Urok

Urok je stvaran

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Bila sam mala djevojčica, otprilike sam imala oko četiri godine. Jedan prijatelj mojih roditelja je došao u goste kod nas i sjedio sa mojim babom. Pili su čaj i razgovarali. Ušla sam na vrata i babin prijatelj mi je rekao: „Kako si lijepa, kako si se sredila!“ Sva sretna potrčala sam u drugu sobu mami koja je sjedila pored stola govoreći: „Mama, rekao mi E…. da sam fina.“ U momentu, zapetljala sam sebi noge, i iako je mama pokušala da me uhvati, udarila sam snažno glavom od sto. Rasjekla sam čelo blizu sljepoočnice tako da i danas, godinama poslije, nosim ožiljak na tom mjestu kao uspomenu na jedan kompliment i radost koju je on izazvao u meni.

Nikada nisam ni posumnjala da je babin prijatelj bio zlonamjeran, niti da je želio da mi naudi. Međutim, ponekad se nečemu začudimo i nesvjesno zaboravimo reći „mašallah“.
_______________

Nažalost, danas mnogi roditelji na društvenim mrežama dijele fotografije svoje djece, ne strahujući od bilo kakve opasnosti po njih, pa čak ni od uroka. I ne samo slike svoje djece, već i druge slike koje iznose njihovu intimnu, poput mjesta gdje idu, hrane koju jedu, ili pak pažnje koju dobijaju od svog supružnika.

Apsolutno nije nužno da osobe koje vide te slike budu zle, možda je samo dovoljno da se iznenade, začude, zadive, a da pri tome zaborave reći mašallah. Ili da budu iskušane nedostatkom tih blagodati, pa da u srcu osjete tugu i nesvjesno uzdahnu. Zbog toga, kako bismo zaštitili sebe i svoje najmilije, trebamo biti pažljivi i obazrivi.

Neko će reći da naše blagodati vide ljudi i na ulici. Međutim, razlika je u tome što na ulici je to uglavnom jedan trenutak susreta, dok kada objavimo slike, one tu stoje danima i drugi ih mogu gledati koliko hoće i žele, kada hoće, a čak ih mogu i preuzimati i čuvati.

Da je urok istina, govore nam i dokazi iz Kur‘ana i hadisa. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže Poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi wa sellem: Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Opomenu slušaju, govoreći: “On je, uistinu, lud!” (sura Al-Qalem, 51)

Također, znamo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi wa sellem, učio posebnu dovu kao zaštitu od uroka svojim unucima, Hasanu i Husejnu, radijallahu amhuma.

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: „Većina onih koji umiru iz mog Ummeta poslije Allahovog kada’a i kadera umiru od uroka“.

Spomenut ću još dva hadisa Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, u vezi uroka: Urok je istina, a da nešto može preteći kader pretekao bi ga urok.

Zaista urok pogodi čovjeka sa Allahovom dozvolom tako da se popne na golo brdo a zatim se baci sa njega.

Kada vidimo ozbiljnost i opasnost koja može da nas zadesi zbog uroka, postavlja se pitanje zašto sebe i svoje porodice svjesno i bespotrebno izlažemo uroku i ostalim opasnostima koje mogu biti uzrokovane našim pokazivanjem blagodati? Rijetki su oni koji su uspjeli odoljeti trendu društvenih mreža, čak i na uštrb vlastite sreće i sreće svojih najmilijih. Gospodara molim da nam poveća svijest o ovome, i da ne budemo od onih koji se za većinom povode. Amin.

************************

Ako neko vidi nešto što je njegovo vlasništvo ili uoči neku osobinu pri sebi, onda će reći: „Mašallah, la kuvvete illa billahi“ (Kako Allah hoće, sva moć pripada samo Njemu). Jer, Allah, dž. š., kaže: “A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao: ’Mašallah! – moć je samo u Allaha!’”(Al-Kahf, 39)

A ako je vidio nešto što nije njegovo, niti je pri njemu, onda će reći: „Mašallah, tebarekellah“ (Kako Allah hoće, Allah je blagoslovan, tj. On daje blagoslov). Ovako se govori zato što je Allahov Poslanik, ﷺ., rekao: „Trebao si blagosloviti (prizvati Allahov blagoslov) .“

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta