Urok

Šta je urok, kako se dešava i kako se liječi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Urok (ar. el-ajn) je „otrovna strijela“ koja izlazi iz zavidnika ili uzročnika uroka i ide prema osobi kojoj se zavidi i koja se želi ureći. Nekada ova strijela djeluje na čovjeka, a nekada ne. Ako čovjek nema nikakve zaštite, onda ga ona pogađa, a ako se zaštiti od nje, onda ona nema uticaja na njega. Urok koji pogađa ljude je rezultat zavidnosti ili prevelike zadivljenosti nečim, koja nije popraćena spominjanjem Allaha.

Kako se dešava urok?

Uzročnik uroka određenu osobu opiše i kaže nešto o njoj, pri tome ne spominjući Allahovo ime, i ne moleći Allaha za berićet toj osobi. Izgovorene riječi, nepopraćene spomenom Allaha, šejtan preusmjeri ka ciljanoj osobi, koja nije sebe zaštitila zikrom, dovom ili Kur’anom, želeći joj nauditi, i ako Allah želi to se i desi.

Allah Uzvišeni veli: Nijedna se nedaća ne desi bez Allahove dozvole, a Allah će uputiti srce onoga ko u Njega vjeruje. Allah sve zna. (Et-Tegabun, 11.)

Lijek za onoga ko je pogođen urokom 

Postoje dva stanja vezana za osobu pogođenu urokom:

Prvo stanje: Ako je osoba koja je urekla poznata, onda se od nje traži da se okupa, te se tom vodom urečeni polije otpozada, i Allahovom, dželle šanuhu, voljom će ozdraviti.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Urok je istina i da je išta preteklo kader, pretekao bi ga urok, pa ako od vas neko zatraži da se operete, operite se.“[1]

Način kupanja (pranja) 

Od Ebu Umame ibnu Sehla ibnu Hunejfa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: „Moj otac Sehl kupao. Skinuo je svoj ogrtač, dok je Amir ibnu Rebia gledao u njega. Sehl je bio jako bijele puti i lijepe kože. Amir je rekao: ‘Do danas nisam vidio ovako lijepu kožu.’ Istog momenta Sehla je uhvatio žestok bol. Obavijestili su Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o njegovom bolu: ‘Ne može podići glave.’ – rekli su. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih upita: ‘Sumnjate li na koga?’ Na Amira ibnu Rebi’u, odgovoriše. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je pozvao i strogo mu se obratio: ‘Radi čega to ubijate svoju braću? Što ga nisi blagoslovio? Operi se za njega.’ Na to je Amir oprao lice, ruke, laktove, koljena, noge i potrao se ispod košulje. Tu vodu je stavio u posudu i njome polio Sehla otpozada. Istog momenta Sehl je ozdravio i krenuo sa ostalim ljudima.[2] 

Drugo stanje: Ako se ne zna ko je urekao, onda će čovjek učiti neke odlomke iz Kur’ana, poput Fatihe, ajetu-l-kursijje, dva zadnja ajeta sure Bekare, sure Ihlas, Felek, Nas, a ako želi može da uči i sljedeće ajete:

  • Junus, 107.
  • El-Bekare, 137.
  • El-Kalem, 51-52.
  • En-Nisa, 54.
  • El-Isra, 82.
  • Fussilet, 44.

Zatim, nakon toga se mogu učiti i dove koje su prenesene vjerodostojnim predajama, a koje su vezane za liječenje.

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri
Prijevod: Senad Muhić
Izvor: Islamhouse

Bilješke:

[1] Bilježi Muslim, br. 2188.
[2] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 16076., i ovo je njegova verzija, i Ibn Madže, br. 3509.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta