Tekstovi

„Svi ste vi zalutali osim onoga koga Ja uputim“

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم

„Robovi moji, svi ste vi zalutali osim onoga koga Ja uputim, pa tražite uputu od Mene, uputit ću vas“. (Muslim, 2577)

Riječi Uzvišenog: كلكم ضال إلا من هديته – “…svi ste vi zalutali osim onoga koga Ja uputim…” Neki ljudi smatraju da je ovaj hadis u kontradiktornosti s hadisom Ijjada ibn Imara u kojem Vjerovjesnik, alejhis-selam, veli:

“Uzvišeni Allah, kaže: “Stvorio sam ljude kao iskrene vjernike… te ih šejtani u stranputicu odvedoše.”

Međutim, hadis nije u kontradiktornosti. Allah je stvorio ljude sklone primanju i prihvatanju islama. Pripremio ih je za to a ne za neku drugu vjeru. Ta sklonost je kod čovjeka vrlo snažna, ali i pored toga nužno mu je da se istinski poduči i upozna s učenjima islama, jer prije edukacije onaj ko nije educiran ne zna ništa. To i Kuran potvrđuje u slijedećem ajetu:

“Allah vas iz utroba majki Vaših izvodi, vi ništa ne znate…” (En-Nahl, 78.)

Uzvišeni Allah kaže svom Poslaniku, alejhis-selam: “I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio.” (Ed-Duha, 7.)

Aludira se na to da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prije Kur’ana nije poznavao znanje i mudrost koje su došle u njemu. To se potvrđuje i slijedećem ajetu:

“Na takav način Mi i tebi objavljujemo ono što ti se objavljuje. Ti nisi znao šta je Knjiga niti si poznavao vjerske propise, ali smo je Mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove Naše koje želimo…” (Eš-Šura, 53.)

Znači čovjek se rađa stvoren i sklon da prihvati istinu, pa ako ga Allah uputi, učini mu nekoga kao povod ko će ga podučiti Uputi i on nakon toga postaje upućen djelom nakon što je bio upućen snagom (kaderom). A ako ga Allah zanemari, odredi mu nekoga ko će ga naučiti onome što će izmijeniti njegov urođeni instinkt vjere u Allaha. O tome je Poslanik, alejhis-selam, govorio u slijedećem hadisu:

“Svako dijete se rađa u fitri (prirodnoj vjeri), pa ga roditelji učine židovom, kršćanom ili medžusijom.” Buhari, 3/219. i Muslim, 2658.

Što se tiče vjernikova traženja upute od Allaha, treba znati da postoje dvije vrste upute:

1. načelna uputa. To je uputa ka islamu i imanu i nju posjeduje svaki vjernik;

2. detaljna uputa preko koje vjernik spoznaje detalje osnovnih dijelova imana i islama, i koja mu pomaže da to izvršava. Ovo je uputa koja svakom vjerniku danonoćno treba. Zbog toga je Allah naredio Svojim robovima da na svakom rekatu svog namaza uče: اهدنا الصراط المستقيم – “Uputi nas na Pravi put.” (El-Fatiha, 6.)

Poslanik, alejhis-selam, učio je u noćnoj dovi: “Uputi me ka Istini oko koje se ljudi razilaze, Tvojom dozvolom, Ti zaista upućuješ koga hoćeš na Pravi put.” (Muslim, 770)

To je i razlog da onom koji kihne nazdravimo: يهديكم الله – “Neka vas Allah uputi”, kako je to zabilježeno u sunnetu Vjerovjesnika, alejhis-selam. To negiraju neki irački pravnici smatrajući da nije potrebno za muslimana doviti da bude upućen na Pravi put. Međutim, većina učenjaka ih ne podržava, povodeći se za sunnetom koji govori o tome.

Poslanik, alejhis-selam, naredio je Aliji, radijallahu anhu, da od Allaha moli ispravnost i uputu,( Muslim, 2725) dok je Hasana, radijallahu anhu, podučio da u kunut-dovi kaže: اللهم اهدني فيمن هديت – “Allahu moj, uputi me sa onima koje si uputio…”(Ebu Davud, 1425)

Ibn Redžeb el-Hanbeli, rahimehullah

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta