Kur'an

Rascepljenje mjeseca / Sura Kamer

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Vrijednost sure:

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, bi učio suru El-Qamer i Qaf na bajram-namazima (Muslim)

Imena sure:

El-Qamer – mjesec, jer Allah spominje ovo nebesko tijelo na početku sure

Intencije sure

Glavna intencija sure:
Allahov sunnet na Zemlji po pitanju onih koji utjeruju poslanike i ajete u laž

Suru dijelimo u 3 cjeline:
1. Uvod u kojem Uzvišeni prijeti ahiretskom kaznom nevjernicima kojima nije bilo dovoljno da povjeruju posmatranje jasnih mu’džiza na dunjaluku, od kojih je i racjepljenje mjeseca

2. Kazivanja o konačnici naroda koji su porekli objavu

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje prijetnjom nevjernicima a završava se konačnicom vjernika

Povezanost imena sure i intencija:

Racjepljenje mjeseca, koji je za arape bio pojam ljepote i sredstvo računanja vremena, za kojeg su bili izuzetno vezani ukazuje na apsolutno Allahovo znanje i moć, gdje bira za mu’džize ono što je najupečatljivije prisutnom narodu. Ipak, pored svega toga, oni nisu povjerovali, pa je u suri olakšanje Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, da ustraje u pozivu, jer su i prijašnji poslanici utjerani u laž iako su imali mu’džize. Sa druge strane, u nazivu sure El-Qamer je prijetnja poricateljima, da Onaj koji je kadar rascijepiti mjesec na dvije polovine kadar je uništiti narode, makar bili svjetska sila poput Faraone i drugih.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta