Akida

Savjeti babe svome sinu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Allah u pripada sva zahvala, salavat i selam donosim na najodabranijeg Allahovog poslanika Muhammeda alejhi sselam, na njegovu čestitu porodicu, njegove drugove i vjerne pomagače, te sve njegove sljedbenike do Dana konačnog suda!

U vrtlogu današnjice, nemirnog duha pojedinaca i zajednica, ljudi se u nedostatku moralnih smjernica okreću na sve strane u potrazi za mudrim savjetnikom, čak su spremni platiti vrtoglave novčane iznose za mudar i iskren savjet. Međutim, zaboravljaju, da u Knjizi svoga Gospodara imaju riješenje za sve svoje probleme, besplatne savjete i upute, za koje garantuje Allah Stvoritelj duše, upravo one duše koja se osjeća izgubljeno, one duše koja stoji na raskrsnici zbunjeno, nesigurna kojim pravcem da krene.

Pomno pročitaj sljedeći ajet, u kojem Allah odabire Lukmanove savjete sinu, kao pouku, kao primjer budućim civilizacijskim naraštajima.  

Kaže Uzvišeni Allah;

“ A Mi smo Lukmanu mudrost darovali: “Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan – pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan.”(Lukman, 12)

 Zatim, započinje savjet svome sinu sljedećim riječima;

  1. “ Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: “O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda.” (Lukman, 13)

Prije svega, savjetuje ga da bude musliman, jedino Allahu predan, Stvoritelju , Opskrbitelju, bezgraničnom Vladaru, da svaki vid obožavanja samo Allahu iskazuje, da ne bude mnogobožac, jer je to najveća nepravda koja je počinjena na ovome Svijetu. Kako nepravda!? Zato, što je Allah Jedini Stvoritelj, Opskrbitelj, Vladar svega stvorenoga, Svemoćni, a čovjek poriče sve to  obožavajući stvorenja, kamen, drvo, životinje žive ljude i mrtvace, planete i slično tome, e to je najveća nepravda koja se čini na Dunjaluku, zbog toga Širk neće biti oprošten na Danu Suda.

  1. “ Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti.” (Lukman, 14)

Dobročinstvo roditeljima je oporučio odmah nakon obožavanja Allaha, jer oni imaju kod sina najveće pravo, veće od djece i supruge, makar imao 4 supruge i velik broj djece, opet roditelj ima najveće pravo dobročinstva i zahvalnosti kod muslimana. Zato Allah vam se smilovao, znajte dobro, da će te se svome Gospodaru sigurno vratiti i račun polagati za svoje postupke.

  1. “A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovom svijetu, velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti.” (Lukman, 15)

Međutim, uz neštedno dobročinstvo prema roditeljima ipak oporučje sinu, univerzalni propis, da i pored svog dobročinstva roditelju, ne smije slušati roditelja ako ga bude pozivao u nepokornost svome Gospodaru, dobročinstvo je samo u okriljju Allahovog zadovoljstva, a nikako u nepokornosti Allahu.

  1. “O sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, On je sveznajući.” (Lukman, 16)

Znaj dobro, Allah zna za dobro koje učiniš i zlo koje učiniš, makar bilo ono koliko je zrno gorušice, sve će to tvoj Gospodar predočiti na mizanu, kojeg neće mašiti nijedno dobro djelo, niti loše djelo, Allah je o svemu tome pomno obavješten i znan.

  1. “O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od rđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi – dužnost je tako postupiti.” (Lukman, 17)

Tj. predano upotpuni namaz, klanjaj sa svim ruknovima, vadžibima i sunnetima, a zatim se okreni svojoj porodici, bližnjima, svome narodu i naredi im da čine dobro, a odvrati ih od ružnih postupaka. Tako je dužnost postupiti svakom muslimanu i muslimanki, ne smiju biti nijemi posmatrači, kao da ih se ne tiče, jer neka znaju dobro, ne budu li tako postupali, što budu od zla na ulici vidjeli danas, već sutra ih može snaći isto u njihovim kućama, jer njihovi ukućani, žene i djeca hodaju upravo tim ulicama.

  1. “I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nedmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog.” (Lukman, 18)

Iz oholosti ne okreći svoje lice od ljudi s kojima pričaš, koji ti se obraćaju,  oholeći se i ponižavajući ih, nego budi prema njima blage naravi i vesela lica. Ne hodi zemljom nadmeno, uzdižući se iznad ostalih ljudi, zadivljen sobom, jer Allah ne voli takve ljude.

  1. “U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; ta najneprijatniji glas je revanje magarca!” (Lukman, 19)

Hodaj umjerenim koracima, niti previše brzo, niti previše sporo, drži se umjerenosti u svemu. Svoj govor ograniči samo na ono što je korisno i ne podiži svoj glas previše, da ne ličiš magarcu i njegovom revanju.

Gospodaru naš, uputi nas i našu djecu da uvijek koračamo koracima koji vode tvom zadovoljstvu!

Prof. Armin H. Jahić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta