Odgovori

Da li je od sunneta da mladoženja vidi mladu prije braka?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Esselamu alejkum,

Da li je od Sunneta da mladozenja vidi mladu otkrivenu prije nego sto se klanja dva rekata ili se prvo klanja dva rekata ili se prvo prouci dova pa onda…..

Interesuje me koji je redosljed praktikovao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sta je jednostavno mustehab prije durgog uraditi?

Da vas Allah nagradi,

Esselamu alejkum!

Odgovor:

Ve alejkumusSelam,

Sunnet je da se mlada vidi prije braka. Da bi brak bio dugotrajan potrebno je prije braka upoznati supružnika, tj. znati njegove kvalitete ili eventualne nedostatke. Poslanik, s.a.v.s, preporučio je viđenje osobe kojom se želimo oženiti, kako nakon ženidbe, ne bi došlo do neželjenih poteza. U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a, i koji kaže: Bio sam kod Vjerovjesnika, s.a.v.s, kada mu je došao neki čovjek i obavijestio ga da se oženio ensarijkom. Allahov Poslanik, s.a.v.s, ga je upitao: A jesi li je vidio? Odgovorio je: Nisam. Poslanik, s.a.v.s, mu je preporučio: Idi i pogledaj je, jer, u očima ensarija ima nešto! Neki tumače da u njihovim očima može da bude neka manjkavost, poput slabog vida i sl.

El-Mugire b. Šu’be, r.a, prenosi da je obavijestio Poslanika, s.a.v.s, kako se zaručio s jednom djevojkom, pa mu je savjetovao: Idi i pogledaj je, jer je to, uistinu, sigurnije za dugotrajnost vaše veze!

Najbolji način dokazivanja ozbiljnosti neke veze je zaruka. U tom slučaju mladić treba da vidi djevojku, ali u granicama islamskih propisa.ma razilaženja među učenjacima: šta, tom prilikom, ima pravo da vidi mladić kod djevojke koju zaručuje. To se svodi od slobodnijeg viđenja njenog tijela, kose i sl. do viđenja samo lica i ruku do šaka. Većina islamske uleme smatra da svako viđenje drugih dijelova tijela, izuzev lica i šaka, vodi ka razbuktavanju strasti i bliži ih nemoralu.

Viđenje i upoznavanje budućih supružnika mora biti u suglasju s propisima islama. Ne mogu se osamljivati ni kada se ispune zaruke, sve do samoga čina braka, shodno Vjerovjesnikovim, s.a.v.s, riječima, koje prenosi Džabir, r.a: Ko vjeruje Allaha i Sudnji dan, neka se ne osamljuje sa ženom – ukoliko nema sa njom mahrem – jer je, u tom slučaju, sa njima šejtan! Ukoliko neko želi detaljnije i intimnije informacije o budućoj izabranici onda će poslati neku ženu da to, na prikladan način, ispita, kao što je učinio Poslanik, s.a.v.s, kada je poslao Ummu Sulejm, r.a, da ispita pojednosti o ženi za koju je bio zaniteresiran.

Musa ibn Abdullah prenosi od Ebu Hurejre, r.a., da je Resul, s.a.v.s., rekao: “Kada neko od vas zaprosi ženu nije mu grijeh da je gleda, ako je to zbog braka, pa makar ona i ne znala za to (gledanje).”

Prvi uvjet za brak su čovjek i žena, mladić i djevojka, spremni da u ime Allaha stupe u međusobni bračni odnos.
Mugire ibn Šu’be prenosi da je zaprosio ženu pa mu je Poslanik, s.a.v.s., rekao:”Vidi je, jer će to produžiti vašu vezu.”(Bilježe petorica osim Ebu Davuda)Od Džabira, r.a., se prenosi da je Resul, s.a.v.s., rekao:”Kada neko od vas zaprosi ženu ako može da vidi kod nje ono što će ga privući i podstaći na brak neka vidi.”(Ebu Davud)

Važno je napomenuti da je viđenje obostrano i nije ograničeno samo na viđenje žene od strane muškarca, jer žena tu ima isto pravo kao i muškarac, i njoj se dopada kod muškarca ono što se muškarcu dopada kod žene, ili joj se nešto ne sviđa kod njega zbog čega će imati pravo da odbije udaju. Rekao je El E’Ameš: “Svaki brak koji se sklopi bez viđenja, njegov izvor je tuga i žalost.”

Onoga trena kada se dovede žena na mjesto stalnoga boravka, klanjat će sa suprugom dva rekjata nafila namaza, potom će joj muž staviti ruku na čelo, proučiti dovu za hairli brak i njenu poslušnost Allahu i poslaniku i principima islama.

A Allah najbolje zna!

Prof. Jasmin Djanan

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta