Smrt i sudnji dan

Sirat-ćuprija – jedna od najvećih strahota Sudnjeg dana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Bit će ljudi koji će biti zadržani na Siratu, pa će ih džehennemski plamenovi pržiti, džehennemske kuke trgati, i gledat će džehennemsku vatru ispod sebe kako gnjevna huči, sama sebe izjeda i čeka na one koji će pasti u nju. A ovaj čovjek će biti zadržan, neće mu se dati da ide dalje zbog loših djela koja je činio. Jedno od tih djela bit će to što je omalovažavao svog brata u vjeri

Nakon što se okonča obračun i vaganje djela, ljudi (vjernici) će biti prisiljeni da idu prema Sirat-ćupriji (nevjernici i mušrici će već biti bačeni u džehennemsku vatru), a Sirat-ćuprija je most koji se pruža preko Džehennema i preko kojeg će muslimani prelaziti, kako bi stigli do Dženneta. Taj prelazak za mnoge neće biti lagan jer prelazak preko Sirat-ćuprije ubraja se u jednu od najvećih briga, najvećih strahota i najvećih tegoba na Sudnjem danu. Sirat je most koji je oštriji od sablje, tanji od vlasi kose, na njemu se nalaze džehennemske kuke i, kako je mnogo klizav, na njemu će se mnoge noge okliznuti.

Postavljen je kroz džehennemske tmine, koje će povremeno obasjavati džehennemski plamenovi, njegova je dužina ogromna i ne nazire mu se, niti vidi kraj (jedan dio učenjaka kaže da će biti dug nekoliko hiljada godina ljudskog hoda), a Allah najbolje zna njegovu dužinu. Preko njega će se preći ili spretno i brzo, ili sporo i bolno, ili pasti sa njega. Selman el-Farisi, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “I postavit će se Sirat iznad Džehennema, pa kada ga meleki ugledaju, (zaprepašteni, prestravljeni) reći će: ‘Zar ima neko da će preći preko njega?’ Pa će Uzvišeni Allah reći: ‘Preći će onaj kome Ja dozvolim da pređe.’ Zatim će meleki reći: ‘Slavljen neka si Ti, nismo Te obožavali koliko smo trebali.’” (Hadis bilježi Hakim)

Ovo će meleki reći u smislu – da je njima naređeno da pređu preko Sirata, ne bi imali dovoljno ibadeta koji bi ih preveo preko njega!? Meleki, stvorenja koja, otkako ih je Allah stvorio, ni jedan jedini put nisu Mu bili nepokorni, a ima meleka koji su cijelo vrijeme, od svoga stvaranja, na rukuu ili na sedždi Uzvišenom Allahu, prizor prelaska preko Sirata bit će tako strahovit da će ovako pomisliti. Pa šta je onda sa nama, koliko mi imamo ibadeta?

Vjernici će biti obradovani svjetlom

Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu prozivati ljude po njihovim imenima, a na Putu će Uzvišeni Allah dati svakom vjerniku svjetlo, kao i svakom licemjeru / munafiku (koji će još uvijek tada biti pomiješani sa vjernicima), pa kada se krene prema Sirat-ćupriji, Uzvišeni Allah oduzet će svjetlo od licemjera i licemjerki, te će oni biti bačeni u Džehennem. Što se tiče vjernika, njihovo će svjetlo biti shodno veličini njihovih djela – pa će biti onih čije će svjetlo biti kao brdo, onih čije će biti kao palma, zatim kao čovjek koji je uspravan, a najmanje svjetlo će biti kao prst (palac) koji će neizmjenično kratko svijetliti i gasiti se.

Kada čovjek bude prozvan, odnosno kada dođe red na njega i bude mu naređeno da krene preko Sirata, bit će prestravljen, zapreprašten, zabrinut, samo o sebi će razmišljati, tj. bojat će se da li će preći preko Sirata ili pasti u Džehennem, a put će mu biti osvijetljen shodno njegovom vjerovanju i djelima. Allah Uzvišeni će učiniti da izvršavanje preuzetih obaveza i održavanje rodbinskih veza budu na desnoj i lijevoj strani Sirat-ćuprije, a dova svih poslanika tog trenutka će biti: “Spas, spas!

Prelazak preko Sirata

Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Postavit će se most iznad Džehennema, a ja i moji sljedbenici bit ćemo prvi koji će prelaziti preko njega. Toga dana niko osim poslanika neće riječ prozboriti, a dova poslanika tog trenutka će biti: ‘Spas, spas!’” (Buhari)

Prelazak preko Sirat-ćuprije bit će različit: neki će preći velikom brzinom preko Sirata ne osjećajući džehennemsku vrelinu, niti će ih dohvatati džehennemske kuke. Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ljudi (vjernici) će biti izloženi džehennemskoj vatri pa će preko nje prelaziti shodno svojim djelima. Od njih će biti onih koji će preći preko Sirata poput munje ili brzinom vjetra, zatim poput brzih konja, zatim kao putnik koji se vraća svojoj kući, ili poput jahača na devi, zatim onoga koji juri svog neprijatelja, zatim poput čovjeka koji lagano pješači.”

U hadisu od Ebu Seida el-Hudrija prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Postavit će se ćuprija (most) preko Džehennema, jako klizava. Na njoj su kuke i čivije i bodlje spljoštene i kuke od trnja podvijenog. Vjernik će preko ćuprije prijeći dok okom trepneš, ili kao munja, ili kao vjetar, ili kao trkaći konj jureći. Jedan će se spasiti, drugi će biti zagreben, ali će se izvući, a treći će pasti u džehennemsku vatru sve dok zadnji ne prođe vukući uže.” (Mutefekun alejhi)

Bit će i onih koje će zahvatiti džehennemski plamen, džehennemske kuke koje će spaliti, otrgnuti pojedine dijelove tijela, ali na kraju će preći preko Sirata. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Iz Džehennema se protežu kuke koje su u vidu bodlji stabla Sa‘dan, s tim što njihovu veličinu poznaje samo Uzvišeni Allah. One će dokačiti, trgati ljude shodno njihovim djelima (trgat će onoliko koliko čovjek bude imao kod sebe loših djela). Od ljudi će biti i onih koje će njihova loša djela strovaliti u Džehennem, a bit će i onih koje će kuke dohvatiti i trgati njihova tijela, ali će se na kraju spasiti i preći preko Sirata.” (Muslim)

Bit će i onih koji će biti zadržani na Siratu

Bit će ljudi koji će biti zadržani na Siratu, pa će ih džehennemski plamenovi pržiti, džehennemske kuke trgati, i gledat će džehennemsku vatru ispod sebe kako gnjevna huči, sama sebe izjeda i čeka na one koji će pasti u nju. A ovaj čovjek će biti zadržan, neće mu se dati da ide dalje zbog loših djela koja je činio. Jedno od tih djela bit će to što je omalovažavao svog brata u vjeri i u tom stanju će ostati dok ga taj musliman, kojeg je omalovažavao, ne vidi u takvom jadnom stanju na Siratu, pa će reći: “Gospodaru, smiluj mu se, ja sam mu oprostio, oprosti mu i Ti!”, ili dok ne odgovori toliko za taj grijeh, tj. ne bude potrgan toliko dugo dok se ne iskupi za taj grijeh koji je učinio.

U jednom hadisu se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko optuži muslimana, želeći umanjiti njegovu vrijednost i želeći ga omalovažiti, Allah će takvog zadržati na mostu iznad Džehennema, sve dok se ne oslobodi od onoga što je rekao (tj. dok mu ovaj ne oprosti ili dok ne odgori za svoj postupak).” (Ebu Davud)

Zadnji čovjek koji će preći Sirat

Zadnji čovjek koji će preći Sirat bit će onaj koji će ići, pa će se okliznuti, pasti, ponovo ustati, pasti… i tako cijelim putem. Bit će izložen velikim mukama i patnjama, ali će na kraju preći. Kada ga pređe, poslije toliko muke i bolova, okrenut će se prema Siratu i reći: “Neka je uzvišen Onaj koji me je spasio od tebe! Doista je meni Allah dao što nije dao nikome drugom: svojim sam očima vidio svoju kaznu i Allah me je nakon toga spasio.” (Buhari i Muslim)

Šta čeka vjernike nakon što pređu preko Sirat-ćuprije

Ebu Seid el-Hudri prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Nakon što se vjernici spase vatre i pređu Sirat-ćupriju, bit će zaustavljeni na mjestu koje se nalazi između Dženneta i Vatre, da bi izmirili račune jedni s drugima, i kada to riješe i očiste se od svega, bit će im dozvoljeno da uđu u Džennet. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, bit će im jasniji put ka njihovim nastambama u Džennetu nego što im je bio ka njihovim nastambama na dunjaluku.” (Buhari)
________________________

Istinski sretnik je onaj koji još na dunjaluku pređe Sirat, tj. na dunjaluku se svojim imanom i djelima spremi za ovaj neminovni prelazak. Čovjek treba za svoga života da se potrudi da učini što više dobrih djela, a da se kloni svjesnog griješenja, jer svaki grijeh briše po jedno djelo, a iz gornjeg teksta vidimo koliko će svako od nas biti u potrebi za dobrim djelima i koliko nas mogu koštati loša djela.

Tekst je pisan prema:

“Sirat-ćuprija” – predavanje prof. Hajrudina Ahmetovića,
Ibn Kesir, Tefsir,
Sirat-ćuprija, brošura, prijevod Senad Muhić, prof.
 

Pripremio islamski portal N-um.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta