Poučne priče i tekstovi

Tebi, mladi brate…

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Dobro zapamti mladiću, da je bludničenje dug koji će se vratiti nekome u tvojoj porodici. Jednom momku se desilo da se oženio djevojkom koja nije bila nevina. Razmišljao je dugo šta će raditi, kako postupiti? Hoće li se razvesti od nje ili neće! Dugo se kolebao, a to kolebanje mu je slamalo dušu. To je bila “počast” od Allaha, dž.š., tj. ono što je zaslužio, jer je i on bio bludnik

Mladi brate u Islamu, tebi se obraćam, tebe pitam! Zašto živiš? Šta je cilj tvog života? Imaš li ti ikakav cilj osim slijeđenja i zadovoljavanja svojih strasti! Koga obožavaš? Kome se klanjaš? U ime koga živiš? Misliš li da ćeš stalno biti mlad? Misliš li da ćeš vječno disati? A tvoj Gospodar, u Svojoj Knjizi (Kur’anu), kaže: “Sve što je na zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti.” (Er-Rahman, 26.-27.) Zašto se oholiš svojom muškošću? Uprkos tome slab si i nemoćan! Nejak si! Potreban ti je stalno tvoj Gospodar, tvoj Obskrbitelj! Od Njega traži pomoć, Njemu se pokoravaj, u ime Njega radi dobra djela, jer ćeš se Njemu vratiti. A šta ćeš onda? Kada staneš pred Stvoriteljem, a proveo si cvijet svog života (svoju mladost), najljepše doba svog života u tami, gorčini, oholjenju, daleko od svoga Gospodara. Koliko si samo vremena proveo gledajući nemoralne filmove, čitajući nemoralne časopise, slušajući pjesme koje su te samo na blud tjerale. Slušajući pjesme kojima nije zadovoljan tvoj Gospodar, koje u sebi sadrže širk (idolopoklonstvo), ili kufr (nevjerstvo). Koliko časova si proveo u namarnosti prema Allahu, a divan li je On Gospodar?

Napustio si namaz, glavnu sponu između tebe i tvoga Stvoritelja! Dao ti je vid, sluh, a ti?! Šta ti radiš?! Zar Mu zahvaljuješ gledajući, slušajući i govoreći ono što je Allah zabranio!? A Uzvišeni kaže u Kur’anu: “I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.” (El-Isra, 36.). Zaista ti sve to podmeću neprijatelji Islama. Sve te nemoralne stvari su samo njihove metode u odvraćanju muslimana od Islama. Oni znaju ljudske slabosti, i neće te napadati često svojim moćnim oružjem, ali će ti zato lomiti srce, i učiniti ga da žudi za strastima. Strasti će zavladati tvojom dušom, tvojim srcem, a svaki grijeh će na njemu ostaviti svoj trag, koji će razarati tvoju dušu, a ti sve dalje i dalje propadati!!!

Koliko časova si proveo u dugim večernjim šetnjama, u višednevnim putovanjima, samo zbog provoda. Pa kakav provod si dobio? Slušaj pažljivo ispovijed jednog mladića! Kaže: “Bili smo grupa mladića koja se zadovoljavala svim i svačim što nam je došlo do ruke, ne misleći nimalo na grijehe koje smo činili. Kampovali smo, a kampovi su služili isključivo za provod sa djevojkama. Bili su udaljeni od grada. Tako smo se jednom uputili, naravno sa istim ciljem, ali smo ovog puta zaboravili hranu i piće. Iz tog razloga jedan drug se vratio po hranu. Čekali smo ga, nije se dugo vratio. Krenuo sam da ga potražim. Kao da sam nešto predosjećao. Ubrzo sam ugledao ogromnu vatru, a u njoj sam prepoznao auto svoga druga. Otrčao sam tamo i ugledao svoga druga kako daje posljednje znake svoga života. Bio je sav ugljenisan i isprekidano je govorio: Kako ću se opravdati Allahu, Uzvišenom? Prebacio sam ga u moje auto i uputio se ka bolnici, međutim, na tom putu on je preselio. Otišao je u nepovrat. U tom trenutku obuzela me je strašna jeza. Uto se čuo sabahski ezan sa obližnje munare. Kao da sam prvi put čuo tako jake i veličanstvene riječi: ALLAH JE NAJVEĆI. Da, zaista je Njegova veličina velika, i zaista je On moćan, a ja sam nemoćan. Posmatrao sam prijatelja kako umire, a nisam mu mogao ništa pomoći. Nije bilo nikakvog načina da mu pomognem. Tada sam se pokajao. Ovaj događaj je bio prekretnica u mome životu. Klanjao sam prvi put sabah-namaz! Prvi put u svome životu, i osjećao sam se kao tek rođen. Hvala Allahu koji me je uputio!

A ti? Šta ti radiš? Kada ćeš ti uzeti pouku i opametiti se? Predaješ se svemu lošem. Svoju dušu prljaš sve više i više. Tvoj život prolazi u haramu, u nemoralnosti. Kako možeš da činiš blud, a tvoj GOSPODAR kaže: “I ne približavaj se bludu, zaista je to razvrat i ružan put.” (El-Isra, 32.)

Dobro zapamti mladiću, da je bludničenje dug koji će se vratiti nekome u tvojoj porodici. Jednom momku se desilo da se oženio djevojkom koja nije bila nevina. Razmišljao je dugo šta će raditi, kako postupiti? Hoće li se razvesti od nje ili neće! Dugo se kolebao, a to kolebanje mu je slamalo dušu. To je bila “počast” od Allaha, dž.š., tj. ono što je zaslužio, jer je i on bio bludnik, a Uzvišeni kaže: “Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, a to je zabranjeno vjernicima.” (El-Nur, 3.)

Kako možeš da pomišljaš na duhan, na drogu? Zar sebi želiš i psihičku i fizičku propast? A kakva te tek propast čeka na Ahiretu (budućem svijetu)! Osim ako se ne pokaješ, i povratiš svome Gospodaru! Moji savjeti su iskreni i želim ti samo dobro. Želim te iščupati iz zablude. Znam da ti je teško prihvatiti savjete, jer je, inače, prihvatanje savjeta vrlo teško. Ebu Hamid el-Gazali je rekao: Davanje savjeta je lahko, ali je njihovo prihvatanje teško. Razmisli samo koliko danas ljudi boluje od side, pa šta ako te Allah iskuša sa tom bolešću! Razmisli koliko ljudi boluje od raka, a u 70% slučajeva je uzrok duhan. A Uzvišeni kaže: “I ne bacajte sami sebe u propast!

Šta ako te smrt zadesi u času dok činiš blud, ili se pijan vraćaš kući. Ispijaš čaše pune alkohola, a smrt ti odjednom dođe?! Ti ne znaš kada će ti smrt doći! Svaki dan posmatraš kako nekoga ispraćaju! Svaki dan se nekome klanja dženaza! A gdje si ti? Šta ako te smrt zadesi dok se provodiš sa svojim društvom, ili uživaš u bludničkim avanturama, ili se pak naslađuješ gledajući bludničke filmove i razvratne scene?Kako ćeš se opravdati Allahu, Gospodaru svih svjetova? Imao si uputu ispred sebe. Uzvišeni ti je dao razum, koji treba da nadvlada tvoje strasti, i da njime spoznaš svoga Gospodara.

Počastio nas je najboljom knjigom, Kur’an-i-Kerimom, te tradicijom Njegova Poslanika, Muhammeda, s.a.w.s., a ti slijepo prolaziš pored ovih uputa, i tražiš druge životne ciljeve i puteve. Zar sebi dozvoljavaš umrijeti u takvome stanju, i da prodaš vječna ahiretska uživanja za ovaj prolazni, bezvrijedni i varljivi Dunjaluk? Mjenjaš vječnost za prolaznost, a smrt će svakome doći! Uzvišeni kaže: “Svako živo biće će smrt okusiti.” (El-Enbija, 35.)

Pokaj se i počni klanjati, prije nego što se tebi klanja dženaza, prije nego što te zamotaju u kefine, i isprate iz tople postelje u tmine mezarja; sa zabave i igranke pravo na mezarje, sa crvima i gusenicama; sa pune sofre jela i pića ka zemaljskoj truhlini, sa provoda u društvu, pravo u divljinu samoće. Šta misliš, možeš li pobjeći, ili se negdje sakriti od smrti? Uzvišeni kaže: “Reci: Smrt od koje bježite zaista će vas stići, zatim će te Onom koji poznaje nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti, i On će vas o onome što ste radili obavjestiti.” (El-Džum’a, 8.)

Zašto današnja omladina živi poput muha!? Uvijek traže ono što je loše i najgore, baš kao muhe i insekti. Žude samo za onim što im povećava propast. Zašto današnja muslimanska omladina slijedi i oponaša nevjernike. Slijede sve ono što je u trendu, i što je moda nevjernika. Počevši od izgleda, pa do ponašanja. A Božiji Poslanik, s.a.v.s., kaže: Ko oponaša jedan narod, on njemu i pripada.

Zar pored Islama žele nevjerstvo? Zar odbacuju vječna uživanja i naslade džennetske, a žure u džehennemsku vatru, a džehennemska vatra je sedamdeset puta jača od dunjalučke vatre!

Zašto si ostavio namaz? Svih pet vakata ne oduzimaju ti ni sahat i po vremena, eventualno dva sata dnevno. A pogledaj, šta je to u odnosu na tvojih dvadeset i četiri sahata koja su ti stalno na raspolaganju. Većinu sahata “bacaš” i trošiš uzaludno i danas ne žališ za time, a žalićeš itekako jednoga dana, kada ti se tvoj život prikaže poput video snimka, koji će biti dokazom protivu tebe, a dva sahata ti je žao odvojiti za Allaha dželle šanuhu, svoga Gospodara, Zaštitnika i Opskrbitelja. Pogledaj kako si nepravedan u odnosu prema Allahu, dželle ša’nuhu, Stvoritelju kosmosa i čitavog svijeta. Razmisli kojim ćeš putem poći, putem sretnog završetka, u džennetskim nasladama, u najboljim dvorima, sa najljepšim ženama, a Muhammed, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, kaže: “Kada bi samo jedna žena iz dženneta došla na Zemlju, obasjala bi sve što je na dunjaluku. Samo njen veo je vrijedniji od svega što je na dunjaluku.” Ili ćeš krenuti putem propasti koji vodi u džehennemsku vatru, čije će gorivo ljudi i kamenje biti, a hrana šejtanske glave.

Razmisli dobro, opameti se! Budi jak i zaustavi se već jednom! Reci sebi već jednom “Dosta više!” Dokaži tu svoju muškost, i svoju jačinu u savlađivanju svoje duše. Povrati se Gospodaru, tvome i mome Stvoritelju, kome ćemo se uskoro svi vratiti i polagati račun za svoja djela! Allah, dž.š., kaže: “I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, a na Sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati: Čitaj knjgu svoju, dosta ti je danas to što ćeš svoj račun polagati! (El-Isra, 13.-14.)

Priredio: Sead Islamović, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta