Tekstovi

Adabi prilikom jela

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

U pravila lijepog ponašanja prilikom jela spada sljedeće:

Voditi računa da hrana bude lijepog i halal porijekla. Uzvišeni kaže: “O vjernici, jedite lijepa jela koja smo vam podarili!” (El-Bekara, 172). Lijepa jela su ona koja su halal i koja su daleko od bilo kakve nečisti ili prljavštine.

Spomenuti Allahovo ime na početku jela. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Mladiću, spomeni Allaha, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe.” (Buhari i Muslim)

Imam Ibn Kajjim rekao je: “U spominjanju Allaha na početku i zahvali Allahu na kraju jela ogroman je utjecaj na probavu i uklanjanje poteškoća probave.” (Ibn Kajjim, Zadul-mead, 4/220)

Ukoliko bi se zaboravilo proučiti bismillu na početku jela, onda će se to učiniti čim se sjetimo u toku jela. Ovo se temelji na hadisu koji od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi njegova supruga Aiša, radijallahu anha: “Kada neko od vas jede, neka prouči bismillu na početku, a ako to zaboravi, neka, kada se sjeti, kaže: ‘Bismillahi evvelehu ve ahirehu! — U ime Allaha, na početku i na kraju!'” (Tirmizi)

Jesti desnom rukom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ističe: “Kada neko od vas jede, neka jede desnom rukom, a kada pije, neka pije desnom rukom, jer, uistinu, šejtan i jede i pije lijevom rukom!” (Muslim)

Ne bacati zalogaj ukoliko ispadne, već ga treba pojesti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ako nekome od vas ispadne zalogaj, neka ga uzme, sa njega ukloni ono što je prionulo i neka ga pojede, ne ostavljajući ga šejtanu.” (Muslim)

Ne puhati u vruću hranu i ne jesti je dok se malo ne ohladi, ne puhati u vodu dok pije, nego tri puta predahnuti van posude. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi pio, imao je običaj “tri puta predahnuti” (Buhari i Muslim). U drugom hadisu koji prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu, stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se u posudu diše ili puše. (Tirmizi, sahih)

Prestati s jelom prije nego što se zasiti. Čovjek ne treba da se zasiti u tolikoj mjeri da mu to bude smetnja u robovanju Allahu, ali ni da bude gladan toliko da oboli. U tome treba uzeti sredinu, shodno riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Čovjek nije ispunio goru posudu od stomaka. Čovjeku je dovoljno nekoliko zalogaja koji će ga držati zdravim i u životu. Ako već hoće da jede, onda neka trećinu ostavi za hranu, trećinu za piće i trećinu za zrak.” (Ibn Madža, a Albani kaže da je vjerodostojan.)

Jesti s krajeva zdjele, a ne iz sredine. Ibn Abbas prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Bereket, blagoslov, silazi na sredinu hrane i zato jedite s krajeva, a nemojte jesti iz sredine.” (Ebu Davud, Ibn Madža, hadis je dobar)

Jesti ispred sebe. Nevevi je rekao: “Jesti s mjesta ispred brata muslimana loš je postupak i tu nema obzira, kao što može i uzrokovati odbojnost kod onog ispred koga se jede, naročito kada se radi o nečemu kuhanom. Ako se radi o datulama ili drugim vrstama hrane, onda su dozvolili da se uzima i ispred drugih. Ono što treba učiniti općenitim jeste da se uzme zabrana kakvom jeste dok se ne dođe do određenog dokaza.” (Nevevi, Šerhu Muslim, 7/197)

Hranu najprije ponuditi onom ko je najstariji, najučeniji i najugledniji, a onda da ide redom sa desne strane. Huzejfa, radijallahu anhu, rekao je: “Kada bismo sjedili s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, za sofrom, ne bismo pružali ruku dok Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi prvi pružio ruku da jede” (Muslim). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Desno, pa onda desno.” (Buhari i Muslim)

Isprati usta nakon jela. Suvejd b. Nu’man rekao je: “Izašli smo s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na Hajber. Kada smo bili u Sahbau, rekao je da se iznese jelo. Doneseno je vrlo malo hrane i mi smo jeli. On je ustao radi namaza, pa je isprao usta i mi smo isprali usta.” (Buhari i Muslim)

Oprati ruke da bi se uklonili ostaci hrane. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas zanoći, a na rukama mu masnoća ili ostaci hrane, pa ga zadesi nešto ružno, neka ne krivi nikoga osim samog sebe.” (Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madža. Hadis je vjerodostojan.)

Završiti jelo zahvalom Uzvišenom Allahu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko nakon jela kaže: ‘Elhamdu lillahil-lezi at’ameni haza ve rezekanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin! — Hvala Allahu, Koji me je ovim nahranio i opskrbio, bez snage i moći da ja to učinim!’, bit će mu oprošteni ranije učinjeni grijesi.” (Buhari i Muslim)

hfz Edin Redžepović
www.el-asr.com

 

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta