Kur’ana prije akšam- namaza kako biste svakog dana završili po jedan džuz, inšaAllah.

Tokom popodneva

Slušajte islamska predavanja ili pročitajte neku islamsku knjigu.

Za vrijeme akšama
Pomozite ljudima da se iftare nudeći im hurme i vodu. Pripremite iftar za porodicu i goste.

Za vrijeme ikindije namaza
Ogranizujte halku kod kuće i neka članovi porodice uče Kur’an ostatku porodice uz tefsir proučenih ajeta.

Prije spavanja

Skupite dlanove, lagano puhnite u njih i proučite suru el- Ihlas, suru el- Felek i suru en-Nas. Zatim prođite svojim rukama po tijelu koliko možete dohvatiti, počevši od glave, lica a zatim cijelog prednjeg dijela tijela. Uraditi ovo tri puta. (Buhari)
Proučite Ajetul-kursiju. (Buhari)
Proučite zadnja dva ajeta sure Bekare. (Buhari)
Proučite suru Mulk. (En-Nesai)

Druge radnje koje možete učiniti

U mesdžidu/ džamiji
Rukovati se sa sestrama i širiti selam u mesdžidu, naročito sa pridošlicama.
Organizovati iftare u različitim mesdždima ukoliko je to moguće.
Volontirati u čišćenju mesdžida nakon toga.
Čuvati djecu tokom teravih – namaza tako da majke (i svi ostali) mogu smireno i koncentrisano klanjati.

Kod kuće

Organizujte kijam program za ostale sestre u vašoj kući- pripremite za njih iftar i sehur.
Potražite konvertite, one koji su tek počeli da praktikuju islam ili osobe koje su izgubile kontakt za džematom i pozovite ih na iftar i bajram.
Razmislite o idejama za proslavu bajrama/poklone porodici, bračnom drugu, djeci, komšijama i počnite pripreme.

U svoje slobodno vrijeme

Naučite napamet ajete iz Kur’ana.
Donirajte – odjeću, hranu, igračke, novac, itd.
Činite tevbu i zahvaljujte se Allahu, s.v.t., na blagodatima.
Naučite napamet Allahova imena i njihova značenja. Koristite ih u vlastitim dovama.
Posjetite bolesne u komšilu ili u bolnici.
Neka vam jezik uvijek bude vlažan spominjanjem Allaha, s.v.t. Izgovarajte subhanAllah, elhamdulillah, la illahe illallah, Allahu ekber i donosite selame i salavate na Poslanika, s.a.v.s., dok kuhate, čistite, vozite, itd.

Iskreno dovim da ovaj ramazan bude svjedok svima nama u povećanju našeg imana i poboljšanja u našem odnosu sa Allahom, s.v.t. Da nam Allah primi post, ibadete i dove kao i da nam dadne šansu da naši ibadeti budu teški na vagi dobrih djela na Sudnjem danu, amin.

Napisala: Kanika Aggarwal
Prijevod i izvor: IslamBosna.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta