Tekstovi

Djelo zbog kojeg će čovjeku biti olakšano stajanje na Sudnjem danu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ne zaboravimo, draga braćo i sestre, da će se ljudi na Sudnjem danu strahovito patiti, zato što će taj dan trajati 50 hiljada godina, zbog toga je mnogo važno da se insan dobro pripremi za taj dan, a jedno od djela od kojeg će insan imati koristi tog dana je i ovo: Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao je: “Ako čovjek želi da mu Milostivi Allah olakša stajanje na Sudnjem danu, neka bude jedan od onih koji padaju Allahu ničice u tminama noći strahujući od kazne i nadajući se Božijoj milosti.” (Muhammed el-Kurtubi, “el-Džamiu li ahkamil-kur’an”, 15/229.)

Imam El-Evzai je rekao:  „Ko bude dugo stajao na noćnom namazu bit će mu olakšano stajanje na Sudnjem danu.“ El-Bidaja ven-nihaja, 10/120

Čovjek ima dva stajanja pred Allahom, subhanehu we te’ala, stajanje u toku namaza i stajanje pred Allahom na Sudnjem danu. Čije prvo stajanje bude ispravno i iskreno-bit će mu olakšano i drugo stajanje, a ko zanemari prvo stajanje – bit će mu teško i neizvjesno drugo stajanje. U tom smislu su i Allahove rijeći:”I u jednom dijelu noći radi Njega molitvu obavljaju, i dugo Ga noću hvali. A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče Dan tegobni koji ih čeka.” (Ibn Qajjim El-Dževzijje)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta