Tekstovi

Zašto je važno biti zahvalan Allahu dž.š.?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Svaki dan u namazu ponavaljamo jednu skrušenu molbu Uzvišenom Allahu: Uputi nas na pravi put. ( 1:4 Al- Fatihah) Samo ako tražimo i ostajemo na pravom putu, možemo se nadati da ćemo postići istinski spas i uspjeh, ali kako da razvijemo blisku privrženost i blizak odnos sa Allahom, da imamo nadu da će Allah primiti naše dove i odgovoriti na naše zahtjeve?

Istražimo odgovore na ova pitanja razmišljajući o karakteristikama potrebnim da se ‘držimo Allaha’ i tako budemo među onima kojima je pokazan Sirat al-Mustaqim ili Pravi put. Glavna karakteristika je da ste uvijek zahvalni Allahu na svemu što posjedujete, uključujući svoje bogatstvo, zdravlje, status, intelektualne sposobnosti i život. Trebali biste shvatiti da samo vaše postojanje i vaše kontinuirano izdržavanje zavise od Allaha. Kakva god pohvala bila ona pripada samo Njemu, jer niko nema moć ili resurse da vam da bilo šta osim Njegovom voljom. Njegove blagodati i blagoslovi su bezbrojni.

Allah kaže: Pa da li je Onaj ko stvara, kao ko ne stvara? Pa zar se nećete poučiti? I ako budete brojali blagodati Allahove, nećete ih izračunati. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni. A Allah zna šta tajite i šta obznanjujete. ( An-Nahl 16-19)

Također kako je Ibrahim a.s. rekao kako bilježi Kur’an: Pa uistinu, oni su moji neprijatelji, izuzev Gospodara svjetova, Koji me je stvorio, pa me On uputio,  I Onaj koji me hrani i napaja me. I kad se razbolim, tad On liječi me,  I Koji će me usmrtiti, zatim me oživiti,  I Koji će mi – nadam se – oprostiti grešku moju na Danu sudnjem. ( Aš- Šuara’ 77-82)

Na mnogim mjestima u Kur’anu Allah Uzvišeni upoređeje pojmove šukra- zahvalnosti i kufra- nevjerstva. (Al- Beqare 2:152, Lukman 31:12)

Iman podrazumijeva šukr ili zahvalnost za razliku od kufra ili nezahvalnosti. Nevjernik je nezahvalan prema Onome koji mu je dao sve, dok je mu’min ili vjernik onaj koji je uvijek zahvalan za sve što mu je Allah dao, jer priznaje da je njegov Gospodar milostiv i pun ljubavi. U svakom trenutku i u svakoj situaciji možemo vidjeti i osjetiti prisutnost našeg Stvoritelja i Onoga koji sve održava. On se nije povukao sa ovog sveta. On je na svom tronu stvarajući i upravljajući svime.

Stalno se podsjećajte da vaše cjelokupno postojanje ovisi o Njemu, On je vaš Gospodar. Od jutra do mraka naši jezici trebaju da budu vlažni od spominjanja Allaha Uzvišenog i da se sjetimo obećanja koje je Allah dao rekavši u Kur’anu: “Ako budete zahvalni, sigurno ću vam uvečati ( Ibrahim 7).

Ovo je kamen temeljac vaše vjere i islamskog načina života. Ako naučite ovu prvu lekciju, počet ćete proces ‘držanja Allaha’. A ko je zahvalan, zahvalan je samo za svoju korist (Luqman 31:12), jer da nije bilo milosti Božije prema vama i Njegove milosti, vi biste bili među gubitnicima. (Al-Baqarah 2:64)

Izvor: aboutislam.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta