Kur'an
macro photofraphy of black ant

Vjerovanje, uputa, zahvala / Sura Neml (Mravi)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

En-Neml – zbog spominjanja ovog stvorenja u suri

Sulejman – zbog kazivanja o Sulejmanu, alejhis selam, sa detaljima koji nisu spomenuti u drugim surama

Intencije sure:

Glavna intencija sure: na Allahovim ajetima i blagodatima treba uzvratiti tevhidom i zahvalom, ne nevjerstvom i negiranjem.

Suru možemo podijeliti u 4 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah poziva u vjerovanje u Kur’an i osnove vjerovanja

2. Kazivanja kao urnek vjerovanja i zahvale sa jedne strane, i urnek nevjerstva i poricanja sa druge

3. Kosmički dokazi Allahove jednoće koji pozivaju u tevhid i zahvalu

4. Zaključak koji povezuje prethodno

Povezanost početka i kraja:

Sura počinje pozivom u vjerovanje u Kur’an, a završava naredbom čitanja Kur’ana.

Povezanost imena i intencije:

Kazivanje o mravu i Sulejmanu, alejhis selam, sadrži intenciju ove sure. Allah u njoj govori o Njegovoj uputi i zahvali. Kroz govor sićušnog mrava, koji nam Allah prenosi, vidimo njegovu razboritost, mudrost, politiku upravljanja zajednicom, što ukazuje na Allahovu uputu i iman. Sa druge strane, ovaj događaj je Sulejman dočekao zahvalom Allahu. Samim tim, ova priča objedinjuje vjerovanje, uputu i zahvalu, što su glavne intencije sure, pa sura nosi ime po mravu.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta