Odgovori

Šta se sve smatra zakletvom za koju je potreban kefaret ako se prekrši?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Šta se sve smatra zakletvom za koju je potreban kefaret ako se prekrši?

Esselamu alejkum!

Zanima me odgovor na moja pitanja u vezi zakletve. Smatra li se zakletvom ako se kaže:”Gospodaru od sad ili od sutra ću raditi to i to” ili se zakletvom smatra samo ako se kaže tako mi Allaha ili Allah mi. Šta trebam da uradim ,ako ne znam jesam li se za određenu stvar zakleo ili nisam znao šta sam tačno mislio pod tom zakletvom, dakle postoji neka sumnja. Znam da se treba učiniti kefaret zakletvu , nahraniti 10 siromaha ili ih odjenuti, roba ropstva osloboditi ili 3 dana postiti. Ja nemam stalni posao, ne znam sta da uradim ,da li da čekam neke pare pa da ih mogu nahraniti siromahe i odjenuti , koliko znam u mom mjestu nema siromaha, šta da radim , ih ne mogu naći. Hocu li moći 3 dana postiti ako nema siromaha u mom gradu. Trebaju li biti muslimani ili mogu biti druge vjere? Spadam li ja u kategeriju onih koji mogu postiti 3 dana uzastopno. Hvala. Allah da vas nagradi

Odgovor:

Alejkumu selam,

Uvjeti da bi bila ispravna zakletva su da onaj koji se zaklinje bude musliman, punoljetan, pametan, da se zaklinje Allahom ( nekim od njegovi imena ili osobina) da ima nakanu da se zaklete i da se nije zakleo pod prisilom. A zakletva koja povlači sa sobom kefaret – otkup je zakletva u kojoj su se ispunili prethodni uvjeti kao i da bude za određenu stvar u budućnosti i da nije prekršio zaklevtu u stanju zaborava.
Otkup od zakletve je pojašnjen u Kur`anskom ajetu: : ’Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao – neka tri dana posti. Tako se za zakletve vaše otkupljujte kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se! Eto, tako vam Allah objašnjava propise Svoje da biste bili zahvalni.”( Maide 89).
Islamski učenjaci kažu da muslimanu pripada izbor da izabere između tri navedene stvari u ajetu: oslobađanje roba, hranjenje deset osoba ili njihovo odjevanje a ako nije u stanju da učini niti jednu stvar onda da posti uzastopno tri dana.
Također zavjet može da uzme propis zakletve u slučaju kada se želi sa njime postaći na činjenje određenog djela ili njegovo nečinjenje tj, nema se nakana za zavjet već za posticanje. Ova vrsta zavjeta ima propis zakletve i ukoliko se ne ispuni zavjet dužno je se učini kefaret-otkup zakletve.

Allah najbolje zna
Mr.Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta