Problem i devijacije u društvu

Tajni brak

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

U zadnje vrijeme, sve više su prisutni brakovi koji se drže u tajnosti, i koji najčešće bivaju sklopljeni pred osobom koja obavlja vjenčanje, uz dva svjedoka. Žalosno je što se ono što je daleko od islama i njegove čistoće i ljepote sakriva pod plašt islama.

Da bi brak bio validan, neophodno je da ispunjava sljedeće uvjete:

  1. da supružnici nemaju šerijatske prepreke za sklapanje braka
  2. ponuda i pristanak

Također, neophodno je da ispunjava sam čin braka sljedeće:

  1. Određivanje supružnika
  2. Zadovoljstvo sa obje strane, tj. prihvatanje braka bez prisile
  3. Staratelja, koji daje pristanak da djevojka uđe u brak
  4. Dva pravedna svjedoka
  5. Mehr
  6. Da brak bude razglašen, tj. da nije obavljen u tajnosti već da se zna da su dvoje u braku.

Učenjaci su složni da brak koji je obavljen u tajnosti – الزواج السري, tako da čak ni ženina rodbina ne zna da je u braku i bez pristanka njenog staratelja, koji se drži u strogoj tajnosti nije validan. Također, brak koji se sklapa na način da dvoje samih ponudi-prihvati brak, zatim prouči Fatihu i pozove se na meleke kao svjedoke- nije validan brak i haram je.

Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi wa sellem, je rekao:  “Oglasite (obznanite) sklapanje braka, a tajite (držite u tajnosti) vjeridbu.”

Nažalost, danas smo svjedoci poremećenih moralnih vrijednosti, gdje se vjeridbe javno i ceremonijalno oglašavaju, dok se s druge strane mnogi „brakovi“ tajno sklapaju, i to najčešće od strane onih koji žene drugu, treću ili četvrtu ženu, a pri tome ne žele da „ugroze“ prvi brak.
_______________________

Propis braka, uistinu, kao muslimani, trebamo uozbiljiti, onako kako je on sam važan kod Uzvišenog Allaha. Dosta kur’anskih ajeta govori o braku, propisima sklapanja braka i razvodu braka. Izigravati se sa tako važnim dijelom islamske zajednice/društva, pretvarajući brak u samo zadovoljavanje seksualnih nagona, daleko je od islamskih načela i same svrhe braka, kojeg Uzvišeni Allah naziva misakan galiza – čvrstom obavezom. (sura En-Nisa, 21)

Sklapanjem tajnih brakova „zatiremo historiju“ nečijeg bračnog života, te na taj način osoba može da se predstavi kao neudavata ili neženjena, a da pri tome ima nekoliko brakova iza sebe. Također, ukoliko brak nije obznanjen, drži se u strogoj tajnosti i zasniva na kratkotrajnim intimnim susretima a žena ostane u drugom stanju- izlaže se opasnosti: ili da opet na koncu obznani brak, ili da abortira dijete, ili da u društvu bude viđena kao bludnica. To su ozbiljni problemi u koje se muslimani i muslimanke, kao odgovorni pred Allahom ali i zajednicom, ne smiju upuštati.

Cilj braka nije da se dvoje nakratko viđaju i samo zadovoljavaju svoje seksualne potrebe a da pri tome žena i dalje u društvu bude „slobodna“ , ili da žena tajno i samostalno odgaja djecu koja gotovo da neće znati ni ko im je babo, ili da su u braku a da se čuvaju djece samo jer „ne smiju“ da ih imaju zbog tajnosti braka. Cilj braka jeste izgradnja i očuvanje institucije porodice, da muškarac bude zaštitnik ženi, da se brine o njoj i o odgoju djece. I nije problem da muškarac ima dvije, tri ili četiri žene, ali tek onda kada je spreman da svaki emanet podjednako i javno iznese, tako da svaka žena bude u javnom braku, da sva djeca budu jednako tretirana, i da svaka žena ima jednaka prava.

Bojmo se Uzvišenog Allaha u pogledu propisa, slijeđenja naših strasti i u pogledu žena i emaneta porodice. Jer, društvo koje se predalo slijeđenju svojih strasti je društvo osuđeno na propast i moralni krah.

Također, djevojke i žene, dobro razmislite o svojoj časti i svome dostojanstvu, prije nego se upustite u oni što vam kao vjernicama i čednim ne priliči. Ne dozvolite sebi da budete „halal“ ljubavnice, a Uzvišeni Allah vam je dao tako mnogo prava i počasti u hairli braku, bez obzira da li ste prva, druga, treća ili četvrta. Jer, zaista mi jako teško pada kada o mojim sestrama u vjeri pričaju kao o ljubavnicama koje se tajno viđaju po hotelima i hostelima sa svojim tajnim muževima, izazivajući tako sumnje i čineći da vjernici budu tema razvratnih priča.

Gospodara Uzvišenog molim da nam stanje popravi i da nam On uvijek bude na umu, te da nam Njegovo zadovoljstvo bude ispred naših strasti. Amin.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta