Odgovori

Tri pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Ženidba bludnicom

PITANJE: Upoznao sam jednu djevojku koja je počinila blud. To je bio njen prvi intimni odnos sa muškarcem i sama mi je ispričala o tome. Ona više nema nikakvih osjećaja prema tom muškarcu, a ni on ne želi da je oženi. Koliko je meni poznato, ako neoženjen muškarac počini blud sa djevojkom, treba da je oženi da bi mu taj grijeh bio oprošten. Međutim, on to ne želi, a osim toga previše je uvrijedio i nju i njene roditelje, čak ju je i fizički zlostavljao.

S obzirom na to da se ja njoj sviđam, a i ona meni, zanima me da li je meni dozvoljeno da je oženim i da li bi tako njoj bio oprošten taj grijeh koji je počinila sa muškarcem prije mene? Naglašavam da ja nisam nikada počinio takav grijeh. Da li bih mogao na takav način da joj iscijelim dušu i srce od povrede koja joj je nanesena i da joj tako povratim povijeđenu čast? Želio bih znati odgovor na ova pitanja da smirim njeno srce jer zaista mi je stalo do te djevojke. Također, da li bi taj čin bio sevap za mene i plus u životu i da li ima nekakva nagrada o tome što hoću da oženim bludnicu kako bih joj pomogao da se spasi od grijeha? Šta mislite o tome? Ako možete da mi pomognete, bio bih vam zahvalan. Allah vas nagradio, inšallah!

ODGOVOR: Blud je veliki grijeh i islam je zabranio sva sredstva i puteve koji vode njemu. Rekao je Uzvišeni Allah u prijevodu značenja ajeta: “I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!” (El-Isra, 32.)

Predbračni kontakti ili odnosi nisu dozvoljeni osim u onom obliku koji je dozvolio islam, stoga vi ne trebate imati kontakt sa tom djevojkom osim ako se želite njome oženiti i u tom slučaju vaši kontakti trebaju biti u okviru dozvoljenog u islamu, naročito ako znamo da je ta djevojka počinila blud, jer te osobe, iako se iskreno pokaju, imaju dodatne vesvese od šejtana po pitanju učinjenog grijeha.

Islamski učenjaci spomenuli su uvjete za ispravnost tevbe – pokajanja: iskrenost tj. da tevba bude radi Allaha, kajanje (osjećanje krivice) zbog grijeha koji je počinila, napuštanje grijeha zbog kojeg se kaje, vraćanje prava osobi ukoliko je grijeh učinjen prema osobi, s tim da učenjaci kao uvjet ispravnosti pokajanja nisu spomenuli da se osoba koja je učinila blud mora udati za osobu sa kojom je počinila blud kako bi se primila njena tevba.

Naprotiv, islamski učenjaci diskutuju oko ispravnosti udaje osobe koja je počinila blud za drugu osobu i za osobu sa kojom je počinila blud, s tim da je ispravnije mišljenje da je dozvoljeno da se osoba koja počini blud uda nakon iskrenog pokajanja čak i za osobu sa kojom je počinila blud, pod uvjetom iskrenog pokajanja. Rekao je Uzvišeni Allah u prijevodu značenja ajeta: ’’…i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče – a ko to radi, iskusit će kaznu, patnja će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.” (Sura Furkan, 68-70)

Vi najbolje znate da li možete stupiti u brak sa tom osobom u kontekstu da li možete prihvatiti grijeh koji je počinila i da li možete zajedno živjeti sa time i da li ćete u budućnosti prebacivati taj grijeh ili nećete. Ukoliko smatrate da možete oženiti osobu koja je počinila blud i graditi sa njom bračnu zajednicu na islamskim osnovama, onda je oženite, a ukoliko znate da nećete moći i da će to biti razlog narušavanja bračne harmonije, onda se nemojte ženiti.

Nadati se da imate nagradu za ženidbu sa osobom koja je počinila blud i iskreno se pokajala, jer ste na taj način prekrili sramotu muslimana i želite da je učinite čestitom u jednoj halal bračnoj zajednici, što je pohvalno djelo u islamu. Allah najbolje zna!
___________________________________________

2. Uputa

PITANJE:

Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Draga braćo, naišao sam na hadis u kojem se kaže: “Koga Allah hoće učiniti sretnim i zadovoljnim, uputi ga na primjenu i izučavanje vjere.” (Buhari, Muslim, Ibn Madže) U našem mubarek mjesecu ramazanu osjetio sam neku želju za islamom, ali nisam bio pravi musliman, nisam obavljao svoje islamske dužnosti, ali onda sam počeo. Prvo sam počeo izučavati sunnet i Kur’ana, a zatim i prakticirati naučeno, elhamdulillah. Da li sve ovo znači da Allah hoće da me učini sretnim i zadovoljnim? Zaista, osjećam se tako ispunjeno kada istražujem o islamu. Pa, molim vas, ako možete da mi odgovorite.

ODGOVOR:

Istina je da kada Allah želi da uputi Svoga roba stazama Svoje upute i na taj način da ga učini sretnim na dunjaluku i ahiretu, tada mu omili islam, njegove propise, omrazi mu njegove zabrane, omili mu izučavanje islama i njegovu primjenu.

Uzvišeni Allah, u prijevodu značenja ajeta, rekao je: “Onome koga Allah želi uputiti – On srce njegovo prema islamu raspoloži…’’ (Sura En`am, 24. ajet) Uvaženi učenjak Se’adi, Allah mu se smilovao, rekao je u komentaru prethodnog ajeta: “Zaista onaj čije srce bude raspoloženo prema islamu, tj. bude široko i prostrano, osvijetli se svjetlom imana, oživi svjetlom jekina, njegova duša bude smirena i spokojna sa tim, zavoli dobro i njegova mu duša omili njegovo činjenje, a on se time naslađuje i nije mu teško, zaista je to pokazatelj da ga Allah želi uputiti, da mu je darovao olakšanje za to i da hodi ispravnim putem.” (Tefsir Se’adi)

Dragi brate, iskreno zahvali Allahu što te želi uputiti u islam, Svoju uputu, na Svoj pravi put, jer niko ne može uputiti na Pravi put mimo Allaha. Izučavaj Allahovu vjeru iz njegovih izvora, Kur’ana i sunneta, shodno shvatanjima ispravnih prethodnika i poznatih učenjaka u islamskom ummetu. Pazi od koga ćeš uzimati znanje. Zacrtaj sebi prioritete u izučavanju Allahove vjere, kao što su ispravna akida, namaz, zekat, post, hadždž, prava muslimana i slično.

Kloni se novotarija u Allahovoj vjeri i onih koji u nju pozivaju. Prakticiraj ono što naučiš, jer je to glavni cilj stjecanja šerijatskog znanja. U svemu tome traži pomoć od Allaha, jer nama ne pripada niti snaga niti moć, osim sa Uzvišenim i Jakim Allahom. Osloni se istinski na Allaha, uputi Mu dovu i nadaj se, ako Bog da, svakom hajru. Allah najbolje zna!
______________________________________________________

3. Stanovnici Dženneta

PITANJE:

Selam alejkum! U jednom hadisu pročitala sam da će u Džennetu biti golobradi mladići. Na šta se to odnosi? Je li mladići bez brade? Kako da protumačite taj hadis? Hoće li Allahov Poslanik, s.a.v.s., imati bradu? Poznato je da je fitra, priroda da muškarcu raste brada i to je normalno, mada danas na ovom vaktu  većina se brije i uklanja bradu izuzev onih koji čvrsto drže do vjere? Kakvi su ti mladići, šta će oni raditi? Je li se to posebno  odnosi na te mladiće ili na sve muškarce u Džennetu?

Evo da navedem hadise:

Imam Ahmed bilježi predaju od Ebu Hurejre, koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Stanovnici Dženneta će, svi do jednog, u Džennet ući kao golobradi mladići, bijele kože, kovrdžave crne kose, u trideset trećoj godini starosti, u obliku Adema – šezdeset laktova visoki, a sedam široki.

Tirmizi bilježi predaju Muaza b. Džebela, da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Svi ljudi će ući u Džennet kao golobradi mladići, crne kose, u trideset trećoj godini starosti.” On kaže da je ovaj hadis hasen garib.

Ebu Davud bilježi predaju od Enesa b. Malika koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Stanovnici Dženneta bit će proživljeni u obliku Adema, kao golobradi mladići kovrdžave crne kose. Imat će trideset i tri godine. Zatim će biti odvedeni do jednog drveta u Džennetu, gdje će biti obučeni u džennetsku odjeću, koja poslije toga nikad neće biti pohabana, a oni će ostati vječni mladići.

ODGOVOR:

Ve alejkumus-selam!

Spomenuti hadisi ukazuju na opis stanovnika Dženneta, tj. da će biti u najpotpunijoj ljepoti, snazi i mladosti, da će njihova odjeća uvijek biti nova i da njihova mladost neće prestajati niti nestajati, već će sve vrijeme biti u tom stanju. Postojanje brade na dunjaluku ukazuje na promjenu u ljudskom obliku i na prelazak iz jedne starosne dobi u drugu, što nije svojstveno za stanovnike Dženneta, jer se njihovo stanje ne mijenja, uvijek su u potpunoj ljepoti, snazi i mladosti. Puštanje brade je od fitreta na dunjaluku i muslimani su obavezni da puštaju bradu, dok je ahiret mjesto nagrade i na njemu nema izvršavanja naredbi, klonjenja zabrana niti rada, već samo vječno uživanje. Allah najbolje zna!

Na pitanja odgovorio: Mr. Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta