Dove i zikr

Najmoćniji zikr

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ovaj zikr se uči ujutro i naveče po 100 puta

Danas ću govoriti o vrijednosti (nagradi) zikra koji je među temeljnim zikrovima u životu. Jedan od najmoćnijih i najpoznatijih zikrova, i jedan od najvjerodostojnijih zikrova kod Buharije i Muslima. Poslušajte ovaj hadis: Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko kaže:Nema Boga osim Allaha, On nema sudruga, Njemu pripada sva vlast, Njemu pripada sva hvala i On je svemoćan‘ 

La ilahe illallah vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir

svakog dana po 100x, vrijedi mu kao da je oslobodio 10 robova, biće mu upisano 100 dobrih djela, izbrisano 100 grijeha, i biće mu štit od šejtana tog dana sve do noći. I niko ništa nije bolje uradio, osim onoga koji je taj zikr izgovorio više od njega.”

Ovo znači da kada proučiš ovaj zikr, niko te ne može preteći u dobrim djelima, osim onoga koji je ove riječi izgovorio više puta od tebe i popratio je to sa još dobrih djela, on je jedini koji te može prestići.  Znate li koliko vam vremena treba da proučite ovaj zikr? Samo 7 minuta. Dok se odmaraš i opuštaš, sedam minuta tvoga dana te može dovesti na ovu vodeću poziciju.  U predaji koju bilježi imam En-Nesa’i je došlo: “... onaj ko prouči ove riječi danju i noću.”, a u djelu “Es-Silsiletus-sahihatu”: “… stotinu puta kada osvane i stotinu puta kada omrkne.”

Braćo, mi smo ovisni o Allahu. Ako se ne vežemo za Njega, a On Uzvišeni nas poznaje i voli nas, nećemo osjećati sigurnost. Kaže Uzvišeni Allah: “... zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio.” (9:67) U drugom ajetu: “… pa sjećajte se vi Mene, i ja ću se vas sjećati!” (2:152)

Najmoćniji zikr jeste ovaj koji sam vam sada naveo. Lično ovaj zikr, braćo i sestre, nemojte nikada ostaviti, shodno mogućnostima. Ovaj zikr, tako mi Allaha, je velik, moćan i čudesan! U sebi sadrži koristi, vrijednosti za koje samo Allah zna.

Muhammed Saud Al-Rashidi
__________________
__________________

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čovjek neće izgovoriti: La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir – iskreno, iz dna duše, potvrđujući srcem svoje izgovaranje – a da se neće pootvarati sva nebeska vrata kako bi Uzvišeni Allah pogledao u onoga što je ove riječi izgovorio, a onaj u koga pogleda Uzvišeni Allah, dat će mu ono što traži!” (Sunen Nesai el-Kubra, br. 9856)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta