Aktuelnosti

Dan Ašure

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Hutba od hfz. mr. Muhameda Porce – odrzana 26.12.09

Prenosi se od Ibni Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: “Došao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u Medinu, pa je zatekao Jevreje da poste Dan Ašure, te je upitao: “O čemu se radi?” Oni su mu odgovorili: “Dan dobra. U njemu je Allah spasio Musaa i Benu Israil, pa ga je postio Musa.” Tada reče Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,: “Mi smo preči u pogledu Musaa od vas!” Pa ga je postio i rekao ljudima da ga poste.” (Buhari 2004, Muslim 1130)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, pred kraj svog života rekao je: “Kada bude slijedeća godina, ako Allah dadne, postićemo i deveti dan.“, ali je slijedeće godine već preselio na Ahiret. Prenosi Ebu Katade, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: “Post dana Ašure briše grijehe protekle godine.” (Muslim 1162) Onaj ko nije u stanju postiti, a Uzvišeni Allah zna njegov nijjet da bi postio da nije zapreke, posebno ako je prije toga postio ovaj dan, neka bude radostan obećanom nagradom od strane Sveznajućeg Gospodara koja mu, inšaAllah, neće biti umanjena. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao je u hadisu kojeg od njega prenosi Ebu Berde, radijallahu anhu: “Ko se razboli ili bude na putu, upiše mu se sve ono što je radio dok je bio zdrav i kod svoje kuće.” (Buhari 2996)

Uzvišeni Allah spasio je Musaa, alejhi-s-selam, i njegov narod od Faraona i njegovih vojski na Dan Ašure. Nakon što je Musa, alejhi-s-selam, pozvao Faraona u obožavanje jednog jedinog istinskog Boga, Uzvišenog Allaha, ovaj se uzoholio, odbio i rekao: “Ja sam vaš najuzvišeniji Gospodar.” Zatim je stavio Benu Israil na teške muke, pa je, Allahovom odredbom, Musa, alejhi-s-selam, izašao sa njima. Kada je Faraon osvanuo i vidio da su Benu Israil napustili njegovu zemlju, pobjesnio je i sakupio svoje vojske, izašavši tako iz prelijepih palata i riznica, iz prekrasnih bašti i izvora, želeći stići Musaa i njegov narod, kako bi ih do posljednjeg uništio i iskorijenio. Kada su ih sustigli i dvije skupine vidjele jedna drugu, Musaovi drugovi povikaše: “Samo što nas nisu stigli!” To zato što je more bilo pred njima, a Faraon sa svojim vojskama iza njih. Musa, allejhi-s-selam, pun vjerovanja i ubjeđenja, odgovorio im je: “Nikako, Zaista je uz mene moj Gospodar. On će me uputiti.

Tada mu je Uzvišeni Allah naredio da udari svojim štapom po moru koje se istog trena razdvojilo i jasno se naziralo dvanaest puteva, upravo toliko koliko je bilo skupina Benu Israila. Svaki bok bijaše kao veliko brdo. Tada je Uzvišeni Allah dao da zapuše vjetar koji je osušio morsko dno kojim je krenuo Musa i njegov narod, ne bojeći se da će ih Faraon stići, niti strahujući da će se utopiti. Kada je Musa sa svojim narodom u potpunosti izašao, a Faraon i njegove vojske u potpunosti ušle, Uzvišeni Allah naredio je moru da se sastavi, pa su im se tijela u vodi utopila, a duše u vatri počele pržiti.

Uzmimo pouku kako je Svemogući Allah pomogao vjernike koji su slijedili Njegovo zadovoljstvo i pomogli Njegovu vjeru. Ta pobjeda nije bila od njihove brojnosti i snage, čak im nije ni na um padala. Ali je Allah obečao, a Njegovo obečanje je istina: “Na Nama je da pomognemo vjernike.” (Sura Er-Rum, ajet 47)

Mnogobrojne pouke i poruke mogu se crpiti iz ovog velikog događaja, a evo samo nekih: Koliko je malih skupina pobijedilo velike, Allahovom pomoći. Neće izgubiti onaj koji se istinski pouzda i osloni na svog Gospodara, nakon što učini uzroke koje je u stanju. Uzvišeni Allah nikada neće napustiti vjernike. Allahovi ajeti ukazuju na Njegovu moć, mudrost i druga savršena svojstva. Vjernici iz događaja uzimaju pouku. Vjernici su jedna skupina bez obzira na udaljenost mjesta i vremena. Zahvalnost Uzvišenom biva ibadetom i pokornošću Njemu. Mi smo preči Musau i vjernicima uz njega od drugih koji mu se pripisuju, a nisu na njegovoj stazi.

Da nam Uzvišeni podari snagu, razboritost i postojanost u istini, Njemu u pokornosti. Amin.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta