Abdest

Šta je učio nakon abdesta Allahov Miljenik, sallallahu alejhi ve sellem?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Šta je učio nakon abdesta Allahov Miljenik, sallallahu alejhi ve sellem?

سم الله الرحمن الرحیم

« Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje» (El Ahzab, 21)

« Ono što vam Poslanik da to uzmite, a ono što vam zabrani – ostavite, i bojte se Allaha, jer Allah, uistinu, strahovito kažnjava» (El Hašr, 7)

«Reci: Ako Alaha volite – mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti» (Ali Imran, 31)

1.

a) Od Omera, radijalahu anhu se prenosi da je Poslanik, sallAllahu ´alejhi ve sellem, rekao: «Ko god se abdesti, upotpunjavajući svoj abdest, pa potom kaže: Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i daje Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik (EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH VE ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU), sigurno će mu se otvoriti svih osam džennetskih kapija da uđe na koju želi»

b) U drugoj verziji ovog hadisa stoji

« Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, Koji nema sudruga u vlasti, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik! (EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU).

2. U jednom hadisu kojeg prenosi Ebu-Seid el-Hudri, Poslanik, sallAllahu ´alejhi ve sellem, kaže: «Ko se abdesti, a zatim kaže: Slavljen neka si Ti, Allahu moj, Tebi svaka hvala pripada. Svjedočim da nema drugog boga osim Tebe. Tebe za oprost molim i Tebi se kajem ( SUBHANEKE-LLAHUMME VE BIHAMDIKE, EŠHEDU EN LA ILAHE ILLAH ENTE ESTAGFIRUKE, VE ETUBU ILEJKE), Njegove riječi će se upisati i zapečatiti do Sudnjeg dana.»

3. Prenosi se da je Ebu Musa rekao: «Donesena je voda za abdest Allahovom Poslaniku, sallAllahu ´alejhi ve sellem, pa se abdestio. Čuo sam ga kako moli: ˝Allahu moj, oprosti mi grijehe moje! Dom moj prostranim učini! Daj mi bereket u mojoj opskrbi! ˝ (ALLAHUMME-GFIR LI ZENBI! VE VESIA LI FI DARI! BE BARIK LI FI RIZKI !)Rekao sam: O Allahov Vjerovjesniče, čuo sam te kako moliš tako i tako, pa je rekao: « Zar je (spomenuta dova) nešto propustila!»

Važno je napomenuti da je kod nas ustalilo učenje nekih posebnih dova pri uzimanju abdesta (učenje dova za svaki dio tijela koji se pere pri abdestu). Sve predaje koje na to ukazuju su, kako tvrde šerijatski eksperti, apokrifne (lažne).

To je, nesumnjivo, govor o Uzvišenom Allahu bez dokaza, otežavajući vjeru koju je Allah učinio lahkom. Uzvišeni Allah kaže: «I nije vam u vjeri ništa teško propisao» (El-Hadždž,78) «Allah vam želi olakšati, a ne želi vam poteškoće činiti» (El-Bekare, 185)

Iz knjige: “Svojstva Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, namaza” – autor: dr Safet Kuduzović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta