Namaz

Sa koliko rekata se može klanjati vitr namaz?/ Šta treba učiti na vitr namazu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Sa koliko rekata se može klanjati vitr namaz?

PITANJE: Nedavno sam čitala hadis da je Muhammed, ﷺ., rekao da se vitr-namaz može klanjati sa jednim, tri, pet ili sedam rekata. Stoga me zanima da li ćemo, ako klanjamo samo jedan rekat, učiti kunut-dovu na tom rekatu, i ako klanjamo više od tri rekata, da li ćemo samo ne zadnjem rekatu učiti kunut-dovu? Ako klanjamo tri rekata vitr-namaza, da li je obaveza predati selam nakon drugog rekata, pa tek onda klanjati treći rekat ili možemo sva tri rekata klanjati sa jednom predajom selama?

ODGOVOR: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Treba kazati na početku da su hadisi o klanjanju vitr-namaza sa jednim, tri i pet rekata vjerodostojni, i čovjeku je dozvoljeno da ih prakticira. Ako bi čovjek klanjao jedan rekat vitr-namaza, normalno će učiti kunut-dovu kao da klanja tri ili više rekata, tj. propis učenja kunut-dove u toj situaciji isti je kao i propis učenja kunut-dove u drugim situacijama, kada se vitr klanja na neki drugi način.

Ako čovjek klanja vitr-namaz više od jednog rekata, kunut-dovu će učiti na zadnjem rekatu.

Osoba koja želi da klanja vitr-namaz tri rekata ima mogućnost da izabere:

1. da klanja dva rekata, zatim da preda selam, a nakon toga da klanja treći rekat nakon kojeg će opet predati selam;
2. da klanja tri rekata spojeno bez sjedenja nakon drugog rekata, kada će nakon trećeg rekata predati selam.

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin
__________________

Šta treba učiti na vitr namazu?

Učenje na vitr-namazu: Nakon El-Fatihe, klanjač može učiti što god hoće iz Kur’ana. Međutim, preporučuje se da se na zadnja tri rekata, nakon El-Fatihe, uče sure El-E’ala, El-Kafirun i El-Ihlas jer se to vjerodostojno prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.444

Kunut-dova na vitr-namazu 445: Može da uči kunut-dovu na vitr-namazu tokom cijele godine jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, podučio El Hasana b. Aliju da uči u svojoj kunut-dovi: “Allahumme-hdini fimen hedejte … ” Hadis.446

Kada se uči kunut-dova: Kunut-dova uglavnom se uči nakon ruku’a, a može se učiti i prije ruku’a, jer se vjerodostojno prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i jedno i drugo.

Nakon dove u namazu, neće potirati lice jer se taj postupak ne prenosi vjerodostojno od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.

Nakon što preda selam i završi sa vitr-namazom, učit će dovu jer se bilježi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je nakon vitr-namaza, učio: “Subhanel-Meliki-Kuddusi! / Neka je slavljen Vladar, Sveti’447, tri puta, a zatim bi treći put podignuo glas i dodao: “Rabbul-melaiketi ver-ruh! / Gospodar meleka i Džibrila. “448

Vitr-namaz se klanja samo jedanput (u toku noći), zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Nema dva vitra u jednoj noći. 449
___________________


444 Sahih: Ahmed (3/406), Ebu Davud (1423), Nesai (1730).

445 Oko učenja dove na vitr-namazu postoji razilaženje kod islamskih učenjaka zbog razilaženja oko hadisa Hasana b. Alije, radijallahu anhuma. Hafiz Ibnu Hadžer u svome vrijednom djelu Te/hisu-1-habir kategorično tvrdi da rUeči kunut-dova i riječi na vitr-namazu ne bilježe se vjerodostojno u spomenutom hadisu Hasana.

446 Sahih: Ahmed (1720, 27820), Ebu Davud (1425), Tirmizi (464), Nesai (1745, 1746). Pogledati: Miškat (1273), lrvau/-galil (429).

447 Sahih: Ahmed do ovog dijela (14928-14937), Nesai (1731-1742). Pogledati: Miškat (1275).

448 Sahih: Darekutni u potpunosti u poglavlju o tome šta se uči na vitr-namazu (2), Taberani u Ev s atu (8115), Bejheki u Sunenu k ubra (4640). Dodatak je vjerodostojno prenesen.

449 Hasen: Ahmed (15861, 15854), Ebu Davud (1439), Tirmizi (470), Nesai (1679). Pogledati: Sahihu/-Džami’i (7567).

———–
Iz knjige “RAZUMIJEVANJE FIKHSKIH DOKAZA”
Autor: dr. ‘Aid el-Karni

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta