Tekstovi

Ti si sa onim koga si zavolio

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Buhari i Muslim u svojim Sahihima bilježe da je Enes ibn Malik, radijallahu anhuma, rekao: ‘Dok smo ja i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izlazili iz mesdžida, sreo nas je neki čovjek na vratima mesdžida i upitao: ‘O Allahov Poslaniče, kada će nastupiti Sudnji dan?’ ‘A šta si pripremio za njega?’, upita ga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. On (Enes kaže:) ‘Kao da je čovjek htio odustati, ali reče: ‘Nisam pripremio za njega puno namaza, ni posta, ni sadake, ali ja volim Allaha i Njegovog Poslanika.’ ‘Ti si sa onim koga si zavolio‘, reče Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Nakon islama nismo se ničemu više obradovali kao Vjerovjesnikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima: ‘Ti si s onim koga si zavolio.’

Zašto su se ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, toliko obradovali ovom hadisu? Oni se čak ničemu više, nakon islama, nisu obradovali kao tome! Znaš li, brate, zašto?

Oni su se obradovali jer su znali da iskrenom ljubavi prema Uzvišenom Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, čovjek dostiže stepen koji rijetko dostigne djelima. Čovjekova djela često prate poteškoće, propusti i manjkavosti. Ali ako čovjek u svome srcu uvijek bude imao iskrenu ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, onda mu to nadoknaduje manjkavosti njegovih djela i uzdiže ga na visoke stepene koje, možda, ne bi dosegao svojom ambicijom ili bi bio nemaran prema tome da zavrijedi te stepene.
_______________

Ljubav unapređuje malo djelo. Daje bereket u malom naporu. Stoga ni onaj koji će svojim dobrim djelima druge nadmašiti, ni onaj čija će dobra i loša djela podjednako teška biti, ni onaj ko je nemaran ne može uspjeti bez nje. Stoga, prenosilac hadisa Enes ibn Malik, kaže: ‘Ja volim Allaha, Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra i Omera. Nadam se da ću biti s njima, mada nisam radio koliko oni.”

Ljubav je, dakle, jedna velika i dragocjena stvar. Ona je još nešto. Ona je, kao što Ibnl-Kajjim, rahimehullah, kaže: ‘…stepen za koji su se natjecali oni koji su željni natjecanja, ka kojem su se usmjerili trudbenici, čijoj su spoznaji hitali oni koji su u svemu htjeli biti prvi, zbog kojeg su izgarali oni koji vole Allaha. Na povjetarcu njenog duha plove pobožnjaci. Ona je neophodna hrana srcu i duši. Radost očima. Ona je život, pa ko nema ljubavi, on spada u grupu mrtvaca. Ona je svijetlo koje ako neko izgubi, onda luta u moru tmina. Ona je lijek koji ako neko ne bude imao, onda njegovo srce napadaju sve bolesti.’ Ona je slast koju ako neko ne postigne, onda cjelokupan njegov život predstavlja brige i bolove.

Tako mi Allaha, otišli su oni koji su je imali zasluživši počasti i ovoga i onoga svijeta, jer su oni uvijek imali veliku sreću uz Onoga koga su voljeli. O, kako je samo velika blagodat onima koji vole Allaha! Tako mi Allaha, neki su ljudi pretekli one koji žurno idu dok su na postelji spavali. Oni su daleko pretekli konjanike dok su na svome putu stajali!

Međutim, to ne znači da je ljubav odvojena od djela ili da onaj koji voli ne treba biti pokoran onome koga voli. Ne! Svako djelo koje se uradi bez ljubavi nema duha, tako i u svakoj ljubavi na koju se poziva bez rada, nema iskrenosti. Čak i svaki iman (vjerovanje) bez ljubavi i djela, nema suštine.

Ako neko od nas hoće dokazati iskrenost svoje ljubavi ili dostići osnovu (srž) te ljubavi ili se želi uzdići na njenim ljestvicama, onda mora raditi. Ako hoće da se uspne sa stepena Allahove ljubavi na stepen onoga koga Allah voli, to će postići – radom.

Pred sobom, dragi čitaoče, imaš studiju koja se bavi komentarom deset stvari koje je naveo imam Šemsuddin ibnul-Kajjim El-Dževzijj, rahimehullah, u svojoj vrijednoj vrijednoj ‘Medaridžus-salikin’. On navodi da oni vode tome da Allah zavoli Svoga roba.

Sebe i tebe vidim kao osobe koje su krajnje potrebne da zastanu kod njih i dobro ih promotre kako bi iz njih mogli uzeti opskrbu za put i za ono što slijedi nakon puta – za vječnu kuću. Smatram, dragi čitaoče, da si željan da tamo sebi izgradiš budućnost. Da, budućnost tamo. Prava je budućnost tamo, dok je ovdje imaginarna i zagonetna. Počni od sada da je gradiš, bez obzira bio mladić ili starac, muško ili žensko. Započni graditi ili iznova počni graditi za tu budućnost. Budi marljiv u traženju raznih na čina da pripremiš zalihe za tamo. Dan i noć su dvije riznice koje se ovdje pune, a tamo otvaraju. Budi marljiv prilikom punjenja tih riznica dokazima ljubavi, iskrenosti i pokornosti.

Ne zaboravi prilikom toga zatražiti pomoć od Allaha. Neka ti stalno na umu budu riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Došao mi je moj Gospodar’, tj. u snu, ‘i rekao mi: ‘Muhammede, reci: ‘O Allahu, molim Te za Tvoju ljubav i ljubav onoga koji Te voli i za djelo koje će me odvesti do Tvoje ljubavi.’

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta