Brak i islamska porodica

Da li je dozvoljeno da muž prisvoji imovinu svoje supruge

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Da li je dozvoljeno da muž prisvoji imovinu svoje supruge uz njen pristanak i da ga pripoji svojoj imovini ili mora postojati suglasnost njihove djece?

ODGOVOR: Nema sumnje da je mehr i imovina koju je žena stekla radom, dobila kao dar ili naslijedila, njeno pravo i njen imetak. Ona ga posjeduje i ona ima pravo da sama raspolaže njime.

Međutim, dozvoljeno je da dozvoli mužu da raspolaže jednim dijelom ili cijelom njenom imovinom, na osnovu riječi Uzvišenog: “I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte, a ako vam one od svoje volje od toga šta poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte.” (En-Nisa, 4.)

Dakle, ajetom se uvjetuje ženina draga volja i nema potrebe za pristankom njene djece, ili bilo koga drugog, ako je ona pametna i uračunljiva.

Međutim, nije ženi dozvoljeno koketiranje s time, pretjerano hvaljenje i naticanje mužu na nos, kao što nije mužu dozvoljeno da se loše ponaša prema suprugi ako mu ne bi dozvolila raspolaganje njenom imovinom. On ne smije strogo postupati prema njoj niti joj nanositi štetu i zlo, jer je ta imovina njena lična imovina i samo ona ima pravo na nju, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Šejh Ibn-Džibrin
Iz knjige: Fetve o ženskim pitanjima
Obrada i naslov: Menhedž

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta