Allahova lijepa imena

Allah dželle-šanuhu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

99 LIJEPIH ALLAHOVIH IMENA

Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima.” (Kur’an, 8:20 )

Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima.
(Kur’an, 7:180)

On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena.
(Kur’an, 59:24)

1. Allah – Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema

هُو الله الذّي لا إلَه إلاّ هُو
2. Er-Rahman – Blagi

الرّحمان
3. Er-Rahim – Milostivi

الرّحيم
4. EI-Meliku – Vladar

المَلِك
5. EI-Kuddusu – Sveti

القُدّوس
6. Es-Selamu – Čist od mana

السّلام
7. EI-Mu’minu – Koji potvrđuje obećanja

المُؤمن

8. EI-Muhejminu – Koji daje sigurnost

المُهَيْمِن

9. EI-Azizu – Koji sve pazi i prati

العزيز
10. EI-Džebbaru – Snažni

الجبّار
11. EI-Mutekebbiru – Silni

المُتَكَبِّر
12. EI-Haliku – Stvaralac

الخالق
13. EI-Bari’u – Koji divno stvara

البارئ
14. EI-Musavviru – Koji likove daje

المُصَوِّر
15. EI-Gaffaru – Koji mnogo prašta

الغفّار
16. EI-Kahharu – Koji nadvladava

القهّار
17. EI-Vehhabu – Koji mnogo poklanja

الوهّاب
18. Er-Rezzaku – Koji obilnu opskrbu daje

الرزّاق
19. EI-Fettahu – Koji sve rješava i otvara

الفتّاح
20. EI-Alimu – Koji sve zna

العليم
21. EI-Kabidu – Koji steže

القابض
22. EI-Basitu – Koji pruža

الباسط
23. EI-Hafidu – Koji spušta

الخافض
24. Er-Rafiu – Koji diže

الرّافع
25. EI-Muizzu – Koji uzvisuje

المُعِزّ
26. EI-Muzillu – Koji ponizuje

المُذِلّ
27. Es-Semiu – Koji sve čuje

السّميع
28. EI-Besiru – Koji sve vidi

البصير
29. EI-Hakemu – Sudac

الحكم
30. EI-Adlu – Pravedni

العدل
31. EI-Latifu – Dobri

اللطيف
32. EI-Habiru – O svemu obaviješteni

الخبير
33. EI-Halimu – Blagi

الحليم
34. EI-Azimu – Veliki

العظيم
35. EI-Gaffuru – Koji prašta

الغفور
36. Eš-Šekuru – Koji je zahvalan

الشّكور
37. EI-Alijju – Visoki

العليّ
38. EI-Kebiru – Veliki

الكبير
39. EI-Hafizu – Koji čuva

الحفيظ
40. EI-Mukitu – Koji pazi i uzdržava

المُقيت
41. EI-Hasibu – Koji obračun svodi

الحسيب
42. EI-Dželilu – Veličanstveni

الجليل
43. EI-Kerimu – Plemeniti

الكريم
44. Er-Rekibu – Koji motri na svaki pokret

الرقيب
45. EI-Mudžibu – Koji molbe prima

المجيب
46. EI-Vasiu – Koji milošću i znanjem sve obuhvata

الواسع
47. EI-Hakimu – Mudri

الحكيم
48. EI-Vedudu – Koji voli

الودود
49. EI-Medžidu – Slavljeni

المجيد
50. EI-Baisu – Koji proživljuje

الباعث
51. Eš-Šahidu – Koji je o svemu svjedok

الشّهيد
52. EI-Hakku – Vrhovna Istina

الحقّ
53. EI-Vekilu – Sveopći Staratelj

الوكيل
54. EI-Kavijju – Moćni

القوي
55. EI-Metinu – Čvrsti

المتين
56. EI-Velijju – Zaštitnik

الوليّ
57. EI-Hamidu – Hvaljeni

الحميد
58. EI-Muhsi – Koji i sitnice obuhvata i broj im zna

المُحصي
59. EI-Mubdiu – Koji je početni Stvaralac

المُبدئ
60. EI-Muidu – Konačni proživitelj

المُعيد
61. EI-Muhji – Koji život daje

المُحيي
62. EI-Mumitu – Koji smrt daje

المُميت
63. EI-Hajju – Živi

الحيّ
64. EI-Kajjiimu – Koji sve obdržava

القيّوم
65. EI-Vadžidu – Imućni

الواجد
66. EI-Madžidu – Slavni

الماجد
67. EI-Vahidu – Jedini

الواحد
68. Es-Samedu – Kome se svako obraća

الصّمد
69. EI-Kadiru – Svemoćni

القادر
70. EI-Muktediru – Koji sve može

المُقتدر
71. EI-Mukaddimu – Koji unapređuje

المُقدِّم
72. EI-Mu’ehhiru – Koji zapostavlja

المُؤخّر
73. EI-Evvelu – Prvi

الأوّل
74. EI-Ahiru – Posljednji

الآخر
75. Ez-Zahiru – Jasni

الظّاهر
76. EI-Batinu – Skriveni

الباطن
77. EI-Valiju – Koji upravlja

الوالي
78. EI-Mutealiju – Svevišnji

المُتعالي
79. EI-Berru – Dobročinitelj

البرّ
80. Et- Tevvabu – Koji kajanje uslišava

التّوّاب
81. EI-Muntekimu – Koji ne ostaje dužan

المُنْتَقِم
82. EI-Afuvvu – Koji oprašta

ّالعفُو
83. Er-Reufu – Samilosni

الرّؤف
84. Maliku-I-mulki – Gospodar svih svjetova

مالك المُلك
85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji

ذو الجلال والإكرام

86. EI-Muksitu – Sveopći djelitelj pravde

المُقسط
87. EI-Džami’u – Koji sve okuplja

الجامع
88. EI-Ganijju – Koji je bogat

الغنيّ
89. EI-Mugni – Koji daje bogatstvo

المُغْني
90. EI-Mani’u – Koji oduzima bogatstvo

المانع
91. Ed-Darru – Koji stvara štetu

الضّار
92. En-Nafi’u – Koji stvara korist

النّافع
93. En-Nuru – Sveopće svjetlo

النّور
94. EI-Hadi – Koji upućuje

الهادي
95. EI-Bedi’u – Stvoritelj (Prapočetak svega)

البديع
96. El-Baki – Vječiti

الباقي
97. EI-Varisu – Konačni nasljednik svega

الوارث
98. Er-Rešidu – Upućivač na dobro

الرّشيد
99. Es-Saburu – Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom

الصّبور

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta