Akida

Stanje duše nevjernika (griješnika) prilikom smrtnog časa

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

A nevjernik (u drugom hadisu se kaže griješnik), kada napušta ovaj svijet i putuje za budući, dođu mu sa neba meleki, grubi i strašni, crnog izgleda, sa sobom nose platno od kostrijeti. Približe mu se tako da ih može vidjeti. A zatim će doći melek smrti i sjesti kod njegove glave i reći: “O prljava dušo izlazi, idi, Allah je srdit na tebe i ljut”. Zatim će njegova duša napustiti tijelo uz veliku muku, kao što se vruć ožeg vadi iz vlažne vune, kidajuće vene i živce, proklinju ga meleki i stanovnici neba. Njemu se zatvaraju nebeska vrata, a čuvari tih vrata mole Allaha, dželle šanuhu, da im ne šalje takvu dušu. Zatim je prihvataju ona dva meleka u svoje ruke i ne puštaju je nijednog trena, sve dok je ne postave na platno od kostrijeti.

Tada se osjeti smrad kakvog nema na zemlji, i zatim se dižu u visine. Kada prođu pored grupe meleka svaka od njih upita: “Kakva li je ovo pokvarena duša?” Njima se odgovara: “To je taj i taj” – I spomenu njegovo najružnije ime s kojim su ga zvali na zemlji. Tako se događa sve dok ne dođu do kapije prvog neba i zatraže dozvolu, ali vrata im se neće otvoriti”. Zatim je Poslanik proučio: “Njima se nebeska vrata neće otvoriti i prije će uže kroz iglene uši proći nego će oni u Džennet ući”. Allah će tada reći: “Pišite ga u knjigu poniženih, a zatim ga vratite na zemlju, jer Ja sam rekao da Sam ljude od zemlje stvorio, da ih u zemlju vraćam i da ću ih ponovo iz zemlje proživjeti”.

Duša njegova bit će protjerana sa neba i spojit će se sa tijelom, zatim je izgovorio sljedeće riječi: “A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan, biće kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio”. (Prijevod značenja – El-Hadždž, 31)

Pošto mu se duša vrati u tijelo, on čuje odjeke koraka onih koji odlaze. Zatim mu dođu dva meleka strašnog izgleda, podignu ga i počnu ispitivati: “Ko ti je Gospodar?” a on će reci: “Ah, ah, ne znam”, a meleki će reći: “Koje si vjere?” a on će reći: “Ah, ah, ne znam”, ponovo će oni pitati: “Šta kažeš za čovjeka koji vam je poslan”, ne spominjući njegovo ime, neko će reći “Muhammed” “Ah, ah, ne znam”, odgovorit će on, “ali sam čuo ljude da su o tome govorili.” Oni će tada reći: “Ne znaš i nisi htio da znaš”, glas sa visine će povikati: “Laže on, pripremite mu mjesto u Džehennemu, otvorite vrata njegova, neka do njega dopre vrućina džehennemaska i smrad”, Kabur će se stisnuti tako da će kosti mimo kosti prolaziti.

Pojavit će se čovjek ružnog i strašnog izgleda, u ružnoj odjeći, smrad će iz njega udarati, i reći će mu: “Teško tebi sa tvojiim zlom, ovo je dan koji ti je obećan”. On će povikati: “A ko si ti što mi donosiš ovu strašnu vijest?” A on će reći: “Ja sam tvoje loše djelo. Bogami, kad god si uradio loše djelo ono te je udaljilo od pokornosti Allahu, a ubrzalo tvoj put ka neposlušnosti, i Allah te je kaznio.” Zatim će mu dovesti čovjeka koji je slijep, gluh i nijem, u ruci će imati kandžiju od željeza. Kad s njom udari u brdo, pretvori ga u prašinu. Udarit će ga tako da će od njega ostati samo prašina. Zatim će ga Allah povratiti u prvobitno stanje, ovaj će ga udariti drugi put. On će tada jaukati, tako da će ga čuti sve osim ljudi i džina. Zatim će mu otvoriti vrata Džehennema i pripremiti ležaj od vatre. On će tada povikati: “Moj Allahu, odgodi Sudnji dan!”

Iz knjige: “Iz kabura u Džennet ili Džehenem” Autor: Abdullah b. Ahmed Ali Allaf el-Gamidi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta