Dove i zikr

Zaštitne dove

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

-Tirmizi, Ebu Davud i Nesai u svojim Sunenima bilježe predanje s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Abdullaha bin Hubejba r.a., koji kaže:

Jedne kišne i mračne noći izašli smo tražeći Allahovog Poslanika, sallahu alejhi we selem, da nam bude imam u namazu, pa kada ga nađosmo, on mi reče: ‘Reci’. Kako mu ja ništa ne rekoh, on opet reče:’Reci’, a ja opet ništa ne rekoh. On ponovi svoj zahtjev, a ja mu rekoh :’Allahov Poslaniče, šta da kažem? ‘On reče: Kada osvaneš i omrkneš, prouči po tri puta sure El-Ihlas, El-Felek i En-Nas, zaštitit će te od svakog zla.“

– Muslim u svom Sahihu bilježi predanje Ebu Hurejre r.a., koji prenosi da je jedan čovjek došao Allahovom Poslaniku, sallahu alejhi we selem, i rekao: “Allahov Poslaniče, kakve sam samo bolove podnio sinoć nakon što me ujeo akrep „Allahov Poslanik, sallahu alejhi we selem mu reče: “Da si, kada si omrknuo, rekao: „Euzu bi kelimatillahit-tamati min šerri ma halek“ /Utječem se Allahu savršenim riječima od zla svega što je stvorio“, ne bi ti akrep mogao nauditi.“

– Osman bin Affan r.a., prenosi da je Allahov Poslanik sallahu alejhi we selem rekao: “Koji god vjernik ujutro svakog dana, i u akšam svake noći, tri puta kaže: „Bismillahillezi la jedurru measmihi šej’un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-semiul-alim’ S imenom Allaha, poslije čijeg spomena ništa na Zemlji ni na nebesima ne može nauditi. On sve čuje i sve zna. ‘,ništa mu neće moći nauditi.“

-Ebu Derd r.a. ,prenosi da je Allahov Poslanik sallahu alejhi ve selem rekao: „Ko svakog dana kada osvane kaže: Hasbijellahu la illahe illa huve alejhi tevekkeltu ve huve Rabbul-aršil-azim’ ‘Dovoljan mi je Allah, nema boga osim Njega, na Njega se oslanjam i On je gospodar Arša veličanstvenog,Allah dž.š.,će ga zaštit od svih dunjalučkih i ahiretskih briga.“

– Ibnus-Suni u svojoj zbirci bilježi hadis Ebu Seida el –Hudrija, r.a, koji prenosi da je Allahov Poslanik sallahu alejhi we selem, kada bi oblačio odjeći, košulju, ogrtač ili stavljao turban na glavu, učio sljedeću dovu: „Allahumme inni es’seluke min hajrihi ve hajri ma huve lehu ve euzu bile min šerrihi ve šerri ma huve leh.“ „Allahu moj, molim Te za dobro radi kojeg je ova odjeća proizvedena i radi čega je namijenjena, i utječem ti se od njenog zla i zla za koje je namijenjena.” Ovdje treba napomenut da se kod obuvanja obuće i odijevanja odjeće treba uvijek davati prednost desnoj strani(obuva se prvo desna obuća, odijeva prvo desni rukav ili desna nogavica…) a kod skidanja, izuvanja, treba se dati prednost lijevoj strani!

– Ibnus-Suni bilježi hadis Enesa r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik sallahu alejhi we selem rekao: „Kada vjernik želi zakloniti svoja stidna mjesta od pogleda džina prilikom skidanja odjeće, neka prouči:“Bismillahillezi la ilahe illahu.“ ‘U ime Allaha osim Koga drugog boga nema’

– U Sahihima Buharije i Muslima bilježi se hadis Enesa,r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik sallahu alejhi ve selem prilikom ulaska u WC govorio: „Allahumme inni euzu bike minel-hubsi vel-habaisi“. „Allahu moj, Tebi se utječem od šejtana i šejtanica“ A po izlasku iz WC treba se reći „Gufraneke“ /Tvoj oprost tražim/

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta