Kur'an
Petra Jordan during daytime

Naselje naroda Ad / Sura Ahkaf

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

El-Ahqaf – naselje naroda Ad, o kojem Allah govori u suri

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Uspostavljanje dokaza protiv poricatelja i upozoravanje na kaznu koja ih očekuje ako ostanu da poriču

Suru dijelimo u 4 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah uspostavlja dokaze istinitosti Kur’ana i Tevhida. Zatim, potvrda poslanice Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, i potvrda da on nije nešto novo (poslanik) već je Allah i prije njega slao poslanike

2. Primjeri odnosa prema Allahovim naredbama. Najprije primjer Abdullaha ibn Selama, koji je prihvatio Allahove naredbe, zatim primjer jevreja koji su porekli. Zatim, primjer pokornog djeteta prema roditeljima, i nepokornog djeteta.

3. Dva kazivanja o odnosu prema Allahovoj objavi. Primjer Ahkafa (nevjernika) i primjer Džinna vjernika.

4. Zaključak koji potvrđuje prethodno

Povezanost početka i kraja:

Sura upozorava poricatelje na konačnicu koja ih čeka i završava također prijetnjom poricateljima

Povezanost imena i intencije:

Sura upozorava na okretanje od objave i kazne koja očekuje poricatelje. El-Ahqaf, koji je uništen strašnom kaznom zbog okretanja od objave je adekvatan naziv za suru sa spomenutom tematikom.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta