Odgovori

Šest novih pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Odabir supružnika i dozvola roditelja

PITANJE: Selam alejkum! Molim vas da mi pojasnite stav islama u vezi sa sklapanjem braka u situaciji kada se roditelji protive stupanju u brak sa određenom osobom, tj. kakav je stav kada roditelji imaju razlog, a kakav kada nemaju razlog za protivljenje (misli se na to da oni “tu osobu” jednostavno ne smatraju pravim izborom i zbog toga se protive)? Unaprijed vam zahvaljujem, da vas Allah nagradi za trud!

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, definirao je kriterije odabira budućeg supružnika: ”Ženu udaju četiri stvari: njen imetak, porijeklo, ljepota i vjera.Ti izaberi vjernicu, uspjet ćeš” (muttefekun alejhi); ‘’Kada vam dođe onaj čijom ste vjerom i ahlakom (etikom) zadovoljni, oženite ga, a ako tako ne učinite, nastat će velika smutnja i pokvarenost na zemlji’’ (hadis bilježi Tirmizi).

Dakle, uvjet za odabir budućeg supružnika jeste njegova vjera i etika. Mišljenje roditelja, prilikom odabira budućeg supružnika, prihvata se ukoliko ga šerijat odobrava, s tim da se trebate potruditi u spajanju između vjere i etike supružnika i slaganja roditelja, kako bi, sa Allahovim dopustom, budući brak mogao opstati i kako bi se ispunila prava bračnoga druga i roditelja. Vi otvorite diskusiju sa roditeljima i neka svako od vas iznese svoje gledište i dokaze kako biste došli do zajedničkog rješenja koje će biti izgrađeno na šerijatskim kriterijima odabira budućeg supružnika. Isto tako pokušajte uvjeriti svoje roditelje u ispravnost svoga odabira i potpomognite se u tome svojom rodbinom, učenim ljudima i osobama koje imaju utjecaj kod vaših roditelja. Allah najbolje zna!
________________________________________________________

2. Savjetovanje ili miješanje u tuđi brak?

PITANJE: Kako razlikovati lijep savjet od miješanja u tuđi brak? Naprimjer, ako kod svoga brata ili sestre vidim da ga supruga/suprug, po mom viđenju, iskoristi ili jednostavno se loše ponaša, a on to ne vidi ili neće da vidi, da li mi je dužnost da mu to kažem na lijep način i možda otvorim oči, ili je bolje šutjeti? U ovakvim situacijama, tj. kada želim uputiti savjet jednom od supružnika, često pomislim da se se ne treba miješati, i da ne bih volio da na kraju zbog mene dođe do svađe u nekoj kući, pa možda, ne daj Bože, i gore od toga. Šta po islamu znači miješanje u brak? Gdje je razlika između savjeta i miješanja u tuđi brak? Da li je to zabranjeno po vjeri? Hvala na odgovoru!

ODGOVOR:

Musliman mora biti u potpunosti ubijeđen u postojanje neke stvari kako bi nakon toga mogao da postupa u skladu sa tom situacijom. U vašem slučaju vi morate biti u potpunosti ubijeđeni da postoje određeni problemi ili nesuglasice u braku kako biste mogli djelovati i ne smijete svoje zaključke graditi na pretpostavkama.

Savjetovanje brata muslimana je njegovo pravo kod tebe i ne smatra se ‘’petljanjem’’ u njegov život, s tim da treba odabrati najljepša, najmudrija i najefikasnija sredstva. Vi sigurno poznajete prirodu i narav spomenute osobe i njegovo moguće reagovanje na savjet. Sigurno znate da li voli direktno ili indirektno savjetovanje i slično tome. Postupite na osnovu tih saznanja i posavjetujte ga na način koji njemu odgovara.

Možda je najbolje da ga posavjetujete tajno i indirektno u formi razgovora, kao da se to ne odnosi na njega, jer sam Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koristio je ovu metodu, tj. u cilju ispravljanja nekih grešaka kod ljudi nije se direktno obraćao počiniteljima prijestupa, nego je savjet upućivao u indirektnoj formi postavljajući uopćeno pitanje: “Ma balu akvam” – ‘’Šta to rade neki ljudi?’’ Molim Allaha da vam olakša! Allah najbolje zna!
___________________________________________

3. Da li je dozvoljeno meditirati?

PITANJE:

Zanima me da li vi mislite da je grijeh ako meditiram? Vidio sam neke postove na internetu u kojima kažu da je meditacija okultizam i okretanje leđa Allahu… Ja sam se lijepo osjećao tokom meditacije, ali kad sam to pročitao, prestao sam sa meditacijom… Jako bi mi značilo vaše mišljenje. Hvala unaprijed!

ODGOVOR:

Meditacija ili joga u osnovi znači ”sjedinjenje između osobe i duše’’ (tj. Allaha). Joga sastoji se od raznolikih vježbi od koji je najvažnija “sedžda Suncu sa osam dijelova tijela”.

Islamski savremeni pravnici razmatrali su pitanje joge: jedni su u potpunosti zabranili prakticiranje joge, drugi su u potpunosti dozvolili, a treći su napravili razliku između dozvoljenih i zabranjenih stvari u okviru joge. Najočitije i najispravnije mišljenje jeste uopćena zabrana joge, dakle, muslimanu uopće nije dozvoljeno da upražnjava jogu, svejedno bilo to radi akide, ili oponašanja, ili traženja tobožnje koristi. Dokazi zabranjenosti joge su sljedeći:

 Joga skrnavi akidu tevhida – Allahovu jednoću i pripisuje Mu božanstva (činjenje sedžde Suncu i ponavljanje njenih imena). Allah je rekao: ‘’Reci: ‘Meni je naređeno da se samo Allahu klanjam i da Njemu nikoga ravnim ne smatram; Njemu ja pozivam i Njemu se vraćam“’ (sura Er-R`ad, 36. ajet); ”A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: ‘Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti’” (sura Ez-Zumer, 65. ajet).

 Oponašanje idolopoklonika. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Ko oponaša jedan narod, on je od njih.’’ (Hadis bilježe Ahmed, Ebu Davud i Taberani)

 Različite štete po zdravlje osobe i njeno psihološko stanje. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Nema štete niti nanošenja štete nekom drugom.“ (Hadis bilježe Ahmed i Ebu Davud)

 Upropaštavanje vremena, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je da ćemo na Sudnjem danu biti pitani za vrijeme, tj. u što smo ga proveli. (Hadis bilježi Tirmizi)

 Poziv na oponašanje životinja u toku vježbi.

 Podsticaj na vegetaciju koju islam nije naredio.

(Skraćena verzija fetve www.islam-qa.info)

Također treba dodati da je islam kao kompletna i savršena vjera došao sa efikasnim sredstvima za postizanje odličnog psihološkog stanja kao što je:

 Jačina i ispravnost akide i tevhida

 Mnoštvo upućivanja dove Allahu

 Ostavljanje grijeha

 Druženje sa dobrim osobama

 Učenje Kur’ana i razmišljanje o njegovim ajetima

 Učenje zikra u svakoj prilici. Allah je rekao: “One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju!“ (Sura Er-R`ad, 28. ajet )

 Skrušeno obavljanje namaza i svih ostalih ibadeta.

Allah najbolje zna!
________________________________________________

4. Značenje kidanja rodbinskih veza

PITANJE: Postoji nekoliko hadisa u kojima se zabranjuje prekidanje rodbinskih veza…Mene zanima koje su sve osobe obuhvaćene terminom ‘’rodbina’’ i šta se podrazumijeva pod tim prekinuti vezu? Hvala!

ODGOVOR:

Prekidanje rodbinske veze znači ostavljanje, izbjegavanje rodbine, a rodbinom se smatraju sljedeće kategorije:

– Rodbina koja ne nasljeđuje osobu na osnovu šerijatom precizno određenih udjela (furud) niti na osnovu asabe (osobe poznate u mirazu) i u ovo značenje rodbine ulaze kćerke od braće i kćerke od amidža.

– Uopćeno rodbina koja je šira od rodbine koja se smije ženiti. Ovo mišljenje je najbliže ispravnosti jer se podudara sa duhom islama koji poziva zajedništvu, međusobnom poštivanju i odbacivanju razjedinjavanja i međusobne mržnje.

Na osnovu prethodno spomenutog, kidanje rodbinskih veza može se definisati kao ”izbjegavanje rodbine što se manifestuje u nečinjenju dobročinstva, neobezbjeđivanju onoga šta trebaju, čak ih možda neprestano uznemirava fizički ili verbalno, ili i na jedan i na drugi način’’.

Oblici kidanja rodbinske veze:

– Verbalno uznemiravanje rodbine, kao što je ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, širenje deziformacija, kvarenje rodbinskih veza, psovke, nazivanje pogrdnim nadimcima i slično.

– Fizičko uznemiravanje, kao što je udaranje, uskraćivanje materijalne i moralne pomoći i slično.

– Nepodnošenje uznemiravanje od strane rodbine, bilo riječima ili djelima.

– Neopraštanje pogreški rodbini i neiskazivanje tolerancije prema njima.

– Uskraćivanje rodbini svakog dobra, kao što je izostavljanje raspitivanja o njima, potpomaganje u vremenu poteškoća, čestitanje blagodati, isticanje njihove vrijednosti i položaja, osmijeh, pravljenja mjesta na sijelu i slično.

Allah najbolje zna!
_________________________________________________________

5. Namaz kojim se naklanjavaju svi propušteni namazi

PITANJE: Molim vas da mi odgovorite da li je kaza-namaz novotarija? Inače, to je namaz kojim se, po mišljenju nekih, naklanjavaju i nadomještaju svi propušteni namazi. Molim vas ako mi možete odgovoriti do petka pošto se ovaj namaz klanja petkom. Da vas Allah nagradi!

ODGOVOR:

Islamski učenjaci, Allah im se smilovao, spomenuli su dva slučaja po pitanju naklanjavanja propuštenih namaza:

Prvi: Kada osoba opravdano izostavi namaz, u situaciji kao što je san ili zaborav. U tom slučaju nije grješna i dužna je naklanjati namaz kada ga se sjeti ili probudi.

Drugi: Kada namjerno izostavi namaz. U ovom slučaju postoje dva mišljenja islamskih učenjaka: prvi smatraju da je takva osoba grješna i dužna da ih naklanja, a drugi su mišljenja da je grješna i da nije dužna da naklanja, jer to naklanjavanje nije ispravno, već će se iskreno pokajati Allahu, tražiti oprost i činiti dobra djela.

Laž je da postoji namaz sa kojim se naklanjavaju svi namjerno propušteni namazi. Uvaženi učenjak Ševkani, Allah mu se smilovao, rekao je: ”Hadis: ‘Ko klanja u zadnjem petku ramazana pet propisanih namaza u toku dana i noći, nadomjestit će namaze koje je propustio u jednoj godini” – nedvojbeno je izmišljen i lažno pripisan Poslaniku, sallalahu alejhi ve sellem. Nisam ga našao u knjigama izmišljenih hadisa koje su sakupili njihovi autori, s tim da je on poznat kod skupine onih koji se smatraju islamskim pravnicima u gradu Sana’ u našem vremenu. Tako da dosta ljudi postupa po njemu. Ne znam ko ga je njima izmislio. Allah neka unakazi lažljivce.” (Fevaidu medžmua fi ehadisi mevdua)

Namaz je ibadet, osnova u njoj je tevkif, a traženje njenog naklanjavanja i njeno pojašnjenje je propis i u tome nije ispravno da se vraća osim Allahovoj Knjizi i sunnetu Resullaha, sallalahu alejhi ve sellem, i konsenzusu koji se oslanja na njih ili na jednog od njih. Ni od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ni od njegovih drugova, neka je Allah zadovoljan njima, ni od ispravnih imama, Allah im se smilovao, nije preneseno da su klanjali ovaj namaz ili podsticali da se klanja. Da je postojao taj namaz, ashabi bi znali za njega i prenijeli ga nama i uputili bi, poslije njih, na njega ispravne imame, međutim, kako to od njih nije potvrđeno ni riječima ni djelom, onda to ukazuje da je namaz ”naklanjavanja za čitav život” novotarija u islamu i ovaj namaz Allah nije propisao.” (Stalna komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji) Allah najbolje zna!
____________________________________________

6. Učenje zajedničke dove poslije jela

PITANJE: U našem mjestu prakticira se zajedničko objedovanje, za sofrom, a nakon završetka jedna osoba uči dovu, a ostali izgovaraju ‘’amin’’. Zanima me da li je tako postupao naš najbolji učitelj Allahov Poslanik? Molim vas da mi objasnite kako je postupao u ovakvim situacijama. Kako dosljedno prakticiram vjeru, mene često pozivaju da u ovakvim prilikama učim dovu, tako da učim dove poslije jela koje se nalaze u jednoj zbirci dova (jedna kraća i jedna duža dova). Iskreno vam se zahvaljujem i moram reći da samo Allah zna koliko vas posjećujem i volim!

ODGOVOR:

Zajednička dova u tom smislu da jedna osoba uči dovu, a ostali aminaju, dozvoljena je u onim prilikama u kojim je to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, radio, kao što je dova za traženje kiše i kunut-dova, a nije dozvoljena u onim prilikama u kojim to nije činio, s tim da nema zapreke da se, ponekad, uči zajednička dova u situacijama u kojima to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije činio, sa napomenom da to ne pređe u običaj ili da postane sunnet. Dakle, kako Poslanik nije stalno učio zajedničku dovu, stoga nije ni dozvoljeno da se stalno uči.

Svaki musliman dužan je slijediti Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, i kloniti se novotarija u vjeri. Najbolja uputa je Poslanikova, sallalahu alejhi ve sellem, uputa, a svaka novotarija je zabluda. Lijepo je, pojedinačno, proučiti poslije jela kod određene osobe sljedeće dove: ”Allahume barik fima rezektehum, vegfir lehum verhamhum – Gospodaru moj! Podari im berićet u onome čime si ih opskrbio, oprosti im i smiluj im se’’, i: “Eftere indekum saimun, ve ekele teamekum ebrab ve salet alejkum melaike” – Omrsili su se kod vas postači, jeli su vašu hranu dobri ljudi i donijeli su salavat na vas meleki’’. Allah najbolje zna!

Na pitanja odgovorio: mr. Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta