Kur'an
people wearing boots

Godine teškoće…

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

I kunem se rumenilom večernjim, i noći, i onim što ona tamom obavije, i Mjesecom punim, vi ćete, sigurno, na sve teže i teže prilike nailaziti! (El-Inšikak, 81-84)

Abdullah ibn Mes’ud, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Znajte da je dobro ovog ummeta u njegovim prvim generacijama, a njegove posljednje generacije bit će izložene smutnji koju će prezirati. Smutnje će se smjenjivati jedna za drugom, pa kada ih zadesi jedna od njih, vjernik će reći: ‘Ovo će me uništiti!’  Nakon te, pojavit će se još veća smutnja, pa će vjernik reči: ‘E, ovo će me uništiti!’ Pa, ko želi da se spasi od Vatre i uđe u Džennet neka ga smrt ne zatekne osim kao vjernika u Allaha i Sudnji dan.’’ 

Mikdad ibn Esved: “Tako mi Allaha, čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Sretan je onaj koji je sačuvan iskušenja, sretan je onaj koji je sačuvan iskušenja, sretan je onaj koji je sačuvan iskušenja i onaj kojeg zadese pa bude strpljiv – a kakvo je to samo strpljenje!” (Ebu Davud)

Ebu Selebe prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: ”Pred vama su teški dani u kojima ćete trebati puno sabura. Pa ko se tada strpi, bit će mu kao da drži žeravicu u ruci.”

U suri Ankebut Uzvišeni Allah opisuje vrijeme koje je Nuh, alejhi selam proveo pozivajući svoj narod u tevhid. Šta primjećujemo kod ovog ajeta?

Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao hiljadu godina, manje pedeset godina (Ankebut, 14)

Koriste se dvije riječi “hiljadu godina” (sana) manje pedeset godina (‘aam)”

Hmmm…zar riječi sana (سنة) i ‘aam (عام) ne znače obje “godina”?

Da, ali u Kur’anu kada se dva sinonima pojave u istom ajetu onda se želi naglasiti razlika među njima…

Kakva je razlika između sana i aam?

Postoje različita objašnjenja ali interesantno je stajalište da sana općenito označava godinu nedaća, teškog rada i iskušenja dok aam obično označava godinu lakoće, dobra ili blagostanja.

Zbog toga u suri Jusuf kada poslanik Jusuf, alejhi selam, tumačeći kraljev san kaže.

“Sijaćete sedam godina (sinin-plural od sana) uzastopno”

“jer će poslije toga doći sedam teških”

Značenje riječi sana/sinin označavaju se godine teškog rada sijanja i sjetve, koje će slijediti godine oskudice…

A zatim kaže:  Zatim će, poslije toga, doći godina u kojoj će ljudima kiše u obilju biti i u kojoj će cijediti.”

I to je bila godina (aam) lakoće, kiše, rasta žitarica, blagodati nakon teških godina oskudice.

U suri el-Earaf Uzvišeni kaže: I Mi smo faraonov narod gladnim godinama (sinin) i nerodicom kaznili, da bi se opametili.

Zanimljivo…

Subhanallah, ako se sada vratimo na ajet o Nuhu, alejhi selam, uviđamo kroz šta je sve ovaj odabrani Poslanik prošao sa svojim narodom, tako da Allah, azze we džell opisuje njegov životni vijek kao hiljadu godina (sana) – ukazujući na težak rad, nevolje, iskušenja sa svojim narodom, manje samo pedeset godina (aam) – ukazujući na kratak period lakoće i blagodati…

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta