Odgovori

Kako možemo shvatiti ovaj hadis gdje Poslanik, alejhi selam, kaže da je Allah stvorio Adema u Svom liku?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Kako možemo shvatiti ovaj hadis gdje Poslanik, sallallâhu ´alejhi we sellem, kaže da je Allah stvorio Adema u Svom liku?

Es Selamu alejkum

Kako možemo shvatiti ovaj hadis gdje Poslanik, sallallâhu ´alejhi we sellem, kaže da je Allah stvorio Adema u Svom liku?

Ebû Hurejre (radijallâhu ´anh) prenosi da je Allâhov Poslanik (sallallâhu ´alejhi we sellem) rekao:

“Ako neko oda udara (nekog drugog), neka izbjegava lice. Uistinu, Allâh (te´âlâ) je stvorio Âdema u Svom liku.” [1] el-Buhârî (2559),

kad sporedimo sa Kuranskim ajetom

112:4. i niko Mu ravan nije!”

Kako ćemo ovo razumjeti?

Odgovor:

Ve alejkumu selam.

Elhamdulillahi, ne postoji suprotnost između Kur`ana i sunneta jer su obadvoje objava Gospodara svih svjetova i ako se pojavi određena suprotnost onda je to zato što hadis nije vjerodostojan ili nemamo dovoljno šerijatskoga znanja da razumijemo određene kur`anske ajete i hadise.

Hadis kojeg ste spomenuli nalazi se kod Imama Muslima, Allah mu se smilovao, stim da bilježe Imam Buhari i drugi imami hadise koje ukazuju da je Allah stvorio Adema, alejhi selam, u Svojoj “suri”. Pomenuti hadisi potvrđuju da Allah ima sure- oblik, izgled, istinsko stanje i osobina kao što to znači termin sura. Stim da je ona svojstvena Allahu i ne liči Njegovim stvorenjima.

Značenje hadisa je da je Allah stvorio Adema, alejhi selam, sa vidom, čulom i da govori kada hoće, što je ujedno i opis Allaha da On sve čuje, vidi i govori kada hoće, stim da to ne znači sličnost, jer “sure” koju ima Allah nije kao “sura” stvorenja, već znači da Allah sve čuje , vidi i da govori kada hoće, kao što je tako stvorio i Adema, alejhi selam, čuje, vidi, ima lice, ruke, stopala, stim da čulo nije kao čulo, niti vid kao vid, niti govor kao govor. Naprotiv Allah ima osobine koje priliče Njegovoj uzvišenosti a Njegov rob ima osobine koje priliče njemu i njegove osobine pogađa prolaznost i manjkavost a Allahove osobine su potpune i ne pogađa ih manjkavost, niti prolaznost. I zbog toga je rekao Allah: ’Nije ništa isto kao On i On sve čuje i vidi ( Šura 11 ) i rekao je: ”Niko mu nije ravan “( Ihlas 4 ) ( Govor Šejha Ibn Baza , Allah mu se smilovao).

Allah najbolje zna
Mr.Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta