Odgovori

Da li će maloljetna djeca biti pošteđena kaburskog stiska i azaba?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Da li će maloljetna djeca biti pošteđena kaburskog stiska i azaba?

Es Selamu alejkum

naiđoh na hadis gdje Muhammed a.s. kaže da niko nije posteđen kaburske patnje, pa čak ni djeca, kao ako bi iko bio posteđen to bi bila djeca al neće ni ona,e sad, zanima me, zar nisu djeca bezgriješna(mislim na malu djecu do nekih 10 godina)i na koju se djecu odnosi,tj uzrast.molim vas malo objasnite.selam

Odgovor:

Ve alejkumu selam.

Prenosi Imam Malik u Muveti od Jahje ibn Seida da je rekao čuo sam Seida ibn Musejiba da je rekao klanjao sam iza Ebu Hurejre , Allah bio sa njime zadovoljan, djetetu koje nije uradilo nikakav grijeh, potom sam ga čuo da kaže:” Gospodaru moj, zaštiti ga od azaba u kaburu. ( Prethodna predja je mevkuf- radnja ashaba- Ebu Hurejre i ona je sahih) Također se ista predaja prenosi od Poslanika, salallahu alejhi we selem, oko koje je se razišao i Ibn Tejmijje, drži je za slabu.

Rekao je uvaženi muhhadis Iraki u valorizaciji knjige Ihjaju Ulumudin od Gazalija:” Hadis u kojem se spominje da je Poslanik, salallahu alejhi we selem, klanjao djetetu i da je rekao u dovi : ”Gospodaru moj. Zaštiti ga od azaba u kaburu i azaba džehennemske vatre. Hadis bilježi Tabarani u svojoj knjizi Evsat od Enesa da je Poslanik, salallahu alejhi we selem, klanjao djetetu ili djevojčici i da je rekao:’ Da je se iko spasio od stiska kabura, spasio bi se ovaj dječak”.

Učenjaci su se razlišli oko njegove vjerodostojnosti i hadis prenosi Tabarani u svojoj knjizi Kebir od Ebu Ejjuba da je ukopan dječak i da je Poslanik rekao: ’Da se iko spasio od stiska kabura spasio bi se ovaj dječak
A o pomenutom hadisu Ebu Ejjuba, Hasemi je rekao u svojoj knjizi Medžmeu-Zevaid:” Njegovi prenosioci su vjerodostojni i šejh Albani ocijenio ga je sahihom.
Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmije u odgovoru da li se dijete koje umre stavlja na ispit u kaburu i da li će ga pitati Munkir i Nekir :” U pomenutom pitanju u mezhebu Ahmeda ibn Hanbela i drugi imaju dvije predaje. Prva: Neće biti pitani, jer iskušenje i pitanje biva prema onima koji su bili punoljetni na dunjaluku. Ovo mišljenje su zastupali Kadi, Ebu Je`ala, Ibn Akil.
Drugo: Biti će pitani i ovo mišljenje je spomenuo Ebu Hakim Hemdani I Ebu Hasan Abdus i prenjeo ga je od učenika Šafije. I shodno pomenutoj podjeli traži se od umnoporemećene i maloljetne osobe da izgovori šehadet. Oni koji kažu da će biti pitani u kaburu traže da izgovore šehadet a oni koji kažu da neće biti pitani ne traže od njih da izgovore šehadet.

Zabilježio je Imam Malik i drugi od Ebu Hurejre , Allah bio sa njime zadovoljan, da je klanjao djetetu a potom da je rekao:” Gospodaru moj, zaštiti ga od azaba u kaburu”. Ovaj govor se slaže sa mišljenjem koje zagovara da će biti pitani na ahiretu i da će oni biti pod zaduženjem na Sudnjem danu. Također to je mišljenje većine učenjaka, Ehli sunneta od Ehl hadisa i dogmatističke teologije. A to je prenjeo Ebu Hasan Ešari od Ehlu sunneta i on ga je odabrao i njega povlače sa sobom predaje Imama Ahmeda a Allah najbolje zna.( Medžu`u Fetava)

Na osnovu prethodno pomenutoga može se reći da Ehlu sunnet ima dva mišljenja po pitanju ispitivanja mololjetni osoba, njihovog azaba i stiska u kaburu. Stim da stanje nevjernika i muslimana nije isto.

Allah najbolje zna
Mr.Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta