Tekstovi

Diploma ili znanje (savjeti studentima)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Zahvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem

Jedna od jako aktuelnih tema današnjice (posebno među studentima) jeste uspjeh na ispitima ili općenito postizanje uspjeha u nečemu. Mnogi bi željeli da završe fakultet (ili ostvare nešto drugo) a da pri tome ne ulože gotov nimalo ili minimum truda. Drugi se opet služe varanjem na ispitu, pokušavajući prepisati ispit. Treći se pitaju zašto nikako ne mogu da polože unatoč svom “trudu”. Nikako ne smijemo zaboraviti da je jedan od kur’anskih imperativa, a ujedno i prvi objavljeni ajet: “Uči!” Imperativ se dalje nastavlja: “Uči u ime Gospodara koji stvara!” Ali, postavlja se pitanje kakvo je to znanje čiji je cilj samo “papir/diploma” ali ne i istinsko znanje, uz trud da bude što kvalitetnije i profesionalnije – cilj je da se tek tako samo ispit položi i upiše ocjena.

Da li takvo znanje uopće može biti znanje u ime Gospodara. I šta bi studenti (ali i svi oni koji se žele ostvariti u nečemu) trebali znati?

Kao prvo, NIJJET treba da bude čist. Da ono što se želi ostvariti prije svega bude nešto što je halal (vjerom dozvoljeno) a zatim da želja za ostvarenjem toga bude isključivo u ime Gospodara, sa ciljem da se bude što stručnije u određenoj oblasti i da se bude od koristi zajednici.

Drugo, da bi cilj bio ostvaren, nije dovoljan samo čist nijjet. Potrebno je uložiti i TRUD. Shodno riječima Uzvišenog: I reci: Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome Koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti.“ (sura Et-Tewba, 105)

Treće, nakon nijjeta i truda, bitno je imati čvrsto POUZDANJE U ALLAHA da sve opet na koncu zavisi od Njega, i SVIJEST da ništa ne možemo ostvariti bez Njega.

Četvrto, nikada se NE UGLEDATI u druge u onome što nije od islama, kao što je npr. varanje na ispitima. Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem je rekao: Ko vara nije od nas.“ Prepisivanje na ispitima ne smije biti nikada mogućnost kod studenata koji su vjernici i koji znaju da ih Allah vidi kada ih niko drugi ne vidi.

Peto, kada se uči, učenju pristupati TEMELJITO, sa ciljem da se bude što kompetentnije u znanju.

Šesto, NE KRIVITI NIKADA DRUGE za lične neuspjehe. Ako se ne postiže cilj konstantno, treba redovno preispitivati sve prethodno. Jer, studenti moraju biti svjesni da uspjeh ne dolazi preko noći, niti dolazi bez uloženog truda.

Sedmo, VJEROVATI U SEBE, da se uz Allahovu pomoć i trud može postići svaki cilj. Ne potcjenjivati svoje mogućnosti.

Još nekoliko savjeta za uspjeh:

– Voditi računa o halal opskrbi

– Često činiti isigfar/tewbu

– Lijepo organizovati vrijeme

– Dati prednost učenju Kur’ana svaki dan prije drugih aktivnosti

– Doviti Allahu za uspjeh u onome što je hajr za naš ovaj i budući svijet

– Jesti hranu koja poboljšava pamćenje (kao npr.što je suho grožđe)

– Zaslužiti dovu roditelja, jer nerijetko roditeljska dova bude razlogom našeg hajra koji nas prati kroz život

U nadi da će savjeti biti od koristi studentima, molim Allaha da im olakša ispite, očisti nijjete i podari uspjeh od kojeg će imati koristi na oba svijeta. Amin.

Halima Lj.

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta