Kur'an

10 poruka iz Časnog Kur’ana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Allahova riječ, Časni Kur’an je pun poruka koje govore izravno srcu vjernika i zahtijevaju razmišljanje koje vodi do aktivne svijesti o našem Stvoritelju. Vjerujemo da nam je Allah na mnoge načine slao podsjetnike kroz ljudsku povijest kako bi nam pomogao zapamtiti i shvatiti istinu, ali mi ljudi smo samo ljudi i skloni smo zaboravu i nemaru. Spomenut ćemo 10 ajeta, poruka upućenih nama:

1. O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario, i ispunite zavjet koji ste Mi dali – ispuniću i Ja svoj koji sam vama dao, i samo se Mene bojte! (El-Bekare, 40.) – ovo je podsjetnik da mi kao vjernici se trebamo prisjećati Allahovih blagodati i ispunjavati ono što nam je naređeno

2. A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.“ (El-Bekare, 186.) – ovaj ajet je podsjetnik na Allahovu blizinu i sveprisutnost

3.On vas stvara od jednog čovjeka da na Zemlji živite i da u njoj sahranjeni budete. – Mi potanko pružamo dokaze ljudima koji razumiju.(El-En’am, 98.) – pouka su Allahovi znakovi i dokazi kroz primjer početka i kraja čovjekovog (dunjalučkog) života

4.Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti“ (El-Kehf, 28.)u ovom ajetu Gospodar nam usmjerava pažnju na strasti i lažni sjaj dunjaluka, te govori da ne smijemo biti od onih koji slijede svoje strasti već da budemo uz one koji teže Njegovom zadovoljstvu

5.Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti! (El-Bekare, 152.)

6. „O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali; koji vam je Zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem; koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim! (El-Bekare, 21.-22.) – u ovim ajetima Allag nas upozorava da Mu nikoga ne pripisujemo ravnim i da je pokornost Njemu put kojim ćemo se sačuvati od kazne

7.Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!’ Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravome putu!(El-Bekare, 155.-157.) – Vjernici trebaju biti naoružani strpljenjem pri iskušenjima i pouzdati se u Allaha

8.Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će On nagraditi ljude za ono što su radili.“ (El-Gašije, 14.)

9.A Allahov je i istok i zapad; kuda god se okrenete, pa – tamo je Allahova strana. – Allah je, zaista, neizmjerno dobar i On sve zna.“ (El-Bekare, 115.) – svijest o Allahovoj svemoći i apsolutnoj vlasti, te o tome da On sve vidi i da Mu ništa nije sakriveno.

10.A vaš Bog – jedan je Bog! Nema boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog!“ (El-Bekare, 163.)

Izvor: www.islamicity.org

https://www.youtube.com/watch?v=zP-Jv17LG7c

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta