Tekstovi

Težnja za islamskim knjigama

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Učenik (tragaoc za znanjem) treba da nastoji kupovati naučne knjige, učiti iz njih, voditi računa o njima i nezapostavljati ih jer su one sredstvo za sticanje znanja i one su skuplje od dunjalučkih vrijednosti i dragulja.

Učenjaci su posebno vodili računa o naučnim knjigama i upozoravali su one koji su ih iznajmljivali od kašnjenja ili njihova uništenja. 

Rekao je Ebu-Kasim el-Kati’i:
Vrijednost knjige je visoka kod mene, o trijezni
Nikad je nisam pozajmio prijatelju
niti bratu a da nisam,
upozorio na prevaru.

Nema prijekora onaj koji je održava
On ima opravdanje i tajno i javno

I ja ne iznajmljujem knjigu osim pod zakup
Od navrijednijih zakupa poput krupnih bisera radi opravdanja

Rekao je drugi pjesnik:
O ti koji tražiš moju knjigu
Da je prepišeš ako hoćeš

Ili iz želje da je pročitaš
Želeći time povećanje (znanja)

Čuvaj se osobina
Da je u crno ne obojiš ili ne uništiš

Uzmi ono što želiš od nje
Kroz razmišljanje i proučavanje

A kada završiš požuri
Sa njemo meni da je vratiš

Ovako je ulema čuvala knjiga posebno ako se zna da su se one ručno prepisivale i do njih je veoma teško bilo doći. Toliko su bili opsjednuti knjigama da su se odricali i posljednjeg zalogaja kako bi ih kupili, jer su one bile kod njih najveće blago.

Rekao je pjesnik:

I mi imamo sagovornike od čijih riječi se ne umaramo
Oni su razumni i povjerljivi i kad su odsutni i prisutni

Uče nas svome znanju, znanju onih koji su prošli
I shvatanju, odgoju i ispravnom mišljenju

Bez bojazni od smutnje i lošeg ophođenja
A ne plašimo se od njihova jezika i ruku

Pa ako kažeš da su mrtvi ne lažeš
A ako kažeš da su živi nisi pretjerao.

Drugi pjesnik je rekao:

Divan je prijatelj i sagovornik knjiga
Osamljuješ se sa njom i kad su joj vlasnici prijatelji

Ne da širiš tajnu niti da se oholiš
Nego da se okoristiš s mudrošću i istinom.

Rekao je imam Ibnul-Dževzi (iz Andaluzije) Allah mu se smilovao:

Očekivanja starih prethnodnika od učenika su bila uzvišena na što ukazuju njihove knjige koje su suština njihovih djela s tim što je većina tih knjiga nestala jer su brige učenika oslabile pa su se okrenuli prema skraćenim verzijama nemajući volje za izvornim djelima. Put pravog učenika je u učenju i isčitavanju knjiga. Bojte se Allaha dž.š. i promatrajte živote velikih prethodnika, čitajte njihova dijela i biografije o njima a ja vas obavještavam o svome stanju i nikako da se zasitim od čitanja knjiga pa kada vidim knjigu koju prije nisam vidio kao da sam blago otkrio.

Neki učenici misle da će čitanjem knjiga postati učenjaci (alim) i sustežu se od učenja pred učenjacima (ulemom) i obrazovanja pred njima što je očita greška. Rekao je Šafija: “Ko se bude podučavao sam iz knjiga, upropastit će šerijatske propise.

Stara ulema je govorila: “Od najvećih iskušenja je da čovjek postavi sebi za učitelja stranice i da ih smatra svojim odgajateljem od kojeg uzima znanje i na tome se zadovoljava.”

Divno je neko rekao: “Ako ne budeš dobro pamtio i shvatao, skupljanje knjiga ti neće koristiti.”

Učenik treba da knjiga učini svojim pomagačem u učenju a ne osnovom sa kojom će se zadovoljiti i ustegnuti od slušanja učenjaka i učenja pred njima.

Preuzeto iz knjige “Vrline učenike u svjetlu Kur’an, sunneta i života časnih prethodnika.” autora dr. Enesa Ahmeda Kerzuna, Allah mu se smilovao.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta