Vjerovjesnici

Stvaranje prvog čovjeka – Adem, alejhi selam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kada je Uzvišeni Allah odlučio da stvori Adema, alejhi selam, poslao je meleka Džibrila. a.s., na Zemlju, da Mu donese sa nje ilovače, pa je Zemlja rekla: “Utječem se Allahu od tebe i toga da me okrnjiš i unakaziš.Džibril, a.s., se tada vratio neobavljenog posla i rekao: ”Gospodaru moj, Zemlja je zatražila kod Tebe utočište, pa nisam ništa uzeo.”

Allah swt je onda poslao meleka Mikaila, pa je Zemlja ponovo od Allaha, dž.s, za­tražila utočište, te se i on vratio neobavljenog posla, rekavši kad se vratio isto što i Džibril. Onda je Allah swt poslao Meleka smrti, pa je Zemlja ponovo zatražila utočište, ali joj je melek rekao: “Ja trazirn utočište kod Allaha da se ne vratim neizvršenog naredenja.” On je zgrabio sa površine, sa raznih mjesta, bijele, crvene i crne zemlje i izmiješao ih. Zato su ljudi različitih boja, ima ih bijelih, crnih i boja između tih.On je zemlju uzeo i nakvasio je, pa je postala ljepljiva ilovača, tj. prijanjali su joj dijelovi jedan na drugi.

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Božiji Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah, swt, je Adema stvorio od zemlje. Prvo ga je učinio ilovačom, a onda ga ostavio dok se ilovača nije ustajala i osušila. Zatim ga je oblikovao, a onda ga ostavio dok nije ilovača postala poput grnčarije.“ Adem a.s. je stvoren visok i tako je stajao, načinjen od zemlje, a duša još nije bila udahnuta u njega. Meleki su jednom prilikom naišli na njega i uplašili se od onoga što su vid­jeli, jer nikad prije nisu vidjeli slično stvorenje. A Iblis l.a. (šejtan) se najviše uplašio. Prolazeći pored Adema a.s. i gledajući ga, bi govorio: ”Ti si sigurno radi nečeg važnog stvoren.

Jedne prilike kad je Iblis prolazio pored Adema a.s., udario ga je, pa je tijelo zvečalo, kao što odzvanja grnčarija od suhe ilovače. Zatim je Iblis rekao: ”Zašto si stvoren?” Ne dobivši nikakav odgovor, je onda ušao u tijelo kroz usta, i izašavši na zadnjicu, rekao je melekima:”Nemojte se ovoga bojati. Vaš Gospo­dar je postojan, a ovo stvorenje je šuplje. Da imam vlast nad ovim, ja bih ga razbio. Pa je rekao Ademu a.s. , koji je tada još uvijek bio samo kip:”Ako ti budem predpostavljen, uništiću te, a ako ti meni budeš predpostavljen, neću ti pokoran biti“. Već ovdje možemo vidjeti neprijateljstvo i mržnju koju je osjetio Iblis (šejtan) prema Ademu a.s., mržnju koju je poslije zadržao i prema njegovom porodu.

Udahnjivanje duše u Ademovo a.s. tijelo

Kada je došao čas u kome je Allah swt htio da u Adema udahne dušu, rekao je melekima:”Kada u njega udahnem dušu, učinite mu sedždu.” Kada je u njega udahnuo dušu i duša došla u glavu, Adem a.s. je kihnuo i meleki su rekli: “Reci: El-hamdu lillahi!” Kada je Adem a.s. rekao ” El-hamdu lillahi (hvala Allahu)”, Allah dz.s. mu je rekao:” Smilovao ti se tvoj Gospodar, Ademe“. Kada mu je duša ušla u oči, ugledao je džennetske plodove, a kada rnu je ušla a stomak, poželio je da jede i skočio prije nego što mu je duh ušao a noge, žureći prema džennetskim plodovima. Na to se ukazuje u riječima Uzvišenog:”Čovjek je stvoren od žurbe” (Kur’an, El-Enbija, 37.)

Kada je Allah stvorio Adema, potrao ga je po ledjima i iz njega izveo ­ sve potomke koji će biti stvoreni do Sudnjeg dana, pa su se pred Allahom swt sakupili pa ih je stvorio i dao im lik. Svakoj osobi je je među očima pisalo koliko će živjeti. Allah swt je od njih uzeo obavezu i posvjedočio: “Jesam li ja vas Gospodar“?” “Jesi“, odgovorili su. Allah swt im je tada rekao: “Pozivam za svjedoke za sedam nebesa, sedam zemalja, i vašeg oca Adema, da na Sudnjem danu ne bi rekli da za ovo niste znali. Znajte da nema Boga i Gospodara mimo Mene. Nemojte Mi smatrati nikog ravnim. Slaću vam poslanike koji će vas upozoravati na obećanje i ugovor koji ste Mi dali , slat ću vam Svoju knjigu .””Svjedočimo da si Ti jedini Gospodar i Bog i da nema drugog gospodara ni boga “, odgovorili su i tako pokazali pokornost.

Allah dz.s. je poslao Adema a.s.do grupe meleka i naredio mu da im nazove Selam, pa je Adem došao do njih i nazvao im: ”Es-Selamu alejkum“, a meleci su odgovorili: “We alejke-s-Selamu We rahmetullahi.” (neka je i na tebe Božiji spas i milost). Kada se Adem vratio, Gospodar mu je rekao: “Ovo je tvoj pozdrav i pozdrav tvojih potomaka.”

Iz knjige “Kazivanja o vjerovjesnicima” autor ibn Kesir r.a.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta