Hadisi
brown wooden table with chairs

Vrijednost i nagrada abdesta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Priredio: Hajrudin Tahir Ahmetović

www.minber.ba

Prenosi se od Nu‘ajma el-Mudžmira a on od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista, moj narod na Sudnjem danu bit će prepoznatljiv po tragovima abdesta. Pa, ko od vas može da ustraje u tome, neka to čini.”

 • U Muslimovom citatu: “Vidio sam Ebu Hurejru, radijallahu anh, kako se abdesti, pa je oprao lice a zatim ruke sve dok nije dospio do ramena. Nakon toga, prao je svoje noge sve dok nije dospio do potkoljenica. A zatim je rekao: ‘Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: -Doista, moj narod na Sudnjem danu bit će prepoznatljiv po tragovima abdesta. – Pa, ko od vas može da ustraje u tome, neka to čini.’”
 • U drugom Muslimovom citatu stoji: “Čuo sam svog prisnog prijatelja, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Vjerniku će nakit dosezati sve dokle je dosezala voda od abdesta.’”

Izvod hadisa

Hadis Nu‘ajma zabilježio je imam Buhari u svome Sahihu, u Knjizi o abdestu, u poglavlju Vrijednost abdesta, br. 136; te imam Muslim u svome Sahihu, u Knjizi o čistoći, Poželjno je prati više nego što je obavezno kod abdesta, br. 247-249.

Drugi citat zabilježio je Muslim u svome Sahihu, u Knjizi o čistoći, u poglavlju Poželjno je prati više nego što je obavezno kod abdesta, br. 246.

Treći citat zabilježio je Muslim u svome Sahihu, u Knjizi o čistoći, u poglavlju Ukrasi će dosezati dokle je dospjevala voda od abdesta, br. 250.

Hadis je još zabilježio Nesai, br. 149.

Prenosilac hadisa

Nu‘ajm b. Abdullah el-Mudžmir, Ebu Abdullah, povjerljivi je prenosilac hadisa iz generacije tabi‘ina i jedan od najboljih tabi‘ina. Oslobođeni je rob Omera b. el-Hattaba, radijallahu anh. Hadise je slu-šao od Abdullaha b. Omera i Enesa, radijallahu anhum, a sa Ebu Hurejrom, radijallahu anh, družio se 20-ak godina. Mirisao je mesdžid pa je i dobio nadimak el-Mudžmir. Takođe se kaže, da je išao ispred Omera, radijallahu anh, noću s mirisom kada bi Omer odlazio na teravih-namaz.

Od njega su hadise slušali: Muhammed b. Nu‘ajm (njegov sin), Malik b. Enes (imam Medine) i drugi. (Vidjeti: Zehebi, Sijer E‘alamin-Nubela, 5/227; Hafiz Ibn Hadžer, Tehzibut-Tehzib, 10/414; Ibn Hibban, Es-Sikat, 5/476.)

Komentar hadisa

Uzvišeni Allah počastio je ovaj ummet posebnim odlikama na dunjaluku i ahiretu, kojima nije počastio prethodne narode.

U ovom hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anh, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da će Uzvišeni Allah njegov ummet odlikovati na Sudnjem danu posebnom odlikom koju neće imati drugi pri sebi. Sljedbenici Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, doći će na Sudnji dan a njihova lica, ruke i noge će svijetliti. To će biti tragovi njihova abdesta kojeg su uzimali na dunjaluku kako bi obavili namaz i svoje čelo spustili pred Uzvišenim Allahom na tle.

Na Drugome svijetu, u Džennetu, ukrasi vjernika dosezat će dokle je dospijevala voda po dijelovima tijela dok su njome uzimali abdest.

Poruke hadisa

 1. Pod ummetom se ovdje misli na sljedbenike Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tj. sve one koji mu se odazovu i slijede ga, budu na njegovoj uputi i postupaju po njegovim riječima.
 2. Hadis potvrđuje istinitost proživljenja na Sudnjem danu i svega što će se tada dešavati, poput obračuna i nagrađivanja.
 3. Iz hadisa uviđamo vrijednost sljedbenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji će na Sudnjem danu biti prepoznatljivi po tragovima abdesta.
 4. Ovaj hadis ustvari ponajviše govori o vrijednosti abdesta jer se spomenute nagrade obećavaju na Sudnjem danu upravo za abdest.
 5. Dijelovi tijela koji su se prali (tokom abdesta) svjetlit će na Sudnjem danu: lice, ruke i noge. Dakle, ovdje se pod tragovima abdesta na Sudnjem danu misli na nur/svjetlo.
 6. Pojedini učenjaci su na osnovu ovog hadisa smatrali da je abdest posebnost ovoga ummeta, dok su drugi kazali da je ova svjetlost od abdesta posebnost sljedbenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Ispravno je da ovi tragovi abdesta nisu od posebnosti sljedbenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
 7. Od vrijednosti i nagrade abdesta jeste prepoznatljivost na Sudnjem danu, kao što će i džennetski ukrasi kod vjernika dosezati do onog mjesta do kojeg je dosezala voda prilikom uzimanja abdesta.
 8. Iz prethodnog se zaključuje da bi bilo lijepo prati se nešto više prilikom pranja obaveznih dijelova tijela. Međutim, to nije sunnet jer to nije činio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ispravno je da se noga pere sa člankom, a ruka sa laktom.
 9. Riječi “(…) ko od vas može da ustraje u tome, neka to čini”, su riječi Ebu Hurejre, radijallahu anh, a ne Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
 10. Ma kako osoba bila učena i pronicljiva, ona neminovno mora pogriješiti.
 11. Hadisom se preporučuje uzimanje abdesta na najljepši i najpotpuniji način.
 12. Kada uzimamo abdest imajmo na umu sljedeće:
 13. da se time odazivamo Allahovoj naredbi i ova svjesnost pomoći će nam da ustrajemo u ibadetu, te da budemo ponizni pred Uzvišenim Allahom,
 14. da smo svjesni da se na takav način abdestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, te da ga slijedimo i u uzimanju abdesta,
 15. da očekujemo nagradu kod Uzvišenog Allaha za uzimanje abdesta, poput: čišćenja grijeha i njihovog spadanja s našeg tijela kao što spadaju kapljice vode od abdesta kao i da budemo svjesni te da očekujemo ovu nagradu na Sudnjem danu koja se spominje u ovom hadisu.
 16. Jedno od imena Sudnjeg dana je i Jevmul-Kijame, kao i Kijamet. Ovo ime doslovno ima značenje Dan stajanja. Sudnji dan je nazvan ovim imenom, jer će se tog dana stajati pred Uzvišenim Allahom, ustat će svjedoci da svjedoče i Toga dana uspostavit će se potpuna pravda.
 17. Hadis potvrđuje ukrase stanovnicima Dženneta pa makar oni bili i muškarci.
 18. Ovaj hadis je pojašnjenje da bi Uzvišeni Allah ponekada pokazao Svome vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, nešto od onoga što će se desiti u budućnosti i na Drugom svijetu.
 19. Dozvoljeno je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, uzeti za prisnog prijatelja.
 20. Hullet/Prisna ljubav najveći je vid ljubavi kojih ima deset kako spominje Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te‘ala, u svome djelu Revdatul-Muhibbin. Ova prisna ljubav prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, proizilazi iz ljubavi prema Uzvišenom Allahu koja je iznad svake ljubavi, jer da ga Uzvišeni Allah nije počastio poslanstvom, bio bi običan čovjek iz plemena Benu Hašim. Stoga veliku grešku čine oni koji izdižu ljubav prema Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, iznad ljubavi prema Uzvišenom Allahu.
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta