Urok

Definicija, vrste i simptomi uroka

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Definicija ili značenje uroka

Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao je rekao:“Urok je vid pakosnih strelica koje izlaze iz duše zavidnika ili urokljivca putem očiju, te pogađaju osobu nekad, a nekad ne pogađaju“. Drugi pak su stava da urokljivo oko predstavlja struju zlih isijavajućih struja koja kroz njegove oči pogađa svoju žrtvu. Urok ne djeluje samo na čovjeka kao jedino razumno biće, nego uz Allahovu dozvolu može djelovati na životinje, porodični i društveni život, imetak, posao, karijeru, školovanje usjeve, predmete.

Urok se dešava kroz oči ili preko očiju, ali u svemu tome glavnu ulogu u ostvarivanju štete ili nanošenja štete igra sama DUša. Duša može biti zavidna, ljubomorna, pokvarena, zla, osvetnička, bolesna. S tim da svaka ljubomorna osoba nema urokljivo oko, ali svako ko ima urokljivo oko on je ujedno i ljubomoran. Upravo zbog toga ako primjetimo na osobi znakove ljubomore ili još gore zavidnosti, trebamo svim srcem tražiti od Allaha zaštitu.

Kao što je spomenuo Ibn Kajjim urokljivo oko ne pogađa svaki put, a ponekad ako je osoba zaštićena određenim dovama i Kur’anskim surama i djelima s kojima se približavamo Allahu, urok se može vratiti na urokljivca. Takođe rekao je Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao:“Dešavanje uroka biva i bez ostvarivanja kontakta očima, što znači da osoba ako je njena duša zlobna i zavidna, može ureći čak i ako je slijepa. Čak ako neko drugi pred urokljivcem opisuje stanje ili osobinu ili neku osobu, njegove pokvarene i zlokobne misli sa ciljem da mu naudi, mogu proizvesti urok isto kao i da ga vidi ispred sebe“.

Čvrsta povezanost bolesne duše zavidnika i njegovog urokljivog pogleda, ljubomore i mržnje prema nekome ili u šta gleda, daje za rezultat otrovne i opasne strelice upućene žrtvi. Razlika između uroka i zavidnosti je u tome što onaj koji zavidi iz njegove mržnje rađa se želja da onaj kome on zavidi nestanu sve blagodati koje mu je Allah dž.š. podario, dok urok uglavnom nastaje zbog divljenja, čuđenja i dopadanja spram nečega. Šteta može nastati od obadvije stvari, s tim da zavist pogađa srce, a urok može kao što smo naveli pogoditi, tijelo, predmete, životinje……

Zavidnost dolazi samo od pokvarene duše, dok urok može doći i od strane dobrih ljudi ako mu se nešto dopadne, ali ne sa ciljem da poželi da ta blagodat nestane kao što želi zavidnik. Urok može doći od strane urokljivog oka čovjeka ili džina. Takođe i džini oboljevaju od urokljivih očiju kao i ljudi, pa čak i gore. U Sunenu od Imama En-Nesaia, Allah mu se smilovao prenosi od Ebu Sei’da, r.a. da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, tražio zaštitu od urokljivog oka ljudi i džina, pa kad mu je Allah objavio sure El-Felek i En-Nas, od tada je samo njih koristio kao zaštitu, a sve ostalo je ostavio“.

Vrste uroka

Islamski učenjaci su urok podijelili na tri vrste, iako oni ne moraju biti konačni:

1) Urok divljenja i čuđenja
2) Urok zavidnosti
3) Smrtonosni urok

a) Urok divljenja i čuđenja: Ako duša pretjera u divljenju i čuđenju u blagodatima date od Allaha Uzvišenog, svojom dušom i svojim urokljivim okom će tu blagodat pokvariti i nanijeti joj određenu štetu uz Allahovu dozvolu, ako ta duša ne blagoslovi tu blagodat spominjanjem Allaha dž.š. riječima „Mašallahu la havle ve la kuvvete illa billah“ ili riječima:“Mašallah tebarekallah“ ili riječima:“Allahume barik fihi“.

Kao što se navodi u časnom ajetu u suri El-Kehf:“A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao:’Mašallah’! – moć je samo u Allaha“. (El-Kehf, 39). Rekao je Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao:“Urok divljenjem može se desiti od strane osobe koja nema zavidnosti u svome srcu, koja je voljena i dobra, pa ako vidi nešto što ga zadivljuje treba da isto blagoslovi dovom“.

b) Urok zavidnosti: U ovom slučaju urok izlazi iz zlobne i pokvarene zavidničke duše. Vlasnik ovakve duše koja zavidi na svim blagodatima i takve blagodati ne može nikako da podnese, je zlokobni pokvarenjak, u stvari on svojom dušom želi da te blagodati koje je Allah podario svome robu, jednostavno nestanu, kako bi se ta osoba što gore patila. Rekao je Uzvišeni Allah:“Mnogi sljedbenici Knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrate u nevjernike, iz lične zlobe svoje, iako im je istina poznata“. (Al-Baqara, 109).

c) Smrtonosni ili ubitačni urok: U ovom slučaju, urok dolazi od strane urokljivca sa namjernom namjerom da nanese što veću štetu. Prenosi se da je El-Kelbi rekao:“Bio je jedan beduin koji nije jeo dva ili tri dana. Zatim je podigao krilo od svoga šatora, a pored njega su prošle deve, a on je uzviknuo:“Kako su samo dobro ugojene ove deve, sigurno nema boljih od njih“. Nakon toga deve su išle svega nekoliko metara, a onda ih je pola popadalo, i tih pola su bile mrtve. Pa su nevjernici pitali za ovoga čovjeka da na isti način urekne i našteti Muhammedu, sallallahu alejhi we sellem, na što je on i pristao. Ali ga je Allah, dž.š. sačuvao.

Da urok može biti smrtonosan, to nam potvrđuju rječi Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kada je rekao, kako nam prenosi Džabir, r.a.,: “Najveći uzrok smrti moga ummeta, poslije Allahove odredbe, je urok“. A takođe od Džabira, r.a. se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Urok vodi čovjeka u kabur, a devu u kazan.“ Iz hadisa jedan dio islamskih učenjaka zaključuje da većina tjelesnih i psihičkih bolesti, a za koje doktori medicine nemaju lijeka ili objašnjenja, nastaju zbog uroka.

Simptomi uroka

Veliki dio ljudi, bilo nevjernika ili muslimana oboljeva od uroka, a da on to ne zna ili nije svjestan. To uglavnom biva iz razloga što dotični ili ne zna za takvo što da se može desiti ili jednostavno negira da urokljivo oko može djelovati na čovjeka, odnosno na njegovo tijelo, psihu, porodični život i sl. Simptomi uroka se uglavnom ogledaju kroz razne tjelesne i psihičke bolesti za koje liječnici medicine nemaju baš adekvatan lijek i odgovor, kao što su bolovi u zglobovima, slabost, mrtvilo, lijenost, pretjerano znojenje, prištići i bubuljice na tijelu, bježanje od porodice i kuće, društva, škole i druge.

Prije nego što krenem sa navođenjem simptoma uroka, navest ću samo slučaj djeteta koje je bilo šesti razred osnovne škole. Ovaj primjer navodim zbog doktora kojima je specijalnost psihijatrija i neurologija, jer oni, osim rijetkih, u potpunosti negiraju djelovanje uroka, sihira i opsjednutosti. Naime, dijete je bilo za raspust kod dede i nene u Njemačkoj, i nakon raspusta se vratilo u Bosnu i krenulo u šesti razred. Nakon mjesec dana dijete je se počelo bojati škole i predmeta, jer je sebi bio umislio da će iz svakog predmeta dobiti jedinicu bez obzira koliko dobro naučio. Ali nije bilo samo to, počeli su napadi u vidu blaže epilepsije, a oni su se manifestovali kroz jako blijedilo i žutilo, sa curenjem vode ili vodene pljuvačke iz usta, i to bi trajalo od jedne do pet minuta.

Roditelji su išli kod raznih psihijatara, govorili su im da je epilepsija, neki da je to neka vrsta stresa, dijete su kljukali tabletama za smirenje. Kad već nije bilo nikakvog efekta, isti ti psihijatri su počeli optuživati roditelje da su oni krivi što mu se ovo dešava jer su ga umazili, zapostavili, sve mu dopustili, te kako se dijete njihovo pravi da bi dobio što bolje ocjene u školi zbog svoje navodne bolesti. Roditelji su se razočarali. Kada su dijete doveli kod mene, i na osnovu pitanja prije učenja rukje i nakon njegovih odgovora, a bili su: da dijete mjesečari po noći, da ne može dugo da zaspe, da mjenja raspoloženje, da škripi zubima u snu, apatija, bezvolja, blijedoća i žutilo lica, strah od škole ukazivali su da je dijete opsjednuto i da je pogođeno urokom.

Rukja je proučena, terapija je propisana, i uz Allahovu volju i pomoć i dozvolu, dijete je ozdravilo nakon 15. dana, nakon što je povratio nekoliko puta i nakon što se njegovo tijelo bilo izasulo velikim brojem bubuljica. Hvala neka je Uzvišenom Allahu!!!

Simptoma uroka ima mnogo, i teško je reći da su to samo simptomi uroka, jer simptomi uroka, sihira i opsjednutosti su veoma slični i približni, tako da ih je veoma teško razdvojiti. Ovdje ćemo sada navesti njih dosta, a svaki od njih je rezultat dugogodišnjeg istraživanja, prakse i bavljenjem liječenjem Kur’anom poznatih liječnika duhovnih bolesti (er-ruqat).

Prvo ćemo navesti općenito simptome uroka, a u drugom dijelu najčešće simptome djelovanja uroka, stim da napomenem odmah, da nije uslov da se svi ovi simptomi moraju desiti pa da kažemo onda je urok, NE, može da se desi samo jedan dio ili njih nekoliko, sve zavisi od jačine uroka i koliko je osoba učestvovalo u uroku. I još nešto, neki od ovih simptoma su i simptomi psihičkih bolesnika, ali kao što je pravilo, ako medicina nema odgovora na određenu bolest bilo da je psihička ili tjelesna, onda su to simptomi duhovnih bolesti (sihir, urok ili opsjednutost – mess).

Općeniti simptomi uroka:

1) Glavobolja, koja se javlja na raznim mjestima u glavi, znači ne boli uvijek na istom mjestu, ali može da bude i samo na jednom mjestu.
2) Žutilo, blijedilo, mršavost i iscrpljenost u licu.
3) Neuobičajeno znojenje ( u velikoj mjeri i često) te učestalo mokrenje.
4) Gubljenje apetita
5) Stalna tuga, ili u večini vremena u toku dana i noći.

6) Jak i brz rad srca, odnosno iznenadno i brzo udaranje srca.
7) Učestalo plakanje bez ikakvog razloga.
8) Vručina ili temperatura u tijelu, bez obzira bilo vrijeme hladno ili toplo. To znači da osoba kaže:“Što me je odjednom spopala neka vrućina, sva izgori unutra“. I slično tome.
9) Bol u donjem dijelu kičme i osjećaj težine koji ponekad nije na istom mjestu i bol izmežu dvije plećke i ramena.
10) Tuga i tjeskoba u prsima.

11) Nesanica u noći.
12) Iznenadna mijenjanja raspoloženja iz ljubavi u mržnju, ljutnju, odvratnost, strah.
13) Učestala šutnja, osoba se rijetko kad smije, te crni pogled na život, kad osoba razmišlja čak i o samoubistvu.
14) Teškoća u hodanju ili stajanju na nogama na duže vrijeme, bez obzira koliko se osoba trudila.
15) Učestala i jaka zaboravljenost i slaba koncentracija.

16) Strah i bježanje od škole. Ovo se često dešava studentima i učenicima.
17) Želja za snom, odnosno pospanost prilikom učenja za ispit, učenja Kur’ana ili prilikom ispita.
18) Bankrot na poslu kojeg god osoba nađe ili propast trgovine.
19) Bježanje od kuće, odvratnost prema njoj, i odvratnost ostanka u njoj.
20) Snovi u kojima osoba vidi kako neko ili više njih stalno gleda u nju. To uglavnom ukazuje na osobu koja ju je urekla.

21) Snovi u kojima osoba veoma često sanja strašne snove gdje je proganjaju razne životinje, uglavnom psi, crne mačke, zmije, škorpioni, deva, vukovi, insekti i druge životinje.
22) Mršavost i iscrpljenost tijela u stalnom obliku.
23) Pojavljivanje plavih, zelenih i smeđih fleka na koži osobe, pogotovo na rukama i nogama do članaka.
24) Pojavljivanje iznenadno velikog broja bubuljica, koje su crvene boje i koja prouzrokuju bol gdje se nalaze. Ovdje treba naglasiti da postoje bubuljice i psihićke prirode, kao što je pubertet, ali ćemo kasnije inšallah detaljno objasniti vezu između pojavljivanja bubuljica sa sihirom, urokom i opsjednutošću.
25) Bolovi u sljepočnicama.

26) Učestalo zijevanje, a pogotovo u namazu i prilikom učenja ili slušanja Kur’ana.
27) Neobraćanje pažnje na svoj izgled po pitanju odjeće i čistoće tijela. Znači osobi je svejedno kakva će biti, hoće li biti neuredna pa čak kad izlazi i putuje.
28) Dugo spavanje, nakon što osoba nije mogla dugo spavati.
29) Slabost u tijelu i nemoć.

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta