Brak i islamska porodica

Bojte se Allaha u pogledu vaših žena

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Toliko je žalosno vrijeme u kojem zaista gotov da ne prođe dan a da se ne čuje informacija kako se neko razveo, kako je neka sestra zbog ogromnog stresa dobila pobačaj trudnoće, ili pak druga trudna izašla iz muževe kuće, ili ona treća sa djecom ostavljena. Ma koliko naglašavali važnost institucije braka- u odnosu na njenu pravu vrijednost- malo je. Posebno kada su u pitanju djeca za čije odrastanje su neophodna oba roditelja- makar bili i rastavljeni. Mnogi muškarci nažalost zaboravljaju svoju odgovornost pred Allahom i sa razvodom braka prekidaju svaku vrstu obaveze prema vlastitom djetetu ili djeci a bivšu suprugu prepuštaju svojoj „srdžbi“ koja se neminovno odražava i na djecu. Svaki vjernik treba biti svjestan da mu niko na Sudnjem danu neće moći pomoći, ako bude svjesno kršio Allahove propise i naredbe. A bračno pravo i razvod braka su od rijetkih propisa koje je Allah dž.š. detaljno objasnio u Kur’anu, što dodatno ukazuje na njihovu važnost.

Oholost, ponos i osveta nisu putevi kojima islam vodi, a pogotovo ne kada je u pitanju izvršavanje onoga što je Allah naredio. Veličina čovjeka i njegovog imana se najviše ogleda u trenucima srdžbe i onda kada ima mogućost da pokaže svoju nadmoć prema slabijem, a on radi Allahovog zadovoljstva ostane blag, razuman i pribran.

Ovaj tekst sam započela jednom oporukom sa Oprosnog hadždža koju je izrekao Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Razmislimo malo  i upitajmo sebe iskreno i samokritično  da li uopšte u nama ima i koliko sunneta Poslanika s.a.v.s. Zaista nije dovoljno samo riječima i formom potvrditi njegovo slijeđenje, jer ne smijemo zaboraviti da je on jedne prilike svoju misiju definisao riječima: „Poslan sam da usavršim lijepu ćud/ahlak/lijepo ponašanje.“ Ne smijemo nikako zaboraviti da njegova misija nije bila samo forma već suština koja ulazi duboko u svaku poru ljudskog života i međuljudskih odnosa.

Tako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znajući nježnost žene, njenu slabost, njenu emotivnost i osjetljivost- u svojoj misiji veliku pažnju posvetio odnosu prema ženama, preporučujući samilost i lijepo ophođenje prema njima- a to sve je pokazao živim primjerom. Nemamo niti jedan slučaj zabilježen niti od ashaba prenesen da je Poslanik, a.s., udarao svoje žene, ili ih maltretirao i sa njima grubo postupao. Naprotiv, imamo toliko događaja u kojima je pokazao smirenost, strpljenje i nježnost prema svojim ženama, a slobodno mogu reći i romantičnost. Navedimo samo primjer kada je Aiša r.a. iz ljubomore prema njegovoj drugoj ženi bacila posudu sa hranom i razbila je. Tu su bili prisutni mnogi ashabi. I možete li pretpostaviti kako je Poslanik s.a.v.s. na to postupio? Pokupio je ostatke razbijene posude, Aiši r.a. rekao da je dužna dati kao odštetu svoju posudu za posudu a ashabima se obratio riječima: „Vaša majka Aiša je bila ljubomorna.“

Nezamislivo je stoga da neko ko slijedi Poslanikov sunnet, ko se poziva na njega kao na uzor primjenjuje loše postupanje prema svojoj supruzi. Također, ako ne postoji nikakav način nagodbe, pomirenja i opstanka u braku, onda nam Allah preporučuje u Kur’anu: „ili se velikodušno raziđite!“ Što svakako znači bez mržnje, osvete i oholosti.

Svaki vid nasilja, terora, ucjene, islamom je zabranjen. Blagost, nježnost, međusobno poštovanje i uvažavanje uz kompromis i dogovaranje, ključ su uspješnog braka. Supruga je emanet od Allaha njenom mužu. Ona je napustila svoju porodicu, napustila je kuću u kojoj je odrasla, da bi živjela sa njim i u njemu pronašla svoj smiraj, svog saputnika. Sama ta promjena za svaku ženu je manje ili više stresna i stoga muškarci, kao jači, snažniji i izdržljiviji, sa ženama trebaju imati strpljenja, pokazati im da su i u novom domu voljene i cijenjene i svakako imati strpljenja dok se žena prilagodi novom načinu života – da je domaćica i da su sve obaveze na njoj oko kuće, muža i djece.

„Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama.“- također su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ako tome pridodamo još i Kur’ansku preporuku da se vjernici međusobno natječu u dobru, onda ovaj hadis uistinu može postati izazov vjernicima. Zašto se braća ne bi međusobno takmičila koji će od njih biti bolji prema svojoj supruzi i djeci? Kada bi samo malo više sunneta unijeli u svaku sferu našeg života- uistinu bi napredak islamske zajednice i muslimana bio vidan.

Gospodaru naš, molim te da popraviš stanje Ummeta. Da njihov temelj bude Tvoja riječ i Sunnet Poslanika Muhammeda. Molim Te da popraviš Ummetu svijest o vrijednosti bračne zajednice i vrijednosti ulaganja u instituciju braka i odgoja djece. Amin.

Halima Lj.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta