Tekstovi

Bogobojaznost srca

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Uzvišeni Allah objavio je u Svojoj Knjizi: “O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni.” (El-Bekara, 183)

Bogobojaznost srca treba da nam bude najveća briga, naročito u ovom mjesecu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Doista Allah ne gleda u vaša tijela i vaš izgled, već gleda u vaša srca i vaša djela.” (Muslim)

U ovom mjesecu poradimo na čišćenju i popravljanju svoga srca i učimo dovu Uzvišenom Allahu da nas pomogne u tome! To je bila briga i to su bile dove naših prethodnika, učili su: “Gospodaru naš, ne dozvoli našim srcima da skrenu s Pravog puta, nakon što si nas uputio.” (Ali Imran, 8) A vođa prethodnika, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, učio bi: “Allahumme, ja Mukallibel-kulub, sebbit kalbi ala dinik! Allahumme, ja Musarriful-kulub, sarrif kalbi li ta‘atik! / Allahu moj, o Ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce na Tvojoj vjeri! Allahu moj, o Ti koji usmjeravaš srca, usmjeri moje srce na pokornost Tebi!” (Muslim)

Postojanost srca u vjeri, na istini, najveći je razlog spasa od grijeha i uspjeha na drugome svijetu.

Povedimo računa o našim srcima i njihovoj bogobojaznosti jer:

  • Srce je osnova ubjeđenja, riječi i djela; Vjerovjesnik, sallalalhu alejhi ve sellem, je rekao: “Doista u tijelu postoji jedan organ, ako je on zdrav zdravo je i cijelo tijelo, a ako je on bolestan bolesno je i cijelo tijelo! Zar to nije srce?!” (El-Buhari i Muslim)
  • Od srca i njegove bogobojaznosti, njegove iskrenosti ovisi naša nagrada za naša djela i njena veličina; Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Uistinu, sva djela se vrednuju prema namjeri i svakom čovjeku pripada samo ono što je naumio!” (El-Buhari i Muslim)
  • Srce se često i mnogo prevrće, njegovo stanje mijenja, pa iskoristimo mjesec ramazan da se naša srca u njemu promijene na bolje, učvrste na istini. U hadisu se kaže: “Doista su srca svih ljudi između dva prsta Svemilosnog, On ih okreće kako hoće!” (Et-Tirmizi, br. 2140. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.)
  • Šejtani ubacuju sumnju u ljudska srca koja utječu na njihova ubjeđenja i djela. Razmislimo samo o završetku Allahove Knjige, s kojom je to surom Uzvišeni Allah završio Svoju Knjigu?! To je sura En-Nas u kojoj se kaže: “Reci: Utječem se Gospodaru ljudi, Vladaru ljudi, jedinom Bogu ljudi od zla šejtana napsnika koji zle misli unosi u srca ljudi – od džinova i ljudi!” (En-Nas, 1-6) Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kaže: “Uistinu šejtan nadgleda čovjekovo srce, pa kada ono bude nemarno (prema Allahu) on u njega ubacuje sumnje, a kada se čovjek Allaha sjeti, šejtan se povlači.
  • Svevišnji Allah će pitati i obračunavati roba na Sudjem danu za njegovo srce, kao što kaže Uzvišeni Allah: “Uistinu, za sluh, vid i srce – za sve to će se biti pitano!” (El-Isra, 36)

Za bogobojaznost srca i njegovo čišnjenje mjesec ramazan je najbolja prilika!

Postač se udaljava od grijeha udova, jezika, pa i grijeha srca, čak i ne razmišlja o grijehu, ne pomišlja na njega, zbog toga se kaže da postač dok posti biva osoba koja nema drugu potrebu, osim da zadobije zadovoljstvo Uzvišenog Allaha. Upravo iz tog razloga dova postača se ne odbija. I upravo zbog toga post je za srce jedna od najboljih hrana. Kao što se uobičajenom hranom hrani tijelo, postom se hrani srce i u srcu izgrađuje bogobojaznost.

Uzvišenog Allaha molim da nas ovim ramazanom i postom Njemu učini bogobojaznima.

Molim Ga da od nas primi post i da nas pomogne u svim ibadetima.

Molimo Te Gospodaru da u ovom mjesecu naša srca budu svjesna Tvoje veličine, da strahuju od Tebe i Tebi se nadaju!

Dr Hajrudin Ahmetović

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta