Snovi

Snovi razveseljavaju a ne obmanjuju

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Musliman mora konstantno biti pripravan i spreman oduprijeti se šejtanskim nasrtajima. Jedan od puteva kojima šejtan zavodi ljude jeste prepuštanje lijepom snu i polaganje velikih nada u njega. Prenosi se da je Sehl b. Seleme rekao: “Snovi razveseljavaju vjernika, ali ga ne obmanjuju:’ Ista ova izreka navodi se od Muhammeda b. Vasia.'” Kada bi neko ispričao snove Ibn Sirinu, kazao bi mu: “Boj se Allaha na javi i neka te ne obmane ono što si usnio.”

Abdullah ez-Zubejri sjedio je sa imamom Malikom u Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, džamiji kada je došao jedan čovjek i upitao ko je Malik b. Enes. Pokazali su mu na njega, pa je prišao, poselamio se sa imamom Malikom, zagrlio ga i privio na svoje grudi, a potom je rekao: “Tako mi Allaha, usnio sam sinoć Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako sjedi na istom ovom mjestu i kaže: ‘Dovedite mi Malika: Kada su te doveli, tvoje ključne kosti su se tresle od straha, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Ne boj se, o Ebu Abdullah, pruži svoje krilo: Kada si ga pružio, napunio ga je razasutim miskom i rekao: ‘Pritisni ga na grudi i razaspi ga diljem moga ummeta.”‘ Imam Malik zaplaka i reče: “Snovi razveseljavaju, ali ne obmanjuju, ako si istinu kazao, to je znanje kojim me je počastio Uzvišeni Allah.”

Muhammed b. Abdurrahman el-Bezzaz kaže da je neki čovjek došao kod Jusufa b. el-Esbata i rekao mu: “Vidio sam sinoć u snu da ti je neko došao sa lijepim srebrenim ibrikom i rekao da piješ iz njega džennetski napitak.” Jusuf el-Bezzaz reče: “Prije će biti da se radi o ključalom džehennemskom napitku.”

Kada je imam Ez-Zehebi govorio o biografiji imam Ahmeda, naveo je skupinu snova koje su usnili ljudi o njemu, a potom je rekao: “Ebu Abdullahu (tj. imam Ahmed), nije potrebno da ga neko usnije kako bi se potvrdio njegov stepen, ali Uzvišeni Allah Svojom vojskom želi obradovati vjernike.”

Šejtan, također, nastoji ožalostiti čovjeka preko snova koje usnije. Jahja b. Mein kaže da je jedan čovjek rekao Vekiu: “Jučer sam pio sok pa sam usnio da sam, ustvari, pio vino!” Vekia mu reče: “To je od šejtana.”

Preuzeto iz knjige “Čudesni svijet snova” od dr. Safeta Kuduzovića

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta