Za sestre

Šta da radi muslimanka koja dobije mjesečnicu u zadnjih 10 dana ramazana?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ako žena ne može postiti, kako može najbolje iskoristiti ramazan?

Dešavale su mi se situacije u zadnjoj trećini ramazana da mi tužne i uplakane muslimanke kažu: “Posljednje su noći ramazana, a ja neću moći postiti, neću moći klanjati, tražiti Lejletul-kadr…”. Ove sestre treba da utjehu i nadu potraže u hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže da koja god osoba oboli – a rekli smo da, analogijom, žena koja ne može postiti ima isti status kao i trenutni bolesnik – ili postane putnik i propusti dobra djela koja bi inače činila, Uzvišeni Allah piše joj dobra djela u potpunosti. Pogledajte milost Uzvišenog Allaha.

Kad Allah zna da imaš namjeru ustati i klanjati, da stvarno imaš tu želju i taj nijet, On će to ubrojati, ne po tvojim standardima, već po Svojim standardima, i imat ćeš punu nagradu bez obzira na sve. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Ebu Hurejri, radijallahu anhu, kada je bio u stanju džunupluka: “Mu’min nikada nije istinski nečist.” Dakle, vjernik nikada nije nečist.

I ustvari, postoji jako dug hadis u Muslimovom Sahihu, u kojem se kaže da bi ortodoksni jevreji, kojima je pripadalo pleme Benu Kurejza, napuštali i udaljavali se od žene koja bi dobila mjesečni ciklus i ne bi joj bilo dozvoljeno spavati u kući. Subhanallah, tretirana je kao da čini nešto pogrešno. I tada je Uzvišeni Allah objavio: “I ostavite žene kad su u mjesecu.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, objasnio je ovo rekavši: “Ovo znači da se s njima ne stupa u intimni odnos.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazao je na primjeru ophođenja sa Aišom, radijallahu anha,  ispravan način postupanja i ukazao da se to ne odnosi na potpunu izolaciju, a jevreji Medine kritikovali su Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga, na što je on odgovorio da je on drugačiji od njih, pa i u ovom pogledu, što znači da muslimani ženu ne tretiraju kao nečistu u vremenu kada ima menstruaciju. Stoga, duhovno, žena ostaje u stanju čistoće, jer vjernik nikada nije nečist, što znači da u tom stanju može činiti zikr, učiti dove…

Može se držati iPad na kojem se nalazi Kur’an u elektronskoj formi. Ovdje treba naglasiti da neki učenjaci kažu da, kada držite iPad, vi ustvari držite elektronski uređaj koji u tom trenutku sadrži riječi Mushafa i imate opciju u tim aplikacijama da okrećete stranice bez diranja riječi, i u tom trenutku on funkcioniše kao Mushaf, sa fikhske perspektive. To je kako biste bili  potpuno sigurni. U tom trenutku, to je Mushaf, uredu. Ali opet, ona to može držati i može čitati sa njega. Poenta je nediranje riječi, jer to zahtijeva manji oblik čistoće potreban za diranje nečega.

Postoji razlika u mišljenju po ovom pitanju, ali sa fikhske perspektive, opet, činjenje zikra, upućivanje dove, učenje Kur’ana, razumijevanje vjere, upućivanje dove Allahu za oprost grijeha, sve to i dalje može činiti, i Allah će i dalje to upisati kao ibadet Lejletul-kadra, jer zna da bi to svakako činila. (Omar Suleiman)
_________________________________________

Učenje Kur’ana na kompjuteru u periodu mjesečnice

PITANJE: Selam alejkum! Da li žena u toku hajza može da uči Kur’an naprimjer na kompjuteru, da samo nastavi odakle je došla prije nego što je bila u hajzu, s ciljem da cijeli Kur’an prouči u toku ramazana, jer neće to stići proučiti u preostalim danima? Hvala vam unaprijed!

ODGOVOR: U pogledu pitanja da li žena u periodu hajza može da uči Kur’an ili ne, učenjaci imaju oprečna mišljenja. Ja smatram da je jače mišljenje onih koji kažu da je ženi u periodu mjesečnice dozvoljeno da uči Kur’an, naročito ako se boji da će zaboraviti ono što zna napamet od Kur’ana. Dokaz za to su opći argumenti koji podstiču na učenje Kur’ana, kao i to da ne postoji jasan dokaz na osnovu kojeg bi ženi bilo zabranjeno da uči Kur’an u periodu mjesečnice.Oni koji su to zabranjivali, kao dokaz za to spomenuli su analogiju. Oni kažu da kao što nije dozvoljeno da Kur’an uči džunub, isto tako to nije dozvoljeno da uči žena u hajzu.

Imam Ibn Baz, uvaženi alim današnjeg vremena, kada odgovara na taj dokaz, kaže: “Razlika između ova dva slučaja jeste to što je vremenski period u kojem je osoba u stanju džunupluka kraći. Takva se osoba može okupati odmah nakon spolnog snošaja, vremenski period takvog stanja je kratak i od njega zavisi kada će se okupati. U nemogućnosti da dođe do vode, uzet će tejemmum, te će klanjati i učiti Kur’an. Za razliku od ove osobe, žena u hajzu i nifasu ne utječe na svoju čistoću, nego to zavisi od Uzvišenog Allaha. Hajz i nifas traju danima i zato je u tim danima dozvoljeno učiti Kur’an kako joj ne bi prošao fadilet učenja Kur’ana kao i učenja šerijatskih propisa iz Allahove Knjige.’’

Mnogi učenjaci današnjeg vremena zastupali su spomenuti stav, a poznato je da je šejhul-islam Ibn Tejmijje također zastupao to mišljenje.

Na osnovu spomenutog, mi kažemo da nema smetnje da žena uči Kur’an u periodu mjesečnice, bez obzira da li to bilo napamet, ili na kompjuteru, ili iz mushafa, s tim što su mnogi učenjaci spomenuli da ako uči iz mushafa, ne treba da direktno dodiruje mushaf golim rukama. A Allah najbolje zna!

Na pitanje odgovorio dr Elvedin Pezić

=”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta