Urok

U širk spada: nošenje narukvica, konca i tome sličnog radi otklanjanja nevolje ili njenog sprečavanja

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Šta je to širk ?
Svemogući Allah rekao je: “Allah sigurno neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga, kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki.” (En-Nisa, 48) “Allah sigurno neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga, kome On hoće. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan.” (En-Nisa, 116)

“A onaj ko bude smatrao da Allahu iko ima ravan – bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj koga je vjetar u daleki predio odnio.” (El-Hadždž, 31)

Braćo, kada znamo da je širk ovako opasan, onda nam je jasno da svaki musliman mora znati šta je sve širk, kako bi ga se sačuvao. To će postići učeći šta je to čista vjera, a šta su širk radnje koje uništavaju čistotu vjere. Svaki musliman mora prepoznavati šta je to veliki, a šta mali širk, jer onaj ko ne poznaje koja djela predstavljaju širk, u stalnoj je opasnosti da ga počini.

Vladar pravovjernih, Omer b. El-Hattab, r.a. , rekao je: ”Bojim se da će uskoro doći vrijeme kada će nestajati jedna po jedna nit islama, a to će biti kada u islamu odrastu oni koji ne budu poznavali džahilijjet.”

Šejh Abdurrahman b. Hasan, Allah ga obasuo Svojim rahmetom, rekao je: ”Ako su zbog malog širka strahovali ashabi Allahovog Poslanika,  s.a.v.s. , iako su posjedovali veliko znanje i snažan iman, pa zar da ga se ne plaše oni koji su mnogo slabiji i u znanju i u imanu!?”


Uzvišeni Allah kaže: “A ti reci: ‘Mislite li da bi oni koje molite mimo Allaha mogli otkloniti štetu, ako Allah hoće da je učini.”

Od ‘Imrana ibn Husajna, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio čovjeka na čijoj je ruci bila narukvica od bakra. “Šta je to?”, upitao ga je. “Protiv slabosti”, odgovorio je. “Skini je”, rekao je, “jer će ti ona uistinu samo povećati slabost. Kad bi umro, a ona bila na tebi, nikad ne bi bio spašen.” Prenosi ga Ahmed s prihvatljivim senedom.

On također prenosi od ‘Ukbe ibn ‘Amira, radijallahu anhu, a ovaj ga podiže (do Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem):
“Ko objesi talisman (zapis) neka mu Allah ništa ne dadne, a ko objesi morsku školjku (kao amulet) neka mu Allah nikad ne dadne mira.”
U drugoj predaji stoji: “Ko objesi talisman (zapis) počinio je širk.”

Ibn Ebi-Hatim prenosi od Huzejfe, radijallahu anhu, da je on vidio na ruci jednog čovjeka konac koji je stavio da ga zaštiti od groznice, pa ga je otkinuo i proučio Njegove riječi: “Većina ovih ne vjeruje u Allaha, nego druge Njemu smatra ravnim.” ,

POUKE
1. Oštro upozorenje na nošenje narukvice, konca i tome slično radi spomenutih ciljeva.
2. Kad bi ashab umro, a to imao na sebi, ne bi bio spašen. U tome je dokaz za ono što su ashabi govorili: “Mali širk veći je od velikog grijeha.”
3. Da mu neznanje nije prihvaćeno kao izgovor.
4. Da to ne koristi na ovom svijetu nego će mu štetiti zbog Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem riječi: “To će ti samo povećati slabost”.
5. Ukor i oštro upozorenje onome ko radi takvo nešto.
6. Jasna izjava da onaj ko objesi nešto na sebe u vidu zapisa bude prepušten tome.
7. Jasna izjava da je onaj ko objesi talisman počinio širk.
8. Da vješanje konca radi sprečavanja groznice ima isti propis.
9. Huzejfino, radijallahu anhu, učenje ajeta dokaz je da su ashabi dokazivali mali širk ajetima koji se odnose na veliki širk, kao što je rekao Ibn-Abbas o ajetu iz sure El-Bekare.
10. Da stavljanje školjke (amuleta) protiv uroka ima isti propis.
11. Dva protiv onog ko objesi talisman (zapis) da mu Allah ništa ne dadne, a ko objesi morsku školjku (kao amulet) da mu Allah ništa ne ostavi.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta